MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME)

Myalgisk Encefalomyelit => Forskning => Ämnet startat av: Mayordomo skrivet 2008-11-24, 19:21

Titel: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2008-11-24, 19:21
Här kommer en lista på intressanta vetenskapliga artiklar, dokument, böcker och DVDer från konferenser om ME.

Notera speciellt artiklar av följande författare:

Chen R - översiktsartikel nervystem
Nancy Klimas  - översiktartikel immunsystem
Lorenzo Lorusso  - översiktartikel immunsystem
Mark VanNess - postexertional malaise
Jonathan Kerr - genuttryck

Ni kan hitta de flesta artiklarna genom att söka på PubMed http://pubmed.gov Artiklar som är markerade med grönt och/eller orange, är gratis i fullversion. Övriga finns som abstract/sammanfattning gratis.

[1] Alexander G. Gilliam, Epidemiological study of an epidemic diagnosed as poliomyelitis occurring among the personnel of the Los Angeles
County General Hospital during the summer of 1934. Public Health Bulletin No. 240, April 1938.

[2] A. Melvin Ramsay. Myalgic Encephalomyelitis and Postviral Fatigue States: The Sage of Royal Free disease. 2nd edition, Gower Medical Publishing, London 1988.

[3] Acheson ED The clinical syndrome variously called Benign Myalgic Encephalomyelitis, Iceland Disease and Epidemic, Neuromyasthenia. Am J Med 1959; 26 : 569–95.

[4] Carruthers et al. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols. ISBN 0-7890-2207-9, år 2003. Dokumentet ingår i Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Volume 11, Number 1, 2003.

[5] VanNess, J. Mark ; Snell, Christopher R.; Stevens, Staci R.; Bateman, Lucinda ; Keller, Betsy A.. Using Serial Cardiopulmonary Exercise Tests to Support a Diagnosis of
Chronic Fatigue Syndrome. Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 38(5) Supplement, May 2006 p S85.

[6] Kerr JR, Petty R, Burke B, Gough J, Fear D, Sinclair LI, Mattey DL, Richards SC, Montgomery J, Baldwin DA, Kellam P, Harrison TJ, Griffin GE, Main J, Enlander D, Nutt DJ, Holgate ST. Gene expression subtypes in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis. J Infect Dis. 2008 Apr 15;197(8):1171-84

[7] Chen R, Liang FX, Moriya J, Yamakawa J, Sumino H, Kanda T, Takahashi T.. Chronic Fatigue Syndrome and the Central Nervous System. 2008, The Journal of International Mecidal Research, 2008; 36: 867 - 874
http://www.jimronline.net/content/full/2008/87/1009.pdf

[8] J. Patrick Neary, Andy D.W. Roberts, Nina Leavins, Michael F.Harrison, James C. Croll and James R. Sexsmith. Prefrontal cortex oxygenation during incremental exercise in chronic fatigue syndrome. Clinical Physiology and Functional Imaging, July 29, 2008
http://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0809a&L=co-cure&T=0&O=D&P=3402 http://www3.interscience.wiley.com/journal/121358177/abstract

[9] Hoad A, Spickett G, Elliott J, Newton J.. Postural orthostatic tachycardia syndrome is an under-recognized  condition in chronic fatigue syndrome. Journal: QJM. 2008 Sep 19.
http://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0809d&L=co-cure&T=0&O=D&P=5316
Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/18805903

[10] Spence VA, Kennedy G, Belch JJ, Hill A, Khan F. Low-grade inflammation and arterial wave reflection in patients with chronic fatigue syndrome, Clin Sci (Lond). 2008 Apr;114(8):561-6.
PMID: 18031285 [PubMed - indexed for MEDLINE]

[11] Nancy G. Klimas, and Anne O’Brien Koneru. Chronic Fatigue Syndrome: Inflammation, Immune Function, and Neuroendocrine Interactions. Current Rheumatology Reports 2007, 9:482-487

[12] Hickie I, Davenport T, Wakefield D, Vollmer-Conna U, Cameron B, Vernon SD, Reeves WC, Lloyd A. Post-infective and chronic fatigue syndromes precipitated by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study. BMJ 2006;333:575 ,

[14] Lorenzo Lorusso(a), Svetlana V. Mikhaylova(b), Enrica Capelli(c), Daniela Ferrari(d), Gaelle K. Ngonga(d), Giovanni Ricevuti(e,f,*). Immunological aspects of chronic fatigue syndrome. 2008 Autoimmunity Reviews.
http://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0809d&L=co-cure&T=0&F=&S=&P=63
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15689972

[15] Lerner AM, Beqaj SH, Deeter RG, Fitzgerald JT.. Valacyclovir treatment in Epstein-Barr virus subset chronic fatigue syndrome: thirty-six months follow-up. In Vivo. 2007 Sep-Oct;21(5):707-13,

[16] Kennedy G, Spence VA, McLaren M, Hill A, Underwood C, Belch JJ. Oxidative stress levels are raised in chronic fatigue syndrome and are associated with clinical symptoms. Free Radic Biol Med. 2005 Sep 1;39(5):584-9.

[17] Vecchiet J, Cipollone F, Falasca K, Mezzetti A, Pizzigallo E, Bucciarelli T, De Laurentis S, Affaitati G, De Cesare D, Giamberardino MA. Relationship between musculoskeletal symptoms and blood markers of oxidative stress in patients with chronic fatigue syndrome. Neurosci Lett. 2003 Jan 2;335(3):151-4.

