Exempel på tidningsannons

 

Det bortglömda folket...

 

 

 

 

 

 

En bild på en grupp människor.

 

 

 

 

 

 

... söker finansiärer, gåvor och bidrag för att kunna stödja oss i vår strävan efter att få läkarvård.

 

Myalgisk Encefalomyelit (ME) beskrivs mycket förenklat som "fibromyalgi fast utan så mycket smärta." Det är en bred symtombild från bland annat centrala nervsystemet, endokrina systemet, immunsystemet och cirkulationssystemet. Det mest karaktärisktiska symtoment är utmattning som kvarstår mer än 24 timmar efter aktivitet/ansträngning. De värst drabbade är sängbundna under tio år eller mer.

 

Den offentliga sjukvården klarar ej av att diagnosticera ME-patienter, trots att en bred dokumentation om sjukdomen finns i läkarvetenskapliga rapporer världen över och trots att den finns medtagen i vanliga famlijeläkarböcker! Medeltiden för diagnos är sju år i Sverige, men de flesta är troligen ej diagnosticerade. ME drabbar 0,4% av befolkningen.

 

Vår enda chans att få en anpassad och kunnig läkarvård, är att starta en egen praktik. Då samhällets läkarvård vägrar se oss, kanske ändå ni kan göra det...

 

Med förhoppning om ert stöd,

XXX

 

www.xxx.nu

 

Bidrag tages tacksamt emot på postgiro XXXXX-X. Tack för ert stöd!