Oxford criteria was used in Norweigan 4-day study

The study « A 4-Day Mindfulness-Based Cognitive Behavioral Intervention Program for CFS/ME. An Open Study, With 1-Year Follow-Up » by Stubhaug, Lier, Aßmus, Rongve and Kvale (Bergen, Norway) (2018) [ref. 1] is made on patients with the so called “Oxford criteria”, which is nothing else than the symptom “chronic fatigue”, as no other symptoms are required. It is very unfortunate that the term ME/CFS is used, as ME/CFS is a more strict diagnosis requiring for example relapse (worsening of symptoms) after mental or physical activity (commonly called post-exertional malaise), cognitive impairment and dysfunctional autonomic nervous system [3]. It is of … Fortsätt läsa Oxford criteria was used in Norweigan 4-day study

Mats Reimer övergår till att sprida myter hos SKL

Mats Reimer slutar skriva på Bonnierägda Dagens Medicin (länk). Det är efterlängtat, och kan se som positivt, men faktum är att han skall skriva på Dagens Samhälle i stället. Dagens Samhälle ägs av arbetsgivarorganisationen SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och beskrivs som tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Läsarna kommer till stor del sakna medicinsk utbildning, och kommer troligtvis okritiskt tro på allt Reimer skriver. Risken är alltså stor att han kommer åstadkomma en enorm skada, eftersom han är en eminent demagog, med övertro på sina egna föreställningar, men utan respekt för den vetenskapliga metoden. Mats Reimer har länge … Fortsätt läsa Mats Reimer övergår till att sprida myter hos SKL

Samhällskontraktet brutet vid myalgisk encefalomyelit (ME)

Idag, den 14 mars 2019, tar Aftonbladet upp, av vad jag förstår som, ett assisterat självmord hos en kvinna med ME, utfört med hjälp av hennes man (länk). Här är mina reflektioner om detta. I SVT togs detta fall upp den 11 mars (länk). Det är en stor sorg att förlora personer med ME, och det är verkligen meningen att vi skall stötta varandra i denna sjukdom att inte ge upp. Men samtidigt är verkligheten sådan att sjukdomen är olika mellan individerna, och för en del är sjukdomen enormt plågsam med tortyrliknande smärta. Och det skulle kännas tryggt om det … Fortsätt läsa Samhällskontraktet brutet vid myalgisk encefalomyelit (ME)

Ezelius logarithmic disability scale for ME

This is Ezelius proposal for disability/ability scale for myalgic encephalomyelitis (ME). A logarithmic scale is better than a linear scale at picking up the broad spectrum of ability/disability of persons with myalgic encephalomyelitis (ME). A logarithmic scale acts as a “magnifier” that magnify differences in already small values, which is a desirable characteristic because there is no limit how bad a person with ME can get. Already, at a very low level of function it is always possible to get worse, or find a person that is worse off. The proposed way to grade disability would be according to this … Fortsätt läsa Ezelius logarithmic disability scale for ME

Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Detta är en kommentar till en artikel av Mats Reimer (barnläkare i Göteborg) som skrivit artikeln «Pseudodiagnoser – och äkta lidande» i Läkartidningen 2018-08-30 inom ämnet Kultur (länk), där han kommenterar dokumentärserien «Mystiska sjukdomar» («Afflicted») på Netflix. Mats Reimer har under lång tid opinionsbildat emot vad han anser vara pseudodiagnoser, medicinskt oförklarade symtom, etc. Jag upplever att Mats skrivelser ofta har en avsaknad av äkta empati, och istället har en raljerande ton om något så allvarligt som människors svåra lidande. Jag väljer ordet opinionsbildare om Mats, för jag ser en skillnad på att sprida kunskap och att demagogiskt försöka hävda … Fortsätt läsa Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Socialminister Annika Strandhäll famlar i mörkret