[18] Spence VA, Kennedy G, Belch JJ, Hill A, Khan F. Low-grade inflammation and arterial wave reflection in patients with chronic fatigue syndrome. Clin Sci (Lond). 2008 Apr;114(8):561-6.

[19] Richards RS, Wang L, Jelinek H. Erythrocyte oxidative damage in chronic fatigue syndrome. Arch Med Res. 2007 Jan;38(1):94-8. Epub 2006 Nov 3.

[20] Maes M, Mihaylova I, Leunis JC. Chronic fatigue syndrome is accompanied by an IgM-related immune response directed against neopitopes formed by oxidative or nitrosative damage to lipids and proteins. Neuro Endocrinol Lett. 2006 Oct;27(5):615-21.

[21] Jammes Y, Steinberg JG, Mambrini O, Brégeon F, Delliaux S. Chronic fatigue syndrome: assessment of increased oxidative stress and altered muscle excitability in response to incremental exercise. J Intern Med. 2005 Mar;257(3):299-310.

[22] John K S Chia, Andrew Y Chia. Chronic fatigue syndrome is associated with chronic enterovirus infection of the stomach. J Clin Pathol. 2008 Jan;61(1):43-8. Epub 2007 Sep 13.

[23] Chen R., Liang F.X., Moriya J., YamakawaJ., Sumino H., Kanda T., Takahashi T. Chronic fatigue syndrome and the central nervous system. The Journal of International Medical Research 2008;36:867-874.

[24] Chia JKS. The role of enterovirus in chronic fatigue syndrome J. Clin. Pathol. 2005;58:1126-1132.

[25] Maes M, Mihaylova I, Leunis JC. Increased serum IgA and IgM against LPS of enterobacteria in chronic fatigue syndrome (CFS/ME) indication fore the involvement of gram-negative enterobacteria in the etiology of CFS/ME and for the presence of an increased gut intestinal permeability. J Affect Disord 2007;99 (1-3):237-240.

[26] Pall ML 2000 Elevetad peroxinitrite as the cause of chronic fatigue syndrome:Other inducers and mechanisms of symptom generation J Chronic Fatigue Syndr 7 (4):45-58..

[27] Pall ML 2001 Cobolamin used in chronic fatigue syndrome therapy is a nitric oxid scavanger. J Chronic Fatigue Syndr 8(2):39-44.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2008-11-26, 16:08
Identification of Marker Genes for Differential Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome.
Mol Med. 2008 , Saiki T et al
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/18596870
Artikeln är gratis i fulltext.

Jag tolkar denna artikel från Japan som att de med analys av mRNA från 9 gener med runt 80% känslighet och specificitet kan avgöra om patienten har ME. Analysen baserade sig på helblod (och inte på mononykleära celler från perifert blod eller leukocyter).

Citera
The increased mRNA expression of DBI, COX5B, and ATP5J2 strongly suggests abnormalities in energy metabolism in our CFS patients.

How biological abnormalities separate CFS from depression
Katherine M. Erdman
http://jaapa.com/issues/j20080301/pdfs/cfs0308.pdf
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2008-11-28, 12:32
Jonathan Kerr har nyligen fått en ny artikel publicerad om genuttryck.

Gene profiling of patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis
Kerr JR.
Curr Rheumatol Rep. 2008 Dec;10(6):482-91.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19007540
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2008-12-29, 13:23
36 Serum cytokine and chemokine profiles of individuals with myalgic encephalomyelitis (ME) reveal distinct pathogen associated signatures
Cytokine, Volume 43, Issue 3, September 2008, Page 245
Vincent C. Lombardi, Doug Redelman, Darren C. White, Marc Fremont, Kenny DeMeirleir, Daniel Peterson and Judy A. Mikovits
Artikeln från ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WDF-4TFNRD9-1Y&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1bca2d0710e47ad3ec3c6c35a51d37e1)

Artikeln ovan har författare från the Whittemore Peterson Institute for Neuro Immune Disease ( http://www.wpinstitute.org/ ). Det verkar som de nu är på gång med att försöka få fram ett diagnostiskt test för ME baserat på cytokiner och kemokiner. Ett diagnistiskt test är bra för forskningens skull för att diagnosen skall bli baserad på mätbara objektiva data, men även för klinisk verksamhet. Om testet blir billigt, men ändå med en hög specifitet och känslighet kan det användas för ME-diagnos istället för att behöva gå på symtombilden och göra en stor mängd uteslutningar för andra kända sjukdomar.

Citera
We used suspension antibody microarrays of 25-cytokines and chemokines on a Luminex platform for serum profiling of 168 ME/CFS patients and 140 healthy controls. Our analysis has revealed distinct pathogen associated signatures with significant 5- to 200-fold differences between patients and controls for the inflammatory serum chemokines IL-8, IP-10, MIP-a and MIP-1b, as well as the pro inflammatory cytokines IL-6, TNFa and IL-1b. Moreover, our data shows for the first time in ME/CFS a cytokine and chemokine profile, which suggests a TH17 shift in subgroups of our cohort. We conclude that cytokine and chemokine patterns in subgroups of ME/CFS can be used diagnostically, as serum biomarkers to stratify patients for appropriate anti-inflammatory,
antimicrobial and antiviral therapeutics.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-01-01, 11:36
Normalization of leaky gut in chronic fatigue syndrome (CFS) is accompanied by a clinical improvement: effects of age, duration of illness and the translocation of LPS from gram-negative bacteria.
Maes M, Leunis JC, 2008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/19112401

