Landstingskansliet

Örebro läns landsting

Box 1613

701 16 Örebro

 

Ärende: Medborgarförslag

Örebro, 2006-01-03

Hej!

Det finns en del fel inom primärvården som drabbar ME patienter. Nedan presenterar jag vad som är fel och även förslag till hur felen kan rättas till.

1. Läkarna känner ej till var de skall remittera ME/CFS patienter.

Förslag till åtgärd: Informera alla primärvårdsläkare att de skall remittera patienterna till Sveriges enda mottagning för ME patienter och fibromyalgipatienter:
Gottfriesmottagningen
Krokslätts Torg 5
431 37 Mölndal
013-343 23 97
Läkarna heter: Carl-Gerhard Gottfries, Björn Regland och Olof Zakrisson.

2. Det finns inga specialister för ME patienter inom Örebro län.

Förslag till åtgärd: Lär en läkare på neurologmottagningen på USÖ om ME. Han kan tex åka på ett ME seminarium i maj 2006, läsa in sig på Kanadas och Södra Australiens riktlinjer för vård av ME patienter samt läsa in sig på all den forskning som finns inom området.

Inbjudan till ME seminariet finns på denna sida:
http://www.investinme.org/IIME%20Campaigning-ME%20Awareness%20Seminar%202006.htm
(om denna länk inte fungerar, får man gå via: http://www.investinme.org/index.htm
och hitta länken till inbjudan överst i kolonnen på högra sidan.)

3. Det finns inga riktlinjer för diagnos och vård av ME patienter inom Örebro läns primärvård.

Förslag till åtgärd: Antag Kanadas och Södra Australiens riktlinjer för vård av ME patienter. Sprid riktlinjerna till primärvårdsläkarna inom Örebro läns landsting.

Med bästa hälsningar,

 

 

.

P.S. Det vore även bra att sjukvården (sköterskor, läkare och receptionister) kände till ME patientföreningen så de kan tipsa patienterna om den. ME patientföreningen heter: Riksföreningen för ME patienter (RME) och har följande internetadress: http://www.rme.nu/

Bilagor:

A                   RME informationsbroschyr
B                   Tips om internetadresser.
C                   Södra Australiens riktlinjer för allmänpraktiserande läkare