Nyhetstips tisdag den 21 augusti 2007

 

Myalgisk Encefalomyelit (ME), kroniskt trötthetssyndrom - ej inbillning utan finns i cellerna

 

Tre nya forskningspublikationer kring ME (även kallat kroniskt trötthetssyndrom) har publicerats i juli 2007 i Neuro Endocrinol Lett. med läkaren Michael Maes (Belgien) som en av författarna. Man har bland annat funnit att transkriptionsfaktorn NFκβ (NF-kappa-beta, nuclear factor kappa beta) är signifikant höjd hos ME-drabbade. Transkriptionsfaktorn NFκβ har en central roll i att koordinera genuttrycket hos en mängd gener som styr immun-responsen. Ökad NFκβ aktiverar systemet för inflammatorisk respons och oxidativ stress. Forskningsfynden leder också till möjligheter till att behandla ME-patienter med antioxidanter som inhiberar produktionen av transkriptionsfaktorn NFκβ.

Titlarna till de tre vetenskapliga publikationerna är:

  • "Decreased expression of CD69 in chronic fatigue syndrome in relation to inflammatory markers: evidence for a severe disorder in the early activation of T lymphocytes and natural killer cells"
  • "Not in the mind but in the cell: increased production of cyclo-oxygenase-2 and inducible NO synthase in chronic fatigue syndrome." och
  • "Not in the mind of neurasthenic lazybones but in the cell nucleus: patients with chronic fatigue syndrome have increased production of nuclear factor kappa beta"

Två av titlarna till publikationerna förklarar att ME är en sjukdom som ej beror på inbillningssjuka hos patienterna, utan att det finns biomedicinska avvikelser som förklarar deras symtom. Maes har visat att vissa NFκβ inuti lymfocyter inte bara är signifikant avvikande hos ME drabbade, utan även att de är korrelerade till symtomens svårighetsgrad hos patienterna.

Nyhet saxad från Michael Maes hemsida (http://www.michaelmaes.com/):

July 2007:  New publication in press: Not in the mind but in the cell: increased production of cyclo-oxygenase-2 and inducible NO synthase in chronic fatigue syndrome.

 

Chronic fatigue syndrome (CFS) is a medically unexplained disorder, characterized by profound fatigue, infectious, rheumatological and neuropsychiatric symptoms. There is, however, some evidence that CFS is accompanied by signs of increased oxidative stress and inflammation in the peripheral blood. This paper examines the role of the inducible enzymes cyclo-oxygenase (COX-2) and inducible NO synthase (iNOS) in the pathophysiology of CFS. Toward this end we examined the production of COX-2 and iNOS by peripheral blood lymphocytes (PBMC) in 18 CFS patients and 18 normal volunteers and examined the relationships between those inflammatory markers and the severity of illness as measured by means of the FibroFatigue scale and the production of the transcription factor nuclear factor kappa beta (NFκβ).

 

We found that the production of COX-2 and iNOS was significantly higher in CFS patients than in normal controls. There were significant and positive intercorrelations between COX-2, iNOS and NFκβ and between COX-2 and iNOS, on the one hand, and the severity of illness, on the other. The production of COX-2 and iNOS by PBMCs was significantly related to aches and pain, muscular tension, fatigue, concentration difficulties, failing memory, sadness and a subjective experience of infection.

 

The results suggest that

a) an intracellular inflammatory response in the white blood cells plays an important role in the pathophysiology of CFS;

b) the inflammatory response in CFS is driven by the transcription factor NFκβ;

c) symptoms, such as fatigue, pain, cognitive defects and the subjective feeling of infection, indicates the presence of a genuine inflammatory response in CFS patients; and

d) CFS patients may be treated with substances that inhibit the production of COX-2 and iNOS.

 

Michel Maes fynd kan också innebära att man hittar en behandling för ME patienter. Texten nedan är saxat ur publikationen "Not in the mind of neurasthenic lazybones but in the cell nucleus: patients with chronic fatigue syndrome have increased production of nuclear factor kappa beta":

It is suggested that CFS patients should be treated with antioxidants, which inhibit the production of NFkappabeta, such as curcumin, N-Acetyl-Cysteine, quercitin, silimarin, lipoic acid and omega-3 fatty acids.

