Oxford criteria was used in Norweigan 4-day study

The study « A 4-Day Mindfulness-Based Cognitive Behavioral Intervention Program for CFS/ME. An Open Study, With 1-Year Follow-Up » by Stubhaug, Lier, Aßmus, Rongve and Kvale (Bergen, Norway) (2018) [ref. 1] is made on patients with the so called “Oxford criteria”, which is nothing else than the symptom “chronic fatigue”, as no other symptoms are… Fortsätt läsa Oxford criteria was used in Norweigan 4-day study

Mats Reimer övergår till att sprida myter hos SKL

Mats Reimer slutar skriva på Bonnierägda Dagens Medicin (länk). Det är efterlängtat, och kan se som positivt, men faktum är att han skall skriva på Dagens Samhälle i stället. Dagens Samhälle ägs av arbetsgivarorganisationen SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och beskrivs som tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Läsarna kommer till stor del sakna… Fortsätt läsa Mats Reimer övergår till att sprida myter hos SKL

Samhällskontraktet brutet vid myalgisk encefalomyelit (ME)

Idag, den 14 mars 2019, tar Aftonbladet upp, av vad jag förstår som, ett assisterat självmord hos en kvinna med ME, utfört med hjälp av hennes man (länk). Här är mina reflektioner om detta. I SVT togs detta fall upp den 11 mars (länk). Det är en stor sorg att förlora personer med ME, och… Fortsätt läsa Samhällskontraktet brutet vid myalgisk encefalomyelit (ME)

Ezelius logarithmic disability scale for ME

This is Ezelius proposal for disability/ability scale for myalgic encephalomyelitis (ME). A logarithmic scale is better than a linear scale at picking up the broad spectrum of ability/disability of persons with myalgic encephalomyelitis (ME). A logarithmic scale acts as a “magnifier” that magnify differences in already small values, which is a desirable characteristic because there… Fortsätt läsa Ezelius logarithmic disability scale for ME

Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Detta är en kommentar till en artikel av Mats Reimer (barnläkare i Göteborg) som skrivit artikeln «Pseudodiagnoser – och äkta lidande» i Läkartidningen 2018-08-30 inom ämnet Kultur (länk), där han kommenterar dokumentärserien «Mystiska sjukdomar» («Afflicted») på Netflix. Mats Reimer har under lång tid opinionsbildat emot vad han anser vara pseudodiagnoser, medicinskt oförklarade symtom, etc. Jag… Fortsätt läsa Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Socialminister Annika Strandhäll famlar i mörkret

Den 31 januari 2018 var socialminstern Annika Strandhäll (S) inbjuden till TV4 Nyhetsmorgon (Strandhäll om ME – “Försäkringskassan famlar i mörkret”). Hon skulle svara på kritik som förts fram av ME-patienter om att de blir nekade sjukersättning av Försäkringskassan. Här följer mina kommentarer till vad Strandhäll sade: Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att rätta till de… Fortsätt läsa Socialminister Annika Strandhäll famlar i mörkret

Diskussion om evidensbaserad vård

Inom evidensbaserad medicin väger randomiserade placebokontrollerade kliniska studier tungt för att avgöra vilken grad av evidens en studie har. Nedan diskuteras några aspekter kring detta — Vad gäller om en studie saknar objektiva markörer eller om en studie saknar placebo? Eller om en studie är på en större grupp av patienter? Låt oss diskutera en… Fortsätt läsa Diskussion om evidensbaserad vård

Is the proposed name SEID useful?

A committe of the Institute of Medicine (IOM) in the USA proposed the new name systemic exertion intolerance disease (SEID) for chronic fatigue syndrome (CFS) in the report Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness released the 10th of February 2015. I think the IOM committee went too enthusiastic about a new name, and… Fortsätt läsa Is the proposed name SEID useful?

