Nyhetstips lördag den 1 december 2007

Innehåll:

Upprepat motionstest visar att ME  är en somatisk sjukdom

I Japan utvecklas ett diagnostiskt för ME

Progenica i Spanien utvecklar  ett diagnostiskt test för ME och fibromyalgi

ME-drabbade med herpesinfektion  kan botas med antivirala medel

Föreläsningar på Universitetssjukhuset MAS i Malmö om ME under hösten 2007

Tidigare nyhetstips om ME

Öppet brev till Regering och Landsting om ME

 


Upprepat motionstest visar att ME
är en somatisk sjukdom

 

Det finns fortfarande en och annan person som ej är övertygad om att myalgisk encefalomyelit (ME), även benämnt kroniskt trötthetssyndrom, är en somatisk sjukdom. Det finns över 3.500 vetenskapliga rapporter om ME [1] och de biomedicinska fynd som gjorts går ej att förklara med en psykosomatisk hypotes, utan tydliga bevis finns att det är en somatisk sjukdom.

För gemene man kan det vara svårt att sätta sig in i den mängd forskning som är gjord för att bilda sig en uppfattning, men nu finns en genväg. Det finns en studie [2] som på ett enkelt sätt visar att ME-drabbade verkligen har fysiologiska avvikelser. Det handlar om ett upprepat cykeltest. Man gör ett test på en motionscykel med 24 timmars mellanrum. Vid testningen mäts syreförbrukningen vid anaerobisk gräns (när mjölksyra ökar i blodet) och vid maximalt arbete. Syreförbrukningen är skillnaden mellan syre som andas in och som andas ut, det vill säga den mängd syre som förbrukas i kroppen.

Friska individer har en i princip oförändrad syreförbrukning vid de två test-tillfällena, som är skilda med 24 timmars mellanrum. Individer med ME får en drastiskt minskad syreförbrukning vid det andra testet. Maximal syreförbrukning (maximalt VO2) går från 26,2 till 20,5, vilket motsvarar en minskning med häpnadsväckande 22%. Syreförbrukningen vid anaerobisk gräns (även kallad mjölksyregräns) minskar från 15,0 till 11,0 vilket motsvarar en minskning på 27%. Detta är häpnadsväckande beaktande att de friska ökar dessa värden med 1% respektive 2%.

Inga andra sjukdomar har så stor minskning av syreförbrukningen vid upprepade tester. I referens [3] finner man en maximal minskning med 7,28% för sjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), interstitiell lungsjukdom och hjärtsvikt. Därför är det en stark indikation att en person med över 8% minskning har ME.

Påpekas skall väl göras att den här typen av tester förvisso skulle kunna gå att använda för att bidra till att ställa en ME-diagnos, men eftersom testerna är påfrestande finns det risker med permanenta försämringar hos ME-drabbade. Det är därför ej lämpligt att använda sig av detta test i en klinisk verksamhet.

Denna enorma minskning av syreförbrukning tyder på att ME-patienters metabolism blir störd som följd av fysisk aktivitet och detta överensstämmer med ME-patienters erfarenheter. Ett karaktäristiskt symtom hos ME-drabbade är att de som följd av mental- eller fysisk aktivitet blir försämrade under mer än 24 h med malaise (vag, diffus känsla av obehag och trötthet) och utmattning.

Resultat av test 1:

 

Friska kontroller

ME/CFS

Maximalt VO2

28.4 ± 7.2 ml/kg/min

26.2 ± 4.9 ml/kg/min

VO2 vid anaerobisk gräns

17.5 ± 4.8 ml/kg/min

15.0 ± 4.9 ml/kg/min

Resultat av test 2 (som görs 24 timmar efter test 1):

 

Friska kontroller

ME/CFS

Maximalt VO2

28.9 ± 8.0 ml/kg/min

20.5 ± 1.8 ml/kg/min
(p=0.031)

VO2 vid anaerobisk gräns

18.0 ± 5.2 ml/kg/min

11.0 ± 3.4 ml/kg/min
(p= 0.021)

 

Ordförklaring

somatisk = kroppslig

psykosomatisk = kroppsliga sjukdomar med psykisk bakgrund

VO2 = syreförbrukning (volym/tidsenhet)

AT = anaerobic threshold = lactic threshold = anaerobisk gräns = mjölksyre gräns

CPOD = chronic obstructive disease = kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL

ILD = interstitial lung disease = interstitiell lung sjukdom

CHF = congestive heart failure = hjärtsvikt

 

Referenser

[1]           Över 3500 stycken vetenskapliga artiklar fås fram genom att göra en sökning PubMed (http://www.pubmed.gov) söktermen "Chronic Fatigue Syndrome"

[2]           Using Serial Cardiopulmonary Exercise Tests to Support a Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome, J. Mark VanNess et al  klicka här eller här

[3]           Bok: Clinical Exercise Testing, Idelle M. Weisman, R. Jorge Zeballos, 2002, ISBN-10:  3805572980, ISBN-13:  9783805572989, S Karger Pub

 

 


I Japan utvecklas ett diagnostiskt för ME

Dagarna är troligtvis snart förbi då man inte hade ett diagnostiskt test för ME. I Japan håller man på utveckla ett test som är baserat på synligt - och nära-infrarött ljus. Man belyser ett provrör med blodserum eller ett finger och mäter ljusabsorptionen. Sedan gör man en databeandling av mätsignalerna. De Japanska forskarna arbetar med att förfina tekniken och har som avsikt att kommersialisera det som ett diagnostiskt test för ME.

De personer som arbetar med studie av spektroskopi med synligt och nära infrarött ljus för diagnos av ME i Japan är t.ex. Yasuoshi Watanabe, Hirohiko Kuratsune, Seiki Tajima och Akikazu Sakudo.

För mer information

           För mer information kring den teknik som man i Japan håller på att utveckla, läs artikeln Visible and near-infrared (Vis-NIR) spectroscopy: Introduction and Perspectives for Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome på sidan 8 i Journal of IiME Autumn 2007 (länk).

           En del vetenskapliga artiklar har publicerats inom området. Artiklarna kan hittas genom att söka på PubMed (http://www.pubmed.gov). Söktermer kan t.ex. vara "chronic fatigue syndrome", spectroscopy eller efternamn på författare.

 

 


Progenica i Spanien utvecklar
ett diagnostiskt test för ME och fibromyalgi

Estibaliz OlanoProgenika Biopharma i Spanien har studerat enbaspolymorfier hos ME-patienter och fibromyalg-patienter, och kunnat differentiera fibromyalgi-patienterna från ME-patienterna. Hennes resultat tyder på att fibromyalgi och ME är två skilda sjukdomar med annorlunda genetiska profiler. Hon hävdar också att det skall gå att identifiera de patienter som har eller kommer få en svårare variant av respektive sjukdom.

Progenika Biopharma tar fram ett DNA-chip som skall kunna skilja mellan ME och fibromyalgi, samt förutsäga ifall patienten kan utveckla en svår form av ME eller fibromyalgi. DNA-chipet planeras kommersialiseras i slutet av 2007.

Ordlista

SNP = single nucleotide polymorphism = enbaspolymorfi

enbaspolymorfi = variation hos ett enda baspar i arvsmassan (DNA:t). Dessa variationer kan vara mutationer men också bero på naturliga variationer hos befolkningen

För mer information

           För mer information kring den teknik som man i Japan håller på att utveckla, läs artikeln Identification of Differential Genetic Profiles in Severe Forms of Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome in the UK population på sidan 19 i Journal of IiME Autumn 2007 (länk).

 

 


ME-drabbade med herpesinfektion
 kan botas med antivirala medel

En revolution kan vara på väg inom behandlingen av ME-patienter, då det visat sig att en del ME-patienter som samtidigt haft en infektion av Epstein-Barrvirus, humant herpesvirus typ 6 eller cytomegalovirus (alla medlemmar i herpesvirusfamiljen) blivit helt botade och kunnat återgå till sitt gamla liv som det var innan insjuknandet. En revolution för de patienter som tidigare ej haft något hopp om att bli bättre från sin svårt invalidiserande sjukdom.