Hos 41 CFS patienter mättes IgA och IgM i serum för LPS (lipid polysaccaride shell) hos gram-negativa enterobakterier (det är frågan om bakterier som finns i den normala tarmfloran). Patienterna fick inta en mix av antiinflammatoriska och antioxidativa substanser bestånde av glutamin, N-acetyl cysteine och zink, samt följa en speciell läckande tarm diet. 24 patienter blev bättre. Man tror att tight-junctions (täta cellförbindelser) i tarmen orsakar inflammation och ligger bakom vissa av CFS fallen.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-01-01, 11:47
A Chronic Fatigue Syndrome - related proteome in human cerebrospinal fluid.
Baraniuk JN, et al., 2005
http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1326206&blobtype=pdf

Detta är James Baranuiks pilotstudie kring proteiner i cerebropinalvätskan. Han studerade tio kontroller, tio CFS och tio personer med persiska golfkrigssymdromet.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-01-23, 11:45
Några har gjort en enkel matematisk modell av HPA-axeln och de har funnit att det finns flera stabila tillstånd. Man kan hamna i ett oönskat tillstånd ifall axeln lastas hårt. Ifall man har hamnat i ett tillstånd med med låga halter kortisol. Kortisol modulerar bl.a. immunsystemet. De föreslår att man kan ta sig ur detta tillstånd genom att på medicinsk väg hämma kortisol ytterligare under en begränsad tid så att kroppen kompenserar och tar sig ur det oönskade tillstånd.

Model-Based Therapeutic Correction of Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Dysfunction
Amos Ben-Zvi, Suzanne D. Vernon, Gordon Broderick
January 23, 2009
http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1000273
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-01-24, 20:19
Jag fick in ett meddelande på Co-cure som handlar om diagnostiskt test för ME/CFS vad gäller mitokondrisk dysfunktion.

Press Release: http://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0901d&L=co-cure&T=0&O=D&P=2568

Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction
Sarah Myhill, 2009
http://www.ijcem.com/files/IJCEM812001.pdf
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-01-25, 21:23
Abnormal Impedance Cardiography Predicts Symptom Severity in Chronic Fatigue Syndrome
ARNOLD PECKERMAN et al., 2003
http://www.cfids-cab.org/cfs-inform/Coicfs/peckerman.etal.03.pdf
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-03-01, 18:00
Chronic Fatigue Syndrome: Implications for Women and their Health Care Providers During the Childbearing Years
Peggy Rosati Allen
Journal of Midwifery & Women’s Health, Volume 53, Issue 4, Pages 289-301 (July 2008)

Abstract: http://www.jmwh.com/article/S1526-9523(07)00543-0/abstract
Sammanfattning: http://www.prohealth.com//library/showArticle.cfm?libid=13780
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-06-21, 13:50
Denna artikel skriven av Gudrun Lange gör en sammanställning av funna avvikelser hos hjärnans funktion hos ME-drabbade. En referenslista finns med på slutet för de som vill fördjupa sig.

Is CFS a Brain Disorder?
By Gudrun Lange, PhD, UMDNJ-New Jersey Medical School
http://www.cfids.org/special/brain.pdf
Citera
The cognitive problems CFS patients report have led to
numerous research studies to assess neurocognitive impairments.
Although data is not consistent, research confirms both structural
and functional brain abnormalities in CFS.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-07-08, 13:14
I Norge (?) har ett forskarteam fått godkänt till en studie där tre ME-patienter fått behandling för att reducera antalet B-celler (en typ av lymfocyter). Patienterna har svarat väl på behandlingen. Patienterna valdes ut så att de inte hade en infektion, för annars är väl behandlingen lite väl riskabel.

Clinical impact of B-cell depletion with the anti-CD20 antibody rituximab in chronic fatigue syndrome: a preliminary case series
Oystein Fluge, Olav Mella
BMC Neurology 2009, 9:28
http://www.biomedcentral.com/1471-2377/9/28
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2009-07-08, 19:58
Får läkemedelsindustrin som den vill så kan vi, kanske uppnå symtomlindring även vi som de andra inflammationssjukdomarna. Typ Rematoid artrit med immunsänkande medel i kombination med Metotrexat till exempel.
 
Visst, men det är mycket dyra medel och ger i längden stora biverkningar, samt försätter personer med dessa sjukdomar då i en vansklig sits.

Vill vi med ME försätta oss i en sådan sits om vi kan påverka grunden bakom de neurologiska sjukdomarna och det " obalanserade" immunförsvaret.

Läkemedelsindustrin vill få oss i samma sits som de så kallade "autoimmuna" sjukas situation och utnyttja även vår situation till stora inkomster för deras bolag.

Jag är med på att all forskning bör beaktas, men vilka bakomliggande vinstintressen, som kan tänkas  finnas bör man mycket noga beakta.

Läkemedelsindustrins intresse är att finna ut symtomlindring, med farmaka som patienterna blir tvugna att ta resten av livet.Det är deras målsättning och därför har andra inflammationsjukdomar behandlats och behandlas fortfarande med endast symtomlindring, men till ett mycket högt pris av utslagna immunförsvar, för dessa drabbade personer i resten av sina liv.

De Meirleir som till nu haft 6000 patienter och praktiserat IMMUNFÖRSVARSHÖJANDE medel i kombination med infektionsutläkande behandling, som i sin tur ger en utläkning och samtidigt en stor symtomlindring för många av sina patienter. Neurologiska symtomer är och kan vara neurotoxiner som produseras av mikroorganismer och det gift som nu hittats i urinen H2S- kvävesulfid är enligt Meirleir giftigare än cyanid- ett starkt nervgift.

