Föreningen ovett och mytbildning

Mats Reimer är medlem i Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och har där fått hedersomnämnande för  mångårigt och hängivet folkbildningsarbete. Detta är uppseendeväckande emedan det finns få personer som är så ensidiga, fördomsfulla och tendentiösa i sina resonemang. Mats saknar all form av objektivitet i sin blogg på Dagens Medicin. Han kan grunda sina uppfattningar på myter. Han kan hänga upp sina resonemang bara med stöd av en enskild vetenskaplig artikel. Mats kontrollerar inte fakta via andra vetenskapliga artiklar och kritiskt granska information. Även om läsare av hans blogg upplyser honom om andra vetenskapliga artiklar och brister i den han läst, vägrar han att ta in fakta, utan det driver honom att ytterligare minska synfältet på sina skygglappar. Man kan börja fundera på om inte föreningen borde heta Föreningen Ovett och Mytbildning istället. Det kan knappast vara hedrande för föreningen att ha Mats som medlem och än värre ge honom utmärkelser.