Ordlista

Herpesvirus (herpesviridae) är en familj åtta olika typer av virus

HHV-6 = Human Herpes Virus type 6

EBV = Epstein-Barr virus = HHV-4 = virus som ej alltid ger symtom men kan orsaka infektiös mononukleos (körtelfeber)

CMV = cytomegalovirus = HHV-5

HSV-1 = herpes simplex virus type 1 = human herpes virus type 1 = HHV-1 = virus som smittar via munsår

 

José Montoya

José Montoya (Stanford School of Medicine, Kalifornien) har gjort en mindre studie där han behandlat ME-patienter med samtidig infektion av Epstein-Barrvirus (EBV) eller humant herpesvirus typ 6 (HHV-6). Behandlingen har varit ett antiviralt medel kallat valganciclovir (Valcyte®, Roche Pharmaceutical). Den tidigare vanliga användningen av valganciclovir har varit för behandling av herpesvirus hos patienter med försvagat immunsystem såsom HIV-patienter. Resultatet av José Montoyas studie ledde till att ett häpnadsväckande resultat. 75% av de som fått behandlingen blev i princip symtomfria och kunde återgå till arbete. Något som är ett fullständigt bombnedslag bland ME-drabbade, eftersom de tidigare har varit dömda till en livslång invaliditet. De behandlingar som funnits har varit inriktade på att lindra symtom, men nu verkar det finnas ett botemedel för den undergrupp av ME-patienter som har en samtidig herpesinfektion.

Som resultat av den stora framgången, har José Montoya fått finansiering till en större studie. Han påbörjande den större studien under våren 2007. Ifall den studien resulterar i ett gott resultat, kommer man att ha ett vetenskapligt underlag som visar att antiviral-behandling av ME-patienter med samtidig herpesinfektion är indicerad att använda kliniskt i stor skala.

För mer information

           Testing to begin for new chronic fatigue therapy, 2007-01-10 http://news-service.stanford.edu/news/2007/january10/med-fatigue-011007.html

           Use Of Valganciclovir in patients with elevated entibody titers against human herpes 6 (HHV-6) & Epstein-Barr Virus (EBV) who were experiencing central nervous system dysfunction including long-standing fatigue http://www.vicd.info/clinicaltrial.html

           Vetenskaplig artikel: Use of valganciclovir in patients with elevated antibody titers against Human Herpesvirus-6 (HHV-6) and Epstein-Barr Virus (EBV) who were experiencing central nervous system dysfunction including long-standing fatigue, Kogelnik, Montoya et al, 2006 (länk)

 

Martin Lerner

Martin Lerner har forskat under flera år på behandling med antivirala läkemedel av ME-patienter med samtidig cytomegalovirus eller Epstein-barrvirusinfektion. Han har kommit fram till att det antivirala läkemedlet valacyclovir (observera: ej valganciclovir) ej fungerar på cytomegalovirus. Däremot fungerar ganciclovir bra emot cytomegalovirus.

Martin Lerner har med framgång använt ganciclovir emot cytomegalovirus och valacyclovir emot Epstein-Barrvirus. Patienter som har båda virusen behandlas med båda preparaten.

För mer information

           Sammanställning av forskning som Martin Lerner varit involverad i (länk)

           Valacyclovir treatment in Epstein-Barr virus subset chronic fatigue syndrome: thirty-six months follow-up, A Martin Lerner et al, 2007 (länk)

           A six-month trial of valacyclovir in the Epstein-Barr virus subset of chronic fatigue syndrome: improvement in left ventricular function, A Martin Lerner et al, 2002 (länk)

           A small, randomized, placebo-controlled trial of the use of antiviral therapy for patients with chronic fatigue syndrome, A Martin Lerner et al., Clincal Infectious Diseases. 2001; 32:1657-58:

Eleven CFS patients with EBV-HCMV co-infections were treated according to their subset classification over an 18-month period with antiviral drug treatments. All patients were monitored for safety every 4-6 weeks. Valacyclovir for EBV infection and introvenous ganciclovir for HCMV infection were used. There were no significant side effects in CFS patients. All 11 CFS patients in this study significantly improved.

 

 

 


Föreläsningar på Universitetssjukhuset MAS i Malmö om ME under hösten 2007

I oktober 2007 gästade några ME-specialister från utlandet Sverige och höll några föredrag. Till exempel kom Daniel Peterson som var med vid utbrottet 1983-85 i Incline Village vid sjön Lake Tahoe, Nevada. I området bodde många unga välbärgade personer som drabbades av ME till följd av en influensaepidemi och journalisterna skapade stora rubriker om "The Yuppie Flu". Nu är Daniel Peterson aktuell för att han är med och skapar ett forskningsinstitut på 9.000 m2 för forskning på ME och fibromyalgi, samt andra nära relaterade sjukdomar.

 

Daniel Peterson

Daniel Peterson var med vid utbrottet 1983-85 i Incline Village vid sjön Lake Tahoe, Nevada. Det gick en influensaepidemi och många insjuknade i ME i samband med influensan. I området bodde många unga välbärgade personer som drabbades av ME och journalisterna skapade stora rubriker om "The Yuppie Flu".

Daniel Peterson (och Annette Whittemore) håller just nu på starta ett forskningsinstitut på 9.000 m2 (100,000 square feet) för ME och fibromyalgi samt andra nära relaterade sjukdomar. Deras första målsättning är att skapa ett diagnostiskt test för ME. Något som kommer göra att ME-drabbade i framtiden kommer att kunna få en snabb och säker diagnos, men ett diagnostiskt test är också till stor nytta i forskningen. Man misstänker att det finns undergrupper av ME-sjukdomen och för att verkligen komma någon vart inom forskningen är det viktigt att kunna sortera forskningsdata beroende på vilken undergrupp patienten hamnar i.

Daniel Petersons föredrag: peterson_CFS-ME_Symposium.pdf

 

Nancy Klimas

Dr. Nancy Klimas. är professor i mikrobiologi och immunologi vid M E Papper Laboratories of Clinical Immunology, USA. Hon är också ordförande i Association for Chronical Fatigue Syndrome.

Dr. Klimas, a director of the laboratory, is board certified in internal medicine and diagnostic laboratory immunology. She is also the director of the Allergy and Immunology Clinic, and is a licensed laboratory director in Florida. Dr. Klimas is Director of Research for the Clinical AIDS/HIV Research at the Miami Veterans Affairs Medical Center.

A leader in the field of Chronic Fatigue Syndrome (CFS) research, Dr. Klimas is the current President of the International Association for Chronic Fatigue Syndrome. Dr. Klimas is the principal investigator of the National Institute of Health's (NIH) Center for Multidisciplinary Studies of CFS Pathophysiology at the University of Miami. Dr. Klimas has been appointed to the inter-agency CFS Coordinating Committee, chaired by the Surgeon General of the United States. She is the founding editor of the Journal of Chronic Fatigue Syndrome.

Nancy Klimas föredrag: klimas_edinburgh_2007.pps

 

Malcolm Hooper

Professor Hooper är professor emeritus i medicinsk kemi vid Universitetet i Sunderland, Storbritannien. Han har forskat i och skrivit om likheterna hos sjukdomar som Gulf War Syndrome (GWS), Multiple Chemical Sensitivities (MCS) och Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS).

Malcolm Hoopers föredrag: UMAS_Lectures_Oct_4th_2007.pdf

 

Konstance Knox

Konstance Knox (Ph. D.), President and Director of Research, Wisconsin Viral Research Group, Milwaukee, Wisconsin, USA.

Konstance Knox föredrag: knox_CFS_and_viruses.pdf

 

För mer information

           The Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease, Reno, Nevada http://www.wpinstitute.org/

           Länk till Nancy Klimas http://www.med.miami.edu/med/empapperlab/kilmas.asp

           Härifrån kan man också hämta powerpointpresentationerna som föredragshållarna hade: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=196892

 

 


Tidigare nyhetstips om ME

 

Nyhetstips måndag den 4 december 2006. CDC höll informationskampanj om myalgisk encefalomyelit (ME) under hösten 2006: http://me-cfs.se/dok/cdc_kampanj.htm

 

Nyhetstips lördag den 24 mars 2007. I Norge börjar politikerna ta ME på allvar: http://me-cfs.se/dok/norge.htm

 

Nyhetstips tisdag den 21 augusti 2007. Myalgisk Encefalomyelit (ME), kroniskt trötthetssyndrom - ej inbillning utan finns i cellerna:   http://me-cfs.se/dok/me-maes.htm

 

 


Öppet brev till Regering och Landsting om ME

 

2007-10-01, Öppet brev till Regeringen kring Myalgisk Encefalomyelit:   http://me-cfs.se/dok/071001-till-Regering.pdf

 

2007-10-15, Öppet brev till Örebro Läns Landsting om Myalgisk Encefalomyelit:    http://me-cfs.se/dok/071015-brev-till-OLL.pdf

 

2007-10-15, Förslag på handlingsplan för att förbättra kunskapsläge, diagnos och behandling av myalgisk encefalomyelit (ME) inom länssjukvården: http://me-cfs.se/dok/Handlingsprogram.pdf

 

 


Sammanställt av Kasper Ezelius (http://me-cfs.se/)