Is the proposed name SEID useful?

A committe of the Institute of Medicine (IOM) in the USA proposed the new name systemic exertion intolerance disease (SEID) for chronic fatigue syndrome (CFS) in the report Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness released the 10th of February 2015. I think the IOM committee went too enthusiastic about a new name, and forgot all the problems the introduction of a new name will generate. If the WHO website ICD-10 tool is searched for the G93.3 code the following result appears: For example the following names turn up for G93.3: Akureyri’s disease Iceland disease Benign myalgic encephalomyelitis Neuromyasthenia … Fortsätt läsa Is the proposed name SEID useful?

Suggestion to replace PEM by PAR

Deterioration after mental or physical exertion is often referred as “post exertional malaise” (PEM). But the word malaise, is very far from what it is. In the Swedish medical dictionary malaise is defined as a vague diffuse sense of discomfort and tiredness. But the patients rather experience a crash with an increase of most of the symptoms. To be clear that the entire symptom complex deteriorates, it would be better to replace the word “malaise” with “relapse”. Relapse also better describes that it takes some days to recover. Post exertional malaise could be interpreted like a few minutes of feeling … Fortsätt läsa Suggestion to replace PEM by PAR

Sila mygg och svälja elefanter

Jag går och funderar kring moral och etik inom sjukvården. Hur mycket bevis skall krävas för att prova på en behandling som kan ge en stor vinst, och där risken är mycket liten för att patienten blir skadas? Hur objektiva är läkarna inom sjukvården då de värderar sådana risker? Hur påverkar Socialstyrelsen läkarnas beslut? Myalgisk Encefalomyelit (ME) är en neuroimmun sjukdom som är kroniskt. Den innebär mycket lidande för den drabbade och dess närstående. Den drabbade lider av värk, mental dimma och låg aktiveringsförmåga både fysiskt och mentalt. I princip försvinner ”livet” (livsinnehållet) i livet. Att inte ens kunna tänka … Fortsätt läsa Sila mygg och svälja elefanter

Avhumanisering – del av det mänskliga psyket

Mats Reimer har ett nedsättande tonläge när han skriver om Myalgisk Encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom, CFS) på sin blogg i Dagens Medicin. Hur kommer det sig kan man fråga sig. Förklaringen kan vara hur den mänskliga hjärnan fungerar. Låt oss se vad vetenskapen säger. Många människor har lättare att känna medkänsla för djur eller bilar, än för hemlösa eller drogmissbrukare. Susan Fiske och Lasana Harris från USA forskar inom social neurovetenskap. De har gjort studier med magnetisk resonanstomografi (MRI, magnetic resonance imaging) som visar att hjärnans nätverk för social kognition (tankar, känslor och empati) inte aktiveras när de tittar på bilder … Fortsätt läsa Avhumanisering – del av det mänskliga psyket

TV4 inslag om ME

Idag var det ett inslag på TV4 om rituximab studien [1]. ME-drabbade Malin Näfstadius medverkar. Hon drabbades av ME för fyra år sedan. Hon är sängliggandes 23 timmar om dygnet. Kerstin Näfstadius, som är mamma till den ME-drabbade Malin Näfstadius, säger följande: ”Det största symtomet hon har är den här tröttheten som egentligen inte är en trötthet, utan en enorm kraftlöshet, som ingen frisk människa har upplevt.” Hennes beskrivning tycker jag är en fullträff. Hon beskriver i en mening så mycket på ett så bra sätt. 1. Cancermedicin mot kronisk trötthet, TV4 Nyhetskanalen, torsdag 2011-11-03 Video: http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=cancermedicin_mot_kronisk_trotthet&videoid=2092173 Text: http://www.tv4.se/1.2350994 Fortsätt läsa TV4 inslag om ME

Konsten att göra en höna av en fjäder

Jag föreställer mig att jag är en militant anhängare av den psykiatriska skolan och vill göra en vetenskaplig studie som stöder min position att ME är psykiatrisk mer än somatisk. Hur skulle min strategi se ut? Nedan försöker jag göra en skiss på det. Jag skulle använda mig av så inkluderande kriterier som möjligt för att undvika att få med för många riktiga ME-patienter. Deras medverkan skulle ju kunna resultera i att jag inte får de resultat jag vill kunna presentera. Jag skulle göra mig ökänd och impopulär hos ME-patienterna, så att de skulle undvika vara med på mina studier. … Fortsätt läsa Konsten att göra en höna av en fjäder