Den 31 januari 2018 var socialminstern Annika Strandhäll (S) inbjuden till TV4 Nyhetsmorgon (Strandhäll om ME – “Försäkringskassan famlar i mörkret”). Hon skulle svara på kritik som förts fram av ME-patienter om att de blir nekade sjukersättning av Försäkringskassan. Här följer mina kommentarer till vad Strandhäll sade: Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att rätta till de skador som alliansen gjorde med socialförsäkringen, bland annat med problem att personer blev utförsäkrade och fick sin sjukpenningsgrundande inkomst nollad som resultat att det förlorade arbetet och blev tvugna att söka nytt. Tyvärr, har inte dessa löften på långa vägar infriats. Istället har det blivit … Fortsätt läsa Socialminister Annika Strandhäll famlar i mörkret

Is the proposed name SEID useful?

A committe of the Institute of Medicine (IOM) in the USA proposed the new name systemic exertion intolerance disease (SEID) for chronic fatigue syndrome (CFS) in the report Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness released the 10th of February 2015. I think the IOM committee went too enthusiastic about a new name, and forgot all the problems the introduction of a new name will generate. If the WHO website ICD-10 tool is searched for the G93.3 code the following result appears: For example the following names turn up for G93.3: Akureyri’s disease Iceland disease Benign myalgic encephalomyelitis Neuromyasthenia … Fortsätt läsa Is the proposed name SEID useful?

Suggestion to replace PEM by PAR

Deterioration after mental or physical exertion is often referred as “post exertional malaise” (PEM). But the word malaise, is very far from what it is. In the Swedish medical dictionary malaise is defined as a vague diffuse sense of discomfort and tiredness. But the patients rather experience a crash with an increase of most of the symptoms. To be clear that the entire symptom complex deteriorates, it would be better to replace the word “malaise” with “relapse”. Relapse also better describes that it takes some days to recover. Post exertional malaise could be interpreted like a few minutes of feeling … Fortsätt läsa Suggestion to replace PEM by PAR

Avhumanisering – del av det mänskliga psyket

Mats Reimer har ett nedsättande tonläge när han skriver om Myalgisk Encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom, CFS) på sin blogg i Dagens Medicin. Hur kommer det sig kan man fråga sig. Förklaringen kan vara hur den mänskliga hjärnan fungerar. Låt oss se vad vetenskapen säger. Många människor har lättare att känna medkänsla för djur eller bilar, än för hemlösa eller drogmissbrukare. Susan Fiske och Lasana Harris från USA forskar inom social neurovetenskap. De har gjort studier med magnetisk resonanstomografi (MRI, magnetic resonance imaging) som visar att hjärnans nätverk för social kognition (tankar, känslor och empati) inte aktiveras när de tittar på bilder … Fortsätt läsa Avhumanisering – del av det mänskliga psyket

TV4 inslag om ME

Idag var det ett inslag på TV4 om rituximab studien [1]. ME-drabbade Malin Näfstadius medverkar. Hon drabbades av ME för fyra år sedan. Hon är sängliggandes 23 timmar om dygnet. Kerstin Näfstadius, som är mamma till den ME-drabbade Malin Näfstadius, säger följande: ”Det största symtomet hon har är den här tröttheten som egentligen inte är en trötthet, utan en enorm kraftlöshet, som ingen frisk människa har upplevt.” Hennes beskrivning tycker jag är en fullträff. Hon beskriver i en mening så mycket på ett så bra sätt. 1. Cancermedicin mot kronisk trötthet, TV4 Nyhetskanalen, torsdag 2011-11-03 Video: http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=cancermedicin_mot_kronisk_trotthet&videoid=2092173 Text: http://www.tv4.se/1.2350994 Fortsätt läsa TV4 inslag om ME

Konsten att göra en höna av en fjäder

Jag föreställer mig att jag är en militant anhängare av den psykiatriska skolan och vill göra en vetenskaplig studie som stöder min position att ME är psykiatrisk mer än somatisk. Hur skulle min strategi se ut? Nedan försöker jag göra en skiss på det. Jag skulle använda mig av så inkluderande kriterier som möjligt för att undvika att få med för många riktiga ME-patienter. Deras medverkan skulle ju kunna resultera i att jag inte får de resultat jag vill kunna presentera. Jag skulle göra mig ökänd och impopulär hos ME-patienterna, så att de skulle undvika vara med på mina studier. … Fortsätt läsa Konsten att göra en höna av en fjäder