Curcumin är ett gul-orange färgämne i gurkmeja och är en antioxidant. Quercitin/quercetin är en flavonid och antioxidant med svagt gulaktig färg som förekommer i frukt, speciellt i oskalade äpplen samt lök. Silimarin/silymarin kommer från Mariatistel (Silyum Marianum) och är kraftig antioxidant som har visat sig ha en positiv inverkan på leverceller. Silymarin är sammansatt av flera substanser som kallas flavonoliganer, bl.a. silibinin. Lipoic Acid (ALA, Alpha Lipoic Acid) heter liponsyra på svenska och är en kraftig antioxidant.

Längre ner på denna sida finns abstract infogat från de tre aktuella vetenskapliga publikationerna. För alla publikationer på http://pubmed.gov av Maes M klicka här:  Länk till M Maes publikationer

 

/Kasper Ezelius ( http://me-cfs.se )

 

 

De tre aktuella artiklarna av Michael Maes om ME (kroniskt trötthetssyndrom)
Decreased expression of CD69 in chronic fatigue
syndrome in relation to inflammatory markers:
evidence for a severe disorder in the early
activation of T lymphocytes and natural killer cells.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Länk till artikeln i PubMedJournal: Neuro Endocrinol Lett. 2007 Jul 11;28(4) [Epub ahead
of print]
 
Authors: Mihaylova I, Deruyter M, Rummens JL, Bosmans E,
Maes M.

 
Affiliation: MCare4U Outpatient Clinics, Belgium.
 
NLM Citation: PMID: 17693977
 
 
There is some evidence that patients with chronic fatigue
syndrome (CFS) suffer from immune abnormalities, such as
immune activation and decreased immune cell responsivity
upon polyclonal stimili. This study was designed to evaluate
lymphocyte activation in CFS by using a CD69 expression
assay. CD69 acts as a costimulatory molecule for T- and natural
killer (NK) cell activation.

We collected whole blood from CFS patients, who met CDC
criteria, and healthy volunteers. The blood samples were
stimulated with mitogens during 18 h and the levels of activated
T and NK cells expressing CD69 were measured on a Coulter
Epics flow cytometer using a three color immunofluorescence
staining protocol.

The expression of the CD69 activation marker on T cells (CD3+,
CD3+CD4+, and CD3+CD8+) and on NK cells (CD45+CD56+)
was significantly lower in CFS patients than in healthy subjects.
These differences were significant to the extent that a significant
diagnostic performance was obtained, i.e. the area under the
ROC curve was around 89%. No differences either in the
number of leukocytes or in the number or percentage of
lymphocytes, i.e. CD3, CD4, CD8 and CD19, could be found
between CFS patients and the controls. Patients with CFS show
defects in T- and NK cell activation.

Since induction of CD69 surface expression is dependent on
the activation of the protein kinase C (PKC) activation pathway,
it is suggested that in CFS there is a disorder in the early
activation of the immune system involving PKC.``````````````````


Not in the mind but in the cell: increased
production of cyclo-oxygenase-2 and inducible
NO synthase in chronic fatigue syndrome.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Länk till artikeln i PubMedJournal: Neuro Endocrinol Lett. 2007 Jul 11;28(4) [Epub ahead
of print]
 
Authors: Maes M, Mihaylova I, Kubera M, Bosmans E.
 
Affiliation: MCare4U Outpatient Clinics, Belgium.
 
NLM Citation: PMID: 17693978
 

Chronic fatigue syndrome (CFS) is a medically unexplained
disorder, characterized by profound fatigue, infectious,
rheumatological and neuropsychiatric symptoms. There is,
however, some evidence that CFS is accompanied by signs of
increased oxidative stress and inflammation in the peripheral
blood. This paper examines the role of the inducible enzymes
cyclo-oxygenase (COX-2) and inducible NO synthase (iNOS) in
the pathophysiology of CFS.

Toward this end we examined the production of COX-2 and
iNOS by peripheral blood lymphocytes (PBMC) in 18 CFS
patients and 18 normal volunteers and examined the
relationships between those inflammatory markers and the
severity of illness as measured by means of the FibroFatigue
scale and the production of the transcription factor nuclear factor
kappa beta (NFkappabeta).

We found that the production of COX-2 and iNOS was
significantly higher in CFS patients than in normal controls.
There were significant and positive intercorrelations between
COX-2, iNOS and NFkappabeta and between COX-2 and
iNOS, on the one hand, and the severity of illness, on the other.
The production of COX-2 and iNOS by PBMCs was significantly
related to aches and pain, muscular tension, fatigue,
concentration difficulties, failing memory, sadness and a
subjective experience of infection.

