CBT, GET, Wessely,  Gibson Enquiry

 


Länkar kring Graded Excercise Therapy (GET) och Cognitive Behavioural
Therapy (CBT)


The Effects of CBT and GET - A hummingbirds guide to ME - Jodi Basset i
Australien:
http://www.ahummingbirdsguide.com/cbtandgeteffects.htm

Kortversion av: The Effects of CBT and GET - A hummingbirds guide to ME -
Jodi Basset i Australien:
http://www.ahummingbirdsguide.com/cbtandgeteffectsc.htm


Läs artiklar av Margaret Williams här om biomedicinsk forskning, CBT och
myter kring ME:
http://www.meactionuk.org.uk/Further_Articles.htm

25% ME group i England har information om GET, PACE, CBT. De har statistik
som skrifter som talar emot detta:
http://www.25megroup.org/

Cognitive Behavior Therapy (CBT) and Graded Exercise Therapy (GET) -
Comments from the Canadian Clinical Case Definition (Kanadas
Koncensuskoument):
http://www.cfids-cab.org/MESA/ccpc-1.html

 

CBT and GET - A Few Things to Think About av INVEST in ME:
http://www.investinme.org/IIME%20Campaigning-CBT-GET-002.htm#_edn4


Länkar kring Wessely på King's College:

A Farewell message for Wessely, written by Margaret Williams:
http://www.meactionuk.org.uk/A_Farewell_Message_for_Professor_Wessely.htm

Protest Simon Wessely lecture 25 Jan 2006:
http://biotech.indymedia.org/or/2006/01/4799.shtml

För att läsa mer om King's College och Wessely, kan information hittas nedan
angående aktiviteter på King`s and Maudsley:
http://www.meactionuk.org.uk


Angående myten om somatisering (tidigare kallat hysteri):

När ME dök upp i Epidemier i Island och på andra ställen, fanns det personer
som trodde det berodde på 'hysteri', men den som skrev artikeln nedan1956
tyckte det fanns gott om evidens som gjorde att hysteri kunde
avskvrivas.Under rubriken 'Classic Papers on ME' längst ned på internetsidan
http://www.meresearch.org.uk/information/keypubs/index.html finns en artikel
från 'The Lancet' - London 1956:
http://www.meresearch.org.uk/information/keypubs/Lancet%201956.pdf . Det
står på sidan 790 i andra kolumnen över rubriken "Antibiotic-resistant
Staphylococci": "but we believe that its characteriestics are now
sufficiently clear to differentiate it from poliomyelitis, epidemic myalgia,
glandular fever, the forms of epidemic encephalitis already described, and
need it to be said, hysteria"

Många, många sjukdomar har börjat sina dagar med att betraktas vara
somatisering.
"Hysteria, medicine and misdiagnosis" av Richard Webster:
http://www.richardwebster.net/freudandhysteria.html

TV reportage om Sophia Mirza som blivit tvångsintagen på psykiatrisk klinik
och sedermera avlidigt i ME. Se i första hand reportage 2 (Meridian ITV
Interview 2):
http://www.investinme.org/Mediatelevision2.htm

 

ME Exists:    True or False? av Eileen Marshall och Margaret Williams den18e Augusti 2006:

http://www.meactionuk.org.uk/ME_Exists_-_True_or_False.htm

 

 

England har satt till en parlamentarisk utredning - The Gibson Enquiry:

 

The Gibson Enquiry, är en utredning som startats av en MP (parlamentsminister) i England. Den skall lyssna till patienter och läkare mm för att skapa sig en total bild över ME i England: http://www.erythos.com/gibsonenquiry/Index.html

 

The Gibson enquiry är en parlamentarisk utredning angående ME startad av Minister of Parlament (MP) Mr. Gibson. The Gibson Inquiry Archive can be found at: http://meagibsoninquiry.blogspot.com