Vad jag är mest rädd för här är att man skall definiera ME i första hand, primärt som en neurologisk sjukdom i stället för ett sekundärt tillstånd och att inte se de troligtvis primära infektionerna bakom.

Detta är bara en respons på den underliggande forskningsartikeln och det hoppas jag tas för vad det är!

Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: silversessan skrivet 2009-07-08, 21:38
Delar helt din analys affa!  Det kommer nog ändå en gradvis försämring hos dessa på längre sikt vad gäller artikel ovan . Man måste börja bota o gå till botten med orsaker som patogener cellerna försöker arbeta mot inte lura immunförsvaret tillfälligt så sjukdomskänslan minskar pga lägre immunopatologisk reaktion.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-07-12, 12:42
Nedan refererar jag till några artiklar som relaterar till bakterier i magen hos ME-patienter samt vätesulfidhypotesen. Såsom jag uppfattat det hänger artiklarna ihop emedan Enterococcus, Streptococcus, Prevotella påstås producera stora mängder vätesulfid (H2S) alternativt kallat svavelväte. Den nedersta länken är till presskonferensen i London i maj av Kenny De Meirleir.

Hematologic and urinary excretion anomalies in patients with chronic fatigue syndrome.
Niblett SH, King KE, Dunstan RH, Clifton-Bligh P, Hoskin LA, Roberts TK, Fulcher GR, McGregor NR, Dunsmore JC, Butt HL, Klineberg I, Rothkirch TB.
Exp Biol Med (Maywood). 2007 Sep;232(8):1041-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/17720950

Increased d-lactic Acid intestinal bacteria in patients with chronic fatigue syndrome.
Sheedy JR, Wettenhall RE, Scanlon D, Gooley PR, Lewis DP, McGregor N, Stapleton DI, Butt HL, DE Meirleir KL.
In Vivo. 2009 Jul-Aug;23(4):621-8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/19567398

Hypothesis: chronic fatigue syndrome is caused by dysregulation of hydrogen sulfide metabolism.
Lemle MD
Med Hypotheses. 2009 Jan;72(1):108-9. Epub 2008 Sep 16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/18799269

Unravelling the origin of myalgic encephalomyelitis: Gastrointestinal dysfuction, production of neurotoxins and environmental exposure
PROTEA biopharma press conference, London, 28 maj 2009
Kenny De Meirleir, Chris Roelant, Marc Frémont
http://meagenda.files.wordpress.com/2009/05/press-conference-kdm-2.pdf
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-10-06, 17:46
Alan Light har nyligen upptäckt att personer med CFS har avvikelser på sitt signalsystem. Personer med CFS drabbas av en "signalstorm" efter ansträngning som varar i dagar och är helt avvikande från hur friska individer fungerar.

Gene Responsible for Chronic Fatigue Syndrome Identified
The American Chronicle, October 01, 2009
http://www.americanchronicle.com/articles/view/120820
Citera
Light explains that there is a gene that produces a protein which tells the muscles when they are too tired to keep working. When this gene signals, people feel fatigued and are encouraged to rest.

Moderate Exercise Increases Expression for Sensory, Adrenergic, and Immune Genes in Chronic Fatigue Syndrome Patients But Not in Normal Subjects.
Light AR, White AT, Hughen RW, Light KC.
J Pain. 2009 Jul 30.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647494
Citera
After a sustained moderate exercise test, CFS patients showed greater increases than control subjects in gene expression for
metabolite detecting receptors ASIC3, P2X4, and P2X5,
for SNS (sympathetic nervous system) receptors alpha-2A, beta-1, beta-2, and COMT and
IS (immune system) genes for IL10 and TLR4 lasting from 0.5 to 48 hours (P < .05).
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-10-27, 23:41
A review on cognitive behavorial therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET) in myalgic encephalomyelitis (ME) / chronic fatigue syndrome (CFS): CBT/GET is not only ineffective and not evidence-based, but also potentially harmful for many patients with ME/CFS
Frank N.M. Twisk and Michael Maes
Neuroendocrinology Letters Volume 30 No. 3 2009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855350
Citera
We conclude that it is unethical to treat patients with ME/CFS with ineffective, non-evidence-based and potentially harmful “rehabilitation therapies”, such as CBT/GET.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-11-14, 14:43
Observera att nedanstående artikel baseras på patienter utvalda enligt CFS-Fukuda-1994 och CFS-Reeves-2005, vilket gör att man inte vet om det är relevant eller inte vid ME, emedan definitionerna (speciellt Reeves) är väldigt inkluderande.

Plasma cytokines in women with chronic fatigue syndrome
Mary ANN Fletcher , Xiao RONG Zeng , Zachary Barnes , Silvina Levis  and Nancy G. Klimas
Journal of Translational Medicine 2009, 7:96
Abstract: http://www.translational-medicine.com/content/7/1/96
Helversion PDF: http://www.translational-medicine.com/content/pdf/1479-5876-7-96.pdf
Citera
The following cytokines were elevated in CFS compared to controls: LTalpha, IL-1alpha, IL-1beta, IL-4, IL-5, IL-6 and IL-12.
The following cytokines were decreased in CFS: IL-8, IL-13 and IL-15.
The following cytokines were not different: TNFalpha, IFNgamma, IL-2, IL-10, IL-23 and IL-17.
Applying (ROC) curve analyses, areas under the curves (AUC) for IL-5 (0. 84), LTalpha (0.77), IL-4 (0.77), IL-12 (0.76) indicated good biomarker potential. The AUC of IL-6 (0.73), IL-15 (0.73), IL-8 (0.69), IL-13 (0.68) IL-1alpha (0.62), IL-1beta (0.62) showed fair potential as biomarkers.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2010-07-05, 17:15