Föreningen ovett och mytbildning

Mats Reimer är medlem i Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och har där fått hedersomnämnande för  mångårigt och hängivet folkbildningsarbete. Detta är uppseendeväckande emedan det finns få personer som är så ensidiga, fördomsfulla och tendentiösa i sina resonemang. Mats saknar all form av objektivitet i sin blogg på Dagens Medicin. Han kan grunda sina uppfattningar på myter. Han kan hänga upp sina resonemang bara med stöd av en enskild vetenskaplig artikel. Mats kontrollerar inte fakta via andra vetenskapliga artiklar och kritiskt granska information. Även om läsare av hans blogg upplyser honom om andra vetenskapliga artiklar och brister i den han … Fortsätt läsa Föreningen ovett och mytbildning

Splitters och lumpers inom psykiatri?

Skall man gå emot att slå ihop (lump) psykiatriska diagnoser eller skall man gå emot att försöka hålla isär dem (split). En lumper har en övergripande syn på saker och ting och kan därför se sammanhangen, men en splitter kan gå miste om sammanhangen då den fokuserar på en sak i taget. Till exempel samexisterar ofta medical hindsight, Doctors with Unexplained Medical Beliefs (D.U.M.B.), onyttig idioti, infantilt uppmärksamhetssyndrom, navelskåderi, övertro på sin egen förmåga, brist på empati, psykopati, xenofobi, besserwissersyndrom, jag-vet-inget-men-kan- allt-syndrom, narcissism, projektion och strutssyndrom (tillika kallat skygglapps-syndrom). Genom att det är svårt att se några klara gränser mellan … Fortsätt läsa Splitters och lumpers inom psykiatri?

Mats Reimer – definitionen för onyttig idiot?

Mats Reimer bloggar friskt om myalgisk encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom) på sin blogg på Dagens Medicin. Jag börjar fundera på om han inte skulle kunna bli urkunden för en onyttig idiot. En nyttig idiot är ett nedlåtande omdöme om en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Men denna term skulle inte passa in på Mats helt eftersom han inte löper någons ärenden utan helt yttrar sig friskt inom områden han inte behärskar. Därav ändringen från nyttig till onyttig. Mats Reimer har … Fortsätt läsa Mats Reimer – definitionen för onyttig idiot?

Förklaringsmodell finns?

Jag tror att vanliga mänskliga psykiska egenskaper ligger bakom Anders Lundins med fleras desperata försök till att förneka att Myalgisk Encefalomyelit (ME) är en kroppslig sjukdom (somatisk). Det kan ha med någon försvarsmekanism att göra. Eftersom försvarsmekanismer kan vara undermedvetna, är det omöjligt för individerna själva att bli medvetna om dem. Det kan vara så att existensen av ME kan upplevas som hotfullt och bli alltför påfrestande för individen. Därför sätter det undermedvetna in och ser till att individen förnekar existensen av ME. Det hela kan liknas vid ett strutsbeteende. För många personer kan tanken om att det finns sjukdomar, … Fortsätt läsa Förklaringsmodell finns?

Granska vården av ME-patienter

I Norge har man nu på allvar kommit igång med att kräva att man granskar hur ME-patienter har blivit behandlat inom hälso- och sjukvården (se länkar nedan). Här i Sverige kommer nog också frågan om granskning igång så småningom. Det är en skandal att ME-drabbade under lång tid inte bara hamnat mellan stolarna inom vården, utan även blivit kränkta. Detta trots att ME är väl beskriven sedan 1950-talet och finns med på WHO:s lista över sjukdomar i den neurologiska kategorin sedan 1969. Tyvärr är det så inom hälsovården att man inte klarar att hämta in kunskap. Sjukvården brukar själva säga … Fortsätt läsa Granska vården av ME-patienter