Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Detta är en kommentar till en artikel av Mats Reimer (barnläkare i Göteborg) som skrivit artikeln «Pseudodiagnoser – och äkta lidande» i Läkartidningen 2018-08-30 inom ämnet Kultur (länk), där han kommenterar dokumentärserien «Mystiska sjukdomar» («Afflicted») på Netflix. Mats Reimer har under lång tid opinionsbildat emot vad han anser vara pseudodiagnoser, medicinskt oförklarade symtom, etc. Jag upplever att Mats skrivelser ofta har en avsaknad av äkta empati, och istället har en raljerande ton om något så allvarligt som människors svåra lidande. Jag väljer ordet opinionsbildare om Mats, för jag ser en skillnad på att sprida kunskap och att demagogiskt försöka hävda … Fortsätt läsa Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Konsten att göra en höna av en fjäder

Jag föreställer mig att jag är en militant anhängare av den psykiatriska skolan och vill göra en vetenskaplig studie som stöder min position att ME är psykiatrisk mer än somatisk. Hur skulle min strategi se ut? Nedan försöker jag göra en skiss på det. Jag skulle använda mig av så inkluderande kriterier som möjligt för att undvika att få med för många riktiga ME-patienter. Deras medverkan skulle ju kunna resultera i att jag inte får de resultat jag vill kunna presentera. Jag skulle göra mig ökänd och impopulär hos ME-patienterna, så att de skulle undvika vara med på mina studier. … Fortsätt läsa Konsten att göra en höna av en fjäder