Th17 och IL-17

A formal analysis of cytokine networks in Chronic Fatigue Syndrome. Broderick G, Fuite J, Kreitz A, Vernon SD, Klimas N, Fletcher MA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447453

Plasma cytokines in women with chronic fatigue syndrome. Fletcher MA, Zeng XR, Barnes Z, Levis S, Klimas NG.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19909538

Lower frequency of IL-17F sequence variant (His161Arg) in chronic fatigue syndrome patients. Metzger K, Frémont M, Roelant C, De Meirleir K.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18774769

Parvovirus B19

Detection of herpesviruses and parvovirus B19 in gastric and intestinal mucosa of chronic fatigue syndrome patients. Frémont M, Metzger K, Rady H, Hulstaert J, De Meirleir K.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414405

Antibody to parvovirus B19 nonstructural protein is associated with chronic arthralgia in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.
Kerr JR, Gough J, Richards SC, Main J, Enlander D, McCreary M, Komaroff AL, Chia JK.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20007355

Cytomegalovirus

Prevalence of abnormal cardiac wall motion in the cardiomyopathy associated with incomplete multiplication of Epstein-barr Virus and/or cytomegalovirus in patients with chronic fatigue syndrome. Lerner AM, Dworkin HJ, Sayyed T, Chang CH, Fitzgerald JT, Beqaj S, Deeter RG, Goldstein J, Gottipolu P, O'Neill W.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15369178

Immunoassay with cytomegalovirus early antigens from gene products p52 and CM2 (UL44 and UL57) detects active infection in patients with chronic fatigue syndrome. Beqaj SH, Lerner AM, Fitzgerald JT.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18037660
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: mala skrivet 2010-07-08, 15:31
http://www.wddty.com/nobel-scientist-discovers-scientific-basis-of-homeopathy.html
 ???
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2010-07-09, 13:16
Ny Internationell Mikrobiologisk forskning-kroniska symtom

Jag ville lägga till en tråd om aktuell Mikrobiologisk forskning kontra inflammatoriska sjukdomstillstånd i denna tråden.
Syftet är att vi kan bredda synen på infektioner i ett vidare perspektiv som eventuellt underliggande orsaker till kroniska sjukdomstillstånd typ ME, IBS m.m.

IBS är ju ett tillstånd till exempel som ME-sjuka ofta har parallellt med sin huvudsjukdom.

I tidningen"Cell Host & Microbe" den 25 april 2010, lägger biologer i en studie fram hur viktig tarmflorans förhållande är till IBS.

RUBBAS BALANSEN emellan Pathogener och Symbionter, uppstår DYSBIOS, som är ett överskott av sjukdomsalstrande bakterier kallade Pathogener i förhållande till de GODA bakterierna Symbionterna.

Här försöker forskarna förstå hus DYSBIOS kan förorsaka sjukdom hos människan, som kan leda till behandlingar för att kunna återställa balansen i tarmarnas mikroflora.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/ciot-cbl042510.php (http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/ciot-cbl042510.php)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2010-07-27, 16:08
Anthony Komaroff, översikt av forskningsläget, 2010

Det finns en video med en översikt av forskningsläget kring ME/CFS av Dr. Anthony Komaroff från Harward. Han är pedagogisk och förklarar många saker. Jag tror att även lekmän kan förstå hans föredragning till en viss del. Videon är 54 minuter lång.

Nedan finns länk till sidan därifrån han föreläsning nås samt en direktlänk till föreläsningen.

A Lecture by Dr. Anthony Komaroff
April 24, 2010
http://www.masscfids.org/news-a-events/2/221

View the lecture
http://www.masscfids.org/videofiles/Komaroff/Komaroff.html

Man kan även ladda upp hans presentationsbilder separat:
http://www.masscfids.org/pdf/Komaroff%20MassCFIDS.10.04.24.pdf
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2011-02-03, 12:21
Cellular & Molecular Immunology advance online publication.

En nyhet är att Trevor Marshall skriver att han blivit inbjuden av "Nature", Cellular & Molecular Immunology, att skriva en artikel. Den artikeln publicerades 31 januari 2011. Fallbeskrivningar tas upp i artikeln.

Dessa forskare har samarbetat:
Amy D Proal1, Paul J Albert2, Greg P Blaney3, Inge A Lindseth4, Chris Benediktsson5 and Trevor G Marshall1
http://www.nature.com/cmi/journal/vaop/ncurrent/abs/cmi201077a.html

Här är den fullständiga publkationen kallad:
Immunostimulation in the era of the
metagenome.
http://autoimmunityresearch.org/preprints/Proal2010CellularMolecularImmunologyPreprint.pdf
Vi är nu ca. 8 svenskar, som gör denna behandling hos läkare i Norge och vi använder Olmesartan 40mg ca. var 4-6 timma. som huvudmedicinering.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Baggis skrivet 2011-02-03, 12:48
http://www.wddty.com/nobel-scientist-discovers-scientific-basis-of-homeopathy.html ???
Ja, vad menar du?
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2011-02-04, 20:19
Vill bara påminna om att i morgon lördag kommer Trevor att hålla sin varannan lördags-konferens och kommer då att tala om den nya publikationen som jag lade in i ovanstående inlägg.

Det går förståss att titta på Konferensen efteråt, men om man vill ställa frågor så bör man vara med samma dag och även före den startar.

