Innehåll:
Apotekets produktresumé av Mekobalamin från år 2005
Apotekets svar på fråga angående förvaring av Mekobalamin vid resa
Apotekets produktresumé av Filterstrå

Apotekets produktresumé av Mekobalamin från år 2005

Metylkobalamin produktinformation: Mekobalamin 5 mg/ml injektionsvätska

Deklaration: 1 ml injektionsvätska innehåller: Mecobalaminum 5 mg Dinatrii phosphas dihydricus 0,4 mg Natrii chloridum 8,8 mg Acidum hydrochloridum conc q.s. Aqua ad iniectabilia q.s.
pH: 6,5-7,5
ATC-kod: A11H A02

Egenskaper
Mekobalamin är den form av vitamin B12 som huvudsakligen förekommer i kroppen. Mekobalamin fungerar som coenzym bl a vid syntesen av nukleinsyra, omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till tetrahydrofolat, homocystein till metionin samt metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA. Allvarlig brist på vitamin B12 kan orsaka, förutom perniciös anemi och olika bristsymtom, demyelinering av nerver. Förhöjda halter av homocystein har observerats i likvor från patienter med multipel skleros (MS), kroniskt trötthetssyndrom (CFS) och fibromyalgi. Det anses att mekobalamin ofta har bättre effekt än cyanokobalamin och hydroxokobalamin hos dessa patienter, vilket kan bero på att metabolismen är störd t ex genom enzymbrist. Positiva resultat på symtombilden har rapporterats vid behandling av MS, CFS och fibromyalgi med mekobalamin i höga doser. Vetenskapliga studier som bekräftar en fördröjning av sjukdomsutvecklingen saknas.

Användning
Funktionell vitamin B12 brist när cyanokobalamin eller hydroxokobalamin inte kan användas. Försöksvis vid MS med neurologiska symtom, CFS och fibromyalgi.

Dosering

Vitamin B12 brist: 10 mg (2 ml) intramuskulärt var eller varannan dag under 1-2 veckor. Underhållsdos: 10 mg intramuskulärt var-var 3:e månad.

MS vid skov: Individuell dosering, vanligen 10 mg (2 ml) intramuskulärt eller subkutant 1-2 gånger per vecka under 6 månader. Underhållsbehandling kan behövas.

CFS, fibromyalgi: 10 mg (2 ml) intramuskulärt eller subkutant 2 gånger per vecka under ett år. Underhållsbehandling kan behövas.

Biverkningar
Akne. I sällsynta fall har överkänslighet med klåda, urtikaria, erytem och chock rapporterats. Mekobalamin kan rödfärga urinen.

Kontraindikationer
Snabbt växande tumörer. Överkänslighet mot kobalaminer (vitamin B12).

Interaktioner
Serumkoncentrationen av vitamin B12 kan minska vid samtidig användning av p-piller. Den kliniska relevansen av denna interaktion är oklar.

Referenser
1.Martindale: The Complete Drug Reference 2002: Ed 33: 1388-89.
2.Regland B et al: Scand J Rheumatol 1997; 26: 301-7. (CFS, fibromyalgi)
3.Regland B: Läkartidningen 1999; 41: 4409. (CFS, fibromyalgi)
4.Besler HT et al: Nutr Neuroscience 2003; 6(3): 189-96. (MS)
5.Kira J et al: Intern Med 1994; 33(2): 82-86. (MS)
6.Loder C et al: Med Hypotheses 2002; 59(5): 564-602. (MS)
7.Asplund K: Läkartidningen 2001; 98(37): 3898-901. (CFS)
8.Wade DT: J Neurol Nerurosurg Psychiatry 2002; 73: 246-49. (MS)
9.Brunes B, Privatpraktik, Valla: personligt meddelande. (MS)

Hållbarhet: 24 månader.

Användaranv.: För intramuskulär eller subkutan injektion.

Alternativ behandling: MS: Peroral vitamin B12-terapi i hög dos.

Vnr/Namn: 32 45 41 Mekobalamin 5 mg/ml injektionsvätska ATL

Förpackning: 10x2 ml. Ampuller.

Övrig märkning: Förvaras i kylskåp (+2 ¡C - +8 ¡C). (F 67). Ljuskänsligt, förvaras i originalförpackningen. (F 71). För engångsbruk.

Apotekets svar på fråga angående förvaring av Mekobalamin vid resa

Mekobalamin inj 5 mg/ml är hållbart högst 2 veckor i rumstemperatur. Hållbarheten i kylskåp är dock 24 månader. Läkemedlet är dessutom ljuskänslig, därför är det viktigt med mörk förvaring.

Vid resan kan mekobalamin klarar sig upp till två gånger att förvaras i rumstemperatur under några timmar för att sedan läggas i kylskåpet därför kan du fortsätta använda ditt läkemedel. Apotekets tillverkningsenhet rekommenderar dock inte att man skulle upprepa denna förväxling från 25 grader till 2-8 grader många gånger.

Om resan är planderad så att man bör ta ut läkemedlet från kylskåp flera gånger och sedan lägga det tillbaka igen, då är det fördelaktigt att skaffa en kylväska. I så fall är det mycket viktigt att se till att förpackningen inte ligger mot kylklampen för att läkemedlet inte får frysas.

Apotekets produktresumé av Filterstrå

Filterstrå Sterifix 5 mikrometer, 4,5 cm

T.ex. för uppdragning av lösning från ampuller.
Förpackning: 50 st
Leverantörens art nr: 275842
Leverantör: Tamro