Suggestion to replace PEM by PAR

Deterioration after mental or physical exertion is often referred as “post exertional malaise” (PEM). But the word malaise, is very far from what it is. In the Swedish medical dictionary malaise is defined as a vague diffuse sense of discomfort and tiredness. But the patients rather experience a crash with an increase of most of… Fortsätt läsa Suggestion to replace PEM by PAR

Avhumanisering – del av det mänskliga psyket

Mats Reimer har ett nedsättande tonläge när han skriver om Myalgisk Encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom, CFS) på sin blogg i Dagens Medicin. Hur kommer det sig kan man fråga sig. Förklaringen kan vara hur den mänskliga hjärnan fungerar. Låt oss se vad vetenskapen säger. Många människor har lättare att känna medkänsla för djur eller bilar, än… Fortsätt läsa Avhumanisering – del av det mänskliga psyket

TV4 inslag om ME

Idag var det ett inslag på TV4 om rituximab studien [1]. ME-drabbade Malin Näfstadius medverkar. Hon drabbades av ME för fyra år sedan. Hon är sängliggandes 23 timmar om dygnet. Kerstin Näfstadius, som är mamma till den ME-drabbade Malin Näfstadius, säger följande: ”Det största symtomet hon har är den här tröttheten som egentligen inte är… Fortsätt läsa TV4 inslag om ME

Konsten att göra en höna av en fjäder

Jag föreställer mig att jag är en militant anhängare av den psykiatriska skolan och vill göra en vetenskaplig studie som stöder min position att ME är psykiatrisk mer än somatisk. Hur skulle min strategi se ut? Nedan försöker jag göra en skiss på det. Jag skulle använda mig av så inkluderande kriterier som möjligt för… Fortsätt läsa Konsten att göra en höna av en fjäder

Föreningen ovett och mytbildning

Mats Reimer är medlem i Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och har där fått hedersomnämnande för  mångårigt och hängivet folkbildningsarbete. Detta är uppseendeväckande emedan det finns få personer som är så ensidiga, fördomsfulla och tendentiösa i sina resonemang. Mats saknar all form av objektivitet i sin blogg på Dagens Medicin. Han kan grunda sina uppfattningar… Fortsätt läsa Föreningen ovett och mytbildning

Splitters och lumpers inom psykiatri?

Skall man gå emot att slå ihop (lump) psykiatriska diagnoser eller skall man gå emot att försöka hålla isär dem (split). En lumper har en övergripande syn på saker och ting och kan därför se sammanhangen, men en splitter kan gå miste om sammanhangen då den fokuserar på en sak i taget. Till exempel samexisterar… Fortsätt läsa Splitters och lumpers inom psykiatri?

Mats Reimer – definitionen för onyttig idiot?

Mats Reimer bloggar friskt om myalgisk encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom) på sin blogg på Dagens Medicin. Jag börjar fundera på om han inte skulle kunna bli urkunden för en onyttig idiot. En nyttig idiot är ett nedlåtande omdöme om en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i… Fortsätt läsa Mats Reimer – definitionen för onyttig idiot?

Förklaringsmodell finns?

Jag tror att vanliga mänskliga psykiska egenskaper ligger bakom Anders Lundins med fleras desperata försök till att förneka att Myalgisk Encefalomyelit (ME) är en kroppslig sjukdom (somatisk). Det kan ha med någon försvarsmekanism att göra. Eftersom försvarsmekanismer kan vara undermedvetna, är det omöjligt för individerna själva att bli medvetna om dem. Det kan vara så… Fortsätt läsa Förklaringsmodell finns?

Granska vården av ME-patienter

I Norge har man nu på allvar kommit igång med att kräva att man granskar hur ME-patienter har blivit behandlat inom hälso- och sjukvården (se länkar nedan). Här i Sverige kommer nog också frågan om granskning igång så småningom. Det är en skandal att ME-drabbade under lång tid inte bara hamnat mellan stolarna inom vården,… Fortsätt läsa Granska vården av ME-patienter