Detta E-mail har jag tagit emot idag:
"During our regular web conference this weekend I will discuss key topics from the new paper - immunopathology, kidney 'failure' and olmesartan dosing. I will finish answering the question about the difference between mouse and human immune systems, and answer new questions submitted during the conference. http://MarshallProtocol.com/conferences/ Remember that the conference will start on Sat Feb 5th at 2pm PST, there is a countdown timer at the website. The text window for asking and answering questions will become available 15 minutes before the hour. Sincerely,Trevor
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2011-02-06, 19:10
Eventuell nytt behandlingssätt vid immunologisk utmattning

Immune system boost cures HIV-like infections
Updated Fri Feb 4, 2011 5:05pm AEDT ABC Neews

Ett genombrott har skett vad gäller systemisk immunologisk utmattning på möss, där man lyckades med att återupprätta immunsystemet på dem trots att att de var drabbade av HIV och blandinfektioner.

När mössen fick ett hormon kallad IL-7, så stängde den gen SOCS-3 av som påslagen hade orsakat immunsänkningen.

Detta kan kanske bli något av, om människor fungerar som möss förståss, vilket inte alltid är fallet!!   :P

Här är länken till publikationen i alla fall: http://www.abc.net.au/news/stories/2011/02/04/3129890.htm (http://www.abc.net.au/news/stories/2011/02/04/3129890.htm)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2011-03-05, 15:01
Proteom i ME-patienters cerebrospinalvätska

En ny studie [1,2] har visat att ME-drabbade har proteiner i sin cerebrospinalvätska som varken finns hos friska eller personer som har behandlad neuroborrelios. Totalt 738 proteiner var unika för ME. Proteiner som är involverade i CDK5-signalvägen [3] var kraftigt höjda vid ME. Förändringar i CDK5-signalvägen finns även vid Parkinsson och Alzheimer.

Proteiner för vägledning av axoner (utåtledande utskott från nervceller) var starkt minskade. Kvantifierbara skillnader fanns mellan ME och behandlad neuroborrelios vad gäller bl.a. proteiner som påverkar dynamiska förändrar i centrala nervsystemets arkitektur, såsom axon och dendrit tillväxt och organisering.

Forskarna tycker studien pekar på att behandlad neuroborrelios och ME är separata entiteter. Forskarna tror att man kan skapa biomarkörer för ME. Nu när man vet vilka proteiner man skall leta efter, kanske man kan hitta dessa även i blodet. Att behöva ta lumbalpunktion på alla för att ställa diagnos är kanske för invasivt.


Ordförklaringar:

axon = det utåtledande utskottet från en nervcell
dendrit = utskott från nervceller som leder impulser in mot cellkroppen
CDK5 = Cyclin-dependent kinase 5.
Lyme disease = borrelios.
proteom = samlingen av alla proteiner som genomet kodar för.


Referenser:

1. Steven E. Schutzer, Benjamin H. Natelson et al. Distinct Cerebrospinal Fluid Proteomes Differentiate Post-Treatment Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. February 23, 2011
HTML: http://bit.ly/hKVZxW
PDF: http://bit.ly/g2qGI6

2. Press Release. Spinal Fluid Proteins Distinguish Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. University of Medicine and Dentistry of New Jersey.
http://bit.ly/gggdiP

3. CDK5
Since it was identified a decade ago, cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) has emerged as a crucial regulator of neuronal migration in the developing central nervous system. CDK5 phosphorylates a diverse list of substrates, implicating it in the regulation of a range of cellular processes ? from adhesion and motility, to synaptic plasticity and drug addiction. Recent evidence indicates that deregulation of this kinase is involved in the pathology of neurodegenerative diseases.
Källa: http://www.nature.com/nrm/journal/v2/n10/full/nrm1001-749a.html
Bild: http://www.nature.com/nrm/journal/v2/n10/fig_tab/nrm1001-749a_F1.html
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2011-03-30, 12:32
Lenoard Jason har tillsammans med några andra publicerat en artikel där de ger ett förslag till orsaken (etiologin) till ME. Artikeln kan även ses som en översiktsartikel som tar upp flera forskningsfynd kring ME. Intressant och läsvärd. Positivt att det finns forskare som arbetar med att ta fram hypoteser för ME. Att forskare har en arbetshypotes i sin forskning, kan innebära att forskningen går frammåt snabbare då det då är lättare att göra specifika tester för att se om hypotesen håller eller inte.


An etiological model for Myalgic Encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
Journal: Neuroscience & Medicine, 2, 14-27.
Authors: Jason, L.A., Sorenson, M., Porter, N., & Belkairous, N. (2011).
Full text in PDF at: http://www.scirp.org/journal/nm/
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2011-04-13, 16:09
UV strålning är immunsänkande enligt Pub Med.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Apr 6;107(14):6418-23. Epub 2010 Mar 22.

UV radiation suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis independent of vitamin D production.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20308557
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2011-04-13, 21:23
Intressant att det verkar vara UV-ljuset i sig som påverkar immunsystemet. Bilden har väl tidigare varit att ljuset gör att mer D-vitamin produceras och att det är D-vitaminet som påverkar immunsystemet.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2011-04-14, 11:25
Intressant att det verkar vara UV-ljuset i sig som påverkar immunsystemet. Bilden har väl tidigare varit att ljuset gör att mer D-vitamin produceras och att det är D-vitaminet som påverkar immunsystemet.

Virusnivåerna verkar öka vid solbad tillsammans med genförändringar.
Solen borde man då undvika om man bär på redan höga virusnivåer, verkar då vara en logisk slutsats.