The results suggest that

a) an intracellular inflammatory response in the white blood cells
plays an important role in the pathophysiology of CFS;

b) the inflammatory response in CFS is driven by the
transcription factor NFkappabeta;

c) symptoms, such as fatigue, pain, cognitive defects and the
subjective feeling of infection, indicates the presence of a
genuine inflammatory response in CFS patients; and

d) CFS patients may be treated with substances that inhibit the
production of COX-2 and iNOS.

 


``````````````````Not in the mind of neurasthenic lazybones
but in the cell nucleus: patients with chronic
fatigue syndrome have increased production of
nuclear factor kappa beta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Länk till artikeln i PubMed


 
Journal: Neuro Endocrinol Lett. 2007 Jul 11;28(4) [Epub ahead
of print]
 
Authors: Maes M, Mihaylova I, Bosmans E.

 
Affiliation: MCare4U Outpatient Clinics, Belgium.
crc.mh@telenet.be.
 
NLM Citation: PMID: 17693979
 
 
There is now some evidence that chronic fatigue syndrome is
accompanied by an activation of the inflammatory response
system and by increased oxidative and nitrosative stress.
Nuclear factor kappa beta (NFkappabeta) is the major
upstream, intracellular mechanism which regulates inflammatory
and oxidative stress mediators. In order to examine the role of
NFkappabeta in the pathophysiology of CFS, this study
examines the production of NFkappabeta p50 in unstimulated,
10 ng/mL TNF-alpha (tumor necrosis factor alpha) and 50 ng/mL
PMA (phorbolmyristate acetate) stimulated peripheral blood
lymphocytes of 18 unmedicated patients with CFS and 18
age-sex matched controls.

The unstimulated (F=19.4, df=1/34, p=0.0002),
TNF-alpha-(F=14.0, df=1/34, p=0.0009) and PMA-(F=7.9,
df=1/34, p=0.008) stimulated production of NFkappabeta were
significantly higher in CFS patients than in controls. There were
significant and positive correlations between the production of
NFkappabeta and the severity of illness as measured with the
FibroFatigue scale and with symptoms, such as aches and pain,
muscular tension, fatigue, irritability, sadness, and the subjective
feeling of infection.

The results show that an intracellular inflammatory response in
the white blood cells plays an important role in the
pathophysiogy of CFS and that previous findings on increased
oxidative stress and inflammation in CFS may be attributed to
an increased production of NFkappabeta. The results suggest
that the symptoms of CFS, such as fatigue, muscular tension,
depressive symptoms and the feeling of infection reflect a
genuine inflammatory response in those patients.

It is suggested that CFS patients should be treated with
antioxidants, which inhibit the production of NFkappabeta, such
as curcumin, N-Acetyl-Cysteine, quercitin, silimarin, lipoic acid
and omega-3 fatty acids.
 
    


~~~~~~~~~~~~

 

 

Tidigare nyhetstips om ME (kroniskt trötthetssyndrom)

 

Tvillingstudien 2006. Kommentar till mediareportage den 7 november 2006: http://me-cfs.se/dok/tvillingstudien.htm

 

Nyhetstips måndag den 4 december 2006. CDC höll informationskampanj om myalgisk encefalomyelit (ME) under hösten 2006: http://me-cfs.se/dok/cdc_kampanj.htm

 

Nyhetstips lördag den 24 mars 2007. I Norge börjar politikerna ta ME på allvar: http://me-cfs.se/dok/norge.htm

 

Nyhetstips tisdag den 27 mars 2007. Katalonien behandlar lagförslag angående ME: http://me-cfs.se/dok/katalonien.htm

 

Nyhetstips fredag den 30 mars 2007. FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter: http://me-cfs.se/dok/UN_disability_rights.htm

 

Katalonien maj 2007, Introduction to the popular legislative initiative on health services for fibromyalgia and chronic fatigue syndrome in Catalonia (spain): http://me-cfs.se/dok/070500-Catalonia.pdf

 

2007-05-29, Kommentar till interpellation 2006/07:547 Situationen för patienter med ME, kroniskt trötthetssyndrom http://me-cfs.se/dok/070529-kommentar-interpellation.pdf