Föreningen ovett och mytbildning

Mats Reimer är medlem i Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och har där fått hedersomnämnande för  mångårigt och hängivet folkbildningsarbete. Detta är uppseendeväckande emedan det finns få personer som är så ensidiga, fördomsfulla och tendentiösa i sina resonemang. Mats saknar all form av objektivitet i sin blogg på Dagens Medicin. Han kan grunda sina uppfattningar på myter. Han kan hänga upp sina resonemang bara med stöd av en enskild vetenskaplig artikel. Mats kontrollerar inte fakta via andra vetenskapliga artiklar och kritiskt granska information. Även om läsare av hans blogg upplyser honom om andra vetenskapliga artiklar och brister i den han … Fortsätt läsa Föreningen ovett och mytbildning

Splitters och lumpers inom psykiatri?

Skall man gå emot att slå ihop (lump) psykiatriska diagnoser eller skall man gå emot att försöka hålla isär dem (split). En lumper har en övergripande syn på saker och ting och kan därför se sammanhangen, men en splitter kan gå miste om sammanhangen då den fokuserar på en sak i taget. Till exempel samexisterar ofta medical hindsight, Doctors with Unexplained Medical Beliefs (D.U.M.B.), onyttig idioti, infantilt uppmärksamhetssyndrom, navelskåderi, övertro på sin egen förmåga, brist på empati, psykopati, xenofobi, besserwissersyndrom, jag-vet-inget-men-kan- allt-syndrom, narcissism, projektion och strutssyndrom (tillika kallat skygglapps-syndrom). Genom att det är svårt att se några klara gränser mellan … Fortsätt läsa Splitters och lumpers inom psykiatri?

Mats Reimer – definitionen för onyttig idiot?

Mats Reimer bloggar friskt om myalgisk encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom) på sin blogg på Dagens Medicin. Jag börjar fundera på om han inte skulle kunna bli urkunden för en onyttig idiot. En nyttig idiot är ett nedlåtande omdöme om en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Men denna term skulle inte passa in på Mats helt eftersom han inte löper någons ärenden utan helt yttrar sig friskt inom områden han inte behärskar. Därav ändringen från nyttig till onyttig. Mats Reimer har … Fortsätt läsa Mats Reimer – definitionen för onyttig idiot?

Förklaringsmodell finns?

Jag tror att vanliga mänskliga psykiska egenskaper ligger bakom Anders Lundins med fleras desperata försök till att förneka att Myalgisk Encefalomyelit (ME) är en kroppslig sjukdom (somatisk). Det kan ha med någon försvarsmekanism att göra. Eftersom försvarsmekanismer kan vara undermedvetna, är det omöjligt för individerna själva att bli medvetna om dem. Det kan vara så att existensen av ME kan upplevas som hotfullt och bli alltför påfrestande för individen. Därför sätter det undermedvetna in och ser till att individen förnekar existensen av ME. Det hela kan liknas vid ett strutsbeteende. För många personer kan tanken om att det finns sjukdomar, … Fortsätt läsa Förklaringsmodell finns?

Granska vården av ME-patienter

I Norge har man nu på allvar kommit igång med att kräva att man granskar hur ME-patienter har blivit behandlat inom hälso- och sjukvården (se länkar nedan). Här i Sverige kommer nog också frågan om granskning igång så småningom. Det är en skandal att ME-drabbade under lång tid inte bara hamnat mellan stolarna inom vården, utan även blivit kränkta. Detta trots att ME är väl beskriven sedan 1950-talet och finns med på WHO:s lista över sjukdomar i den neurologiska kategorin sedan 1969. Tyvärr är det så inom hälsovården att man inte klarar att hämta in kunskap. Sjukvården brukar själva säga … Fortsätt läsa Granska vården av ME-patienter