Om D-vitaminer även bildas och indirekt även nedreglerar immunförsvaret i sin aktiva form igenom att blockera VDR-receptorerna, som i sin tur påverkar andra receptorer, så blir risken desto större, att virusutvecklingen ökar hos individen.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: affa skrivet 2011-04-14, 13:11
Intressant att det verkar vara UV-ljuset i sig som påverkar immunsystemet. Bilden har väl tidigare varit att ljuset gör att mer D-vitamin produceras och att det är D-vitaminet som påverkar immunsystemet.

Virusnivåerna verkar öka vid solbad tillsammans med genförändringar.
Solen borde man då undvika om man bär på redan höga virusnivåer, verkar då vara en logisk slutsats.

Om D-vitaminer även bildas och indirekt även nedreglerar immunförsvaret i sin aktiva form igenom att blockera VDR-receptorerna, som i sin tur påverkar andra receptorer, så blir risken desto större, att virusutvecklingen ökar hos individen.
Jag har läst rubriken fel, när jag tittar närmare på den.
Det står ungefär: UV strålning minskar autoimmun encephalomyelitis oberoende av D produktion.

Det stämmer ju även med den offisiella teorin om sol och vitamin D.
När jag läser hela texten så kan jag se hur osäker man är i sin hypotes, en hönan och ägget fråga, så det lär dröja innan den här problematiken kommer bli något så när säker.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2011-05-12, 15:05
A brain MRI study of chronic fatigue syndrome: evidence of brainstem dysfunction and altered homeostasis
Leighton R. Barnden, et al
NMR in Biomedicine, John Wiley & Sons, Ltd.
11 MAY 2011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nbm.1692/abstract

Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2011-07-30, 12:38
Det har inte varit många studier på hjärtat på ME-patienter konstigt nog, speciellt som Paul Cheney har presenterat (men ej publicerat) data som tyder på svår diastolisk dysfunktion. Nu kommer tillslut en studie. Jag är inte läkare, men i mina öron låter det som väldigt dåligt att ha 30% minskad slagvolym.


Impaired Cardiac Function in Chronic Fatigue Syndrome measured using Magnetic Resonance Cardiac Tagging
Hollingsworth KG, Hodgson T, Macgowan GA, Blamire AM, Newton JL. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793948
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2011-10-13, 21:27
Maes M, Twisk FN, Kubera M, Ringel K, Leunis JC, Geffard M.
Increased IgA responses to the LPS of commensal bacteria is associated with inflammation and activation of cell-mediated immunity in chronic fatigue syndrome.
2011 Oct 1.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967891
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2011-12-13, 22:20
Exempel på ME/CFS forskning

Research1st är en blogg som drivs av CFIDS Association of America. De har en sida med forskningsfynd som de tycker är lovande.

CFS Research Findings
http://www.research1st.com/promising-cfs-research-findings/


Några forskningsartiklar

Nedan några exempel på artiklar från i år, samt ett par artiklar från förra året.

Neurologi

Regional grey and white matter volumetric changes in myalgic encephalomyelitis (chronic fatigue syndrome): a voxel‐based morphometry 3‐T MRI study
B K Puri, et al. 2011
http://tiny.cc/x96mr

EEG spectral coherence data distinguish chronic
fatigue syndrome patients from healthy controls
and depressed patients-A case control study
Frank H Duffy, et al. 2011
http://www.biomedcentral.com/1471-2377/11/82

Immunologi

Immunological abnormalities as potential biomarkers in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis
Ekua W Brenu, et al. 2011
http://www.translational-medicine.com/content/9/1/81

Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study
Øystein Fluge, et al. 2011
http://tiny.cc/25pav

Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise in patients with Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Syndrome A. R. Light, et al. 2011
http://tiny.cc/0llv0

Role of infection and neurologic dysfunction in chronic fatigue syndrome.
Komaroff AL, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964849

Antibody to parvovirus B19 nonstructural protein is associated with chronic arthralgia in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.
Kerr JR et al. 2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20007355

Microbial infections in eight genomic subtypes of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.
Zhang L, et al. 2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554

Increased IgA responses to the LPS of commensal bacteria is associated with inflammation and activation of cell-mediated immunity in chronic fatigue syndrome.
Maes M, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967891

Evidence for inflammation and activation of cell-mediated immunity in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): Increased interleukin-1, tumor necrosis factor-α, PMN-elastase, lysozyme and neopterin.
Maes M, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21975140

Cirkulation och metabolism

Small Heart With Low Cardiac Output for Orthostatic Intolerance in Patients With Chronic Fatigue Syndrome
Kunihisa Miwa, et al. 2011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.20962/full

Large and small artery endothelial dysfunction in chronic fatigue syndrome.
Newton DJ, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22078396

Impaired cardiac function in chronic fatigue syndrome measured using magnetic resonance cardiac tagging.
Hollingsworth KG, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793948

Loss of capacity to recover from acidosis on repeat exercise in chronic fatigue syndrome: a case–control study
David E. J. Jones, et al. 2011
http://tiny.cc/otts7

Definition - kriterier

Contrasting Case Definitions for Chronic Fatigue Syndrome, Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome and Myalgic Encephalomyelitis
Leonard A. Jason, et al. 2011
http://tiny.cc/rlenu

Prevalence of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) in three regions of England: a repeated cross-sectional study in primary care.
Nacul LC, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21794183

Fatigue Scales and Chronic Fatigue Syndrome: Issues of Sensitivity and Specificity.
Jason LA, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21966179
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2012-03-16, 15:53
Nu har en artikel kommit ut som handlar om resultatet av en fas 3 studie av rintatolimod (Ampligen). En prospektiv, dubbelblinad, randomisead, placebokontrollerad studie utfördes på 234 patienter med långvarig och handikappande ME. Jag tolkar resultatet som att patienterna fick en förbättrad fysisk förmåga och kunde minska på övrig mecinering som hade med ME att göra.


