Splitters och lumpers inom psykiatri?

Skall man gå emot att slå ihop (lump) psykiatriska diagnoser eller skall man gå emot att försöka hålla isär dem (split). En lumper har en övergripande syn på saker och ting och kan därför se sammanhangen, men en splitter kan gå miste om sammanhangen då den fokuserar på en sak i taget. Till exempel samexisterar ofta medical hindsight, Doctors with Unexplained Medical Beliefs (D.U.M.B.), onyttig idioti, infantilt uppmärksamhetssyndrom, navelskåderi, övertro på sin egen förmåga, brist på empati, psykopati, xenofobi, besserwissersyndrom, jag-vet-inget-men-kan- allt-syndrom, narcissism, projektion och strutssyndrom (tillika kallat skygglapps-syndrom). Genom att det är svårt att se några klara gränser mellan … Fortsätt läsa Splitters och lumpers inom psykiatri?