Socialminister Annika Strandhäll famlar i mörkret

Den 31 januari 2018 var socialminstern Annika Strandhäll (S) inbjuden till TV4 Nyhetsmorgon (Strandhäll om ME – “Försäkringskassan famlar i mörkret”). Hon skulle svara på kritik som förts fram av ME-patienter om att de blir nekade sjukersättning av Försäkringskassan. Här följer mina kommentarer till vad Strandhäll sade:

Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att rätta till de skador som alliansen gjorde med socialförsäkringen, bland annat med problem att personer blev utförsäkrade och fick sin sjukpenningsgrundande inkomst nollad som resultat att det förlorade arbetet och blev tvugna att söka nytt. Tyvärr, har inte dessa löften på långa vägar infriats. Istället har det blivit ännu fler som drabbas av att Försäkringskassan inte lyssnar på läkarna, utan gör egna bedömningar. Läkarna har tröttnat på all dokumentation som Försäkringskassan kräver, och ändå tar Försäkringskassan inte hänsyn till vad läkaren säger, utan gör istället egna bedömningar.

Det som socialminister Annika Standhäll säger att kunskap saknas hos läkarkåren kring diagnosen, har egentligen inte med saken att göra eftersom Försäkringskassan enligt reglerna inte primärt skall utgå ifrån diagnosen vid bedömning av sjukersättning, utan efter hur symtomen påverkar arbetsförmågan.

Jag tycker att någon jurist (Erik Ward eller Göran Söderlund) som hjälpt ME-patienter bör få kommentera Katarina Strandhäll. De känner till hur problematiken ser ut i verkligheten. Det socialminister Katarina Strandhäll påstod är nog mer svammel än verklighet.

Annika Strandhäll påstod att kunskap saknas om ME och det är en orsak till att personerna får avslag på sjukersättning. Att kunskap saknas hos läkarkåren stämmer, och det har Strandhäll som socialminister stor makt att förändra. Det går att ställa krav på att läkarna kontinuerligt vidareutbildar sig, såsom det är många andra länder. Det går att se till att Sveriges alla landsting och regioner har ME-specialistläkare. Men de problem som personer med ME vittnar om, är inte att de får avslag på grund av läkarnas okunskap, utan på grund av att Försäkringskassan gör en annan bedömning än läkaren som träffar patienten. Det finns trots allt många personer med ME som har fått intyg från flera läkare och däribland specialister på ME och de har ändå fått avslag.

Försäkringsläkarna måste lita på specialistläkarnas kompetens. Det finns trots allt tiotusentals sjukdomar som människor kan drabbas av, och en försäkringsläkare kan knappast kunna dem alla.

Det som jag upplever vara det stora problemet just nu är att Försäkringskassan gör en egen bedömning trots att patienerna skickar med intyg från både flera läkare, och i en del fall även från arbete och anhöriga. Tydligen premieras tjänstemän inom Försäkringskassan som nekar ansökningar om sjukersättning. Detta är något som socialministern borde göra något åt, eftersom det är rättsosäkert. Just nu fungerar Försäkringskassan som patientens motpart (istället för att ta tillvara på patientens intressen) och därför borde egentligen alla personer som söker sjukersättning få tillgång till en jurist som hjälper dem med ansökan, och överklagan, på liknande sätt man gört för asylsökande efter att det förekommit så mycket problem med att Migrationsverket inte har kunnat hantera ansökningarna ur ett neutralt perspektiv (på grund av intressekonflikt i deras uppdrag).