A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Clinical Trial of the TLR-3 Agonist Rintatolimod in Severe Cases of Chronic Fatigue Syndrome
Strayer DR , Carter WA , Stouch BC , Stevens SR , Bateman L , et al. (2012) A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Clinical Trial of the TLR-3 Agonist Rintatolimod in Severe Cases of Chronic Fatigue Syndrome. March 14, 2012.
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031334

The Study of the Safety and Efficacy of Ampligen in Chronic Fatigue Syndrome
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00215800

Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2012-03-16, 15:59
Alan Light och Kathleen Light - "cytokinstormar"

Light fortsätter med sina mycket intressanta studier som visar på att
genuttryck hos ME-drabbade förändras av fysisk aktivitet. Han har nu
studerat friska kontroller, patienter med bara ME, patienter med både ME
och fibromyalgi samt friska kontroller. Han har upptäckt två grupper av
ME-drabbade, och kan differentiera dessa genom mätningar av hur fyra
gener reagerar på fysisk aktivitet.

Resultat: Kontroller och patienter med fibromyalgi (utan CFS) fick inga
förändringar av genuttryck (av de man mätte) av den fysiska aktiviteten.
Man fann två grupper av CFS-patienter. En grupp (71%) ökade gjorde den
fysiska aktiviteten att transkriptionen ökade hos generna för sensoriska
receptorer, adrenergiska receptorer och en cytokin. Den andra gruppen
(29%) fick minskad aktivitet hos genen för adrenergiska α-2A receptorer
under över 48 h efter den fysiska aktiviteten.

Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise
in patients with Chronic Fatigue Syndrome, and Fibromyalgia Syndrome.
A.R. Light, L. Bateman, D. Jo, R. W. Hughen, T.A. VanHaitsma, A.T.
White, K.C. Light.
Journal of Internal Medicine. 26 May 2011.
http://tiny.cc/z7zdv


En bra sammanfattning av studien av Light. Intressant var bl.a. fibromyalgi-patienter ej får ökad "cytokinstorm" av
fysisk aktivitet medans ME-patienter (med eller utan fibromyalgi) får ökad "cytokinstorm" av fysisk aktivitet.

Exercise Challenge Reveals Potential CFS Biomarkers
Research1st. 02. Jun, 2011 by Kim McCleary
http://www.research1st.com/2011/06/02/exercise-challenge-reveals-potential-cfs-biomarkers/


Nancy G Klimas - biomarkörer immunsystem

Immunological abnormalities as potential biomarkers in Chronic Fatigue
Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis
Ekua W Brenu, Mieke L van Driel, Don R Staines, Kevin J Ashton, Sandra B
Ramos, James Keane, Nancy G Klimas and Sonya M Marshall-Gradisnik.
Journal of Translational Medicine 2011, 9:81
http://www.translational-medicine.com/content/pdf/1479-5876-9-81.pdfNeurologi

De har funnit ett samband mellan svårighetsgraden hos vissa symtom och
tecken (bl.a pulstryck) med bl.a. vit substans och grå substans på vissa
ställen i hjärnan. De bedömde att fynden kan förklara symtomen. De sade
att man kan tänka sig att dysfunktion hos astrocyter kan vara
involverad. Det är en biomedicinsk studie där man letat efter
statistiska samband mellan tecken och symtom och voxelsignaler från
magnetresonans tomografi. Om korrelationen är annorlunda emot
kontrollernas, ses det som en avvikelse.

Citat: "A strong correlation in CFS between brainstem GM volume and
pulse pressure suggested impaired cerebrovascular autoregulation. It can
be argued that at least some of these changes could arise from astrocyte
dysfunction. These results are consistent with an insult to the midbrain
at fatigue onset that affects multiple feedback control loops to
suppress cerebral motor and cognitive activity and disrupt local CNS
homeostasis, including resetting of some elements of the autonomic
nervous system."


A brain MRI study of chronic fatigue syndrome: evidence of brainstem
dysfunction and altered homeostasis
Leighton R. Barnden, et al
NMR in Biomedicine, John Wiley& Sons, Ltd.
11 MAY 2011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nbm.1692/abstractJulia L Newton - metabolism, pH i muskler

Det finns en alldeles färsk studie som visar att ME-patienter lider av
muskulär acidos som följd av fysisk aktivitet och att det tar nästan
fyra gånger längre tid för pH att återställas.

Studien har även visat att CFS-patienterna lider av sänkt anaerobisk
gräns, minskad hjärt frekvens, minskad syreförbrukning, minskad maximal
syreförbrukning och minskat maximalt arbete. Detta ligger i linje med
tidigare studier.

En ny sak i studien är att de visar att CFS-patienterna består av två
grupper. En grupp med normal förbrukning av fosfokreatin
(Phosphocreatine, PCr). Fosfokreatin är viktigt för att snabbt bilda
nytt ATP av ADP i musklerna och hjärnan.


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2362.2011.02567.x/abstract
LOSS OF CAPACITY TO RECOVER FROM ACIDOSIS ON REPEAT EXERCISE IN CHRONIC
FATIGUE SYNDROME – A CASE CONTROL STUDY
David EJ Jones, Kieren G Hollingsworth, Djordje G Jakovljevic PhD,
Gulnar Fattakhova MD, Jessie Pairman, Andrew M Blamire, Michael I
Trenell, Julia L Newton MD PhD

Citat: