Nyhetsbrev lördag den 11 oktober 2008

Innehåll:

RESULTAT AV KONFERENSEN I BALTIMORE OM VIRUS OCH ME

KOMMANDE STORA INTERNATIONELLA KONFERENS OM ME/CFS

TRE KONFERENSER OM ME SOM HAR HÅLLITS I ENGLAND I ÅR

KONFERENS SOM NYSS HÅLLITS I JAPAN

ME/CFS DIAGNOSTICERAS MED SPECT

 


 

 

RESULTAT AV KONFERENSEN I BALTIMORE OM VIRUS OCH ME

 

I Baltimore i USA hölls en internationell konferens om humant herpesvirus 6 och 7 (den 20-23 juni 2008) organiserad av "the HHV-6 foundation". En konferens om Virus och ME/CFS var sammanlänkad med denna konferens (den 23-24 juni 2008.

 

Konferensens webbsida:  http://www.hhv-6foundation.org/

 

Humant Retrovirus-K18 (HERV-K18) och ME/CFS: http://www.hhv-6foundation.org/prk18.pdf

 

Sammanfattning för lekmän av konferensen gjord av läkare Anthony Komaroff, Harvard University: http://www.hhv-6foundation.org/Baltimore-CFS-Lay.pdf

 

Det går att köpa böcker och DVD:er från konferensen: http://www.hhv-6foundation.org/products.html

 

 

KOMMANDE STORA INTERNATIONELLA KONFERENS OM ME/CFS

 

Den 12-15 mars 2009 blir det åter dags för den stora internatioella ME/CFS konferensen. Det sker på "historisk ME mark" i närheten av Lake Tahoe där en samhällsepidemi med ME startade i ett tjejbasketlag 1984.

 

9th International IACFS/ME Conference on Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia and other Related Illnesses, March 12-15, 2009, Reno, Nevada.

http://www.iacfsme.org/

 

 

TRE KONFERENSER OM ME SOM HAR HÅLLITS I ENGLAND I ÅR

 

ME Association, Februari 2008

 

Konferensen i Southampton av the ME Association i Februari 2008 finns på DVD

http://www.meassociation.org.uk/content/view/513/70/

DVD-kitet kostar £20, dvs cirka 230 SEK

 

ME Research UK, Maj 2008

 

Internationell biomedicinsk konferens  i Cambridge av "ME Research UK" (MERUK) ( http://www.meresearch.org.uk ) och "Irish M.E. Trust" (I.M.E.T.) ( http://www.imet.ie ) den 6 maj 2008.

 

Konferenssammanfattning:

http://www.meresearch.org.uk/archive/newhorizons2008.html

 

Konferensen kan köpas för 5 Brittiska Pund genom att kontakta dem:

http://www.meresearch.org.uk/about/contact.html

 

Invest in ME, Maj 2008

 

Den 23 maj 2008 höll "Invest in ME" ( http://www.investinme.org ) en ME-konferens i London. Konferensen var på temat "Uppdelning på undergrupper och behandling av ME".

 

Konferensinformation:

http://www.investinme.org/IiME%20International%20ME%20Conference%202008%20-%20Review%20Home.htm

 

Konferensen på DVD kan köpas för 14 Brittiska Pund:

http://www.investinme.org/IiME%20International%20ME%20Conference%202008%20-%20DVD%20Orders.htm

 

 

KONFERENS SOM NYSS HÅLLITS I JAPAN

 

International Conference on Fatigue Science, 3-5 september 2008, Okinawa, Japan

http://www.congre.co.jp/icfs2008/

Program

http://www.congre.co.jp/icfs2008/images/program.pdf

 

 

ME/CFS DIAGNOSTICERAS MED SPECT

 

Chronic Fatigue Syndrome and the Central Nervous System, Chen, 2008, The Journal of International Mecidal Research, 2008; 36: 867 - 874

http://www.jimronline.net/content/full/2008/87/1009.pdf

 

I papperet står det att "Cobined with the results of a perfusion SPECT study, brainstem hypometabolism semms to be a marker for the in vivo diagnosos of CFS." Det vill säga att man skall kunna ställa en CFS-diagnos hos levande individer genom att studera blodflödet i hjärnan med SPECT-tomografi och metabolistm med hjälp av  [18F]Fluorine doxyoglucose PET-tomografi. Detta ligger i linje med vad flera läkare gör redan, dvs att ställa en ME-diagnos med hjälp av SPECT bilder.

 

SPECT single-photon emission tomography

PET positron emisston tomography

 

 


Sammanställt av Kasper Ezelius, Örebro (http://me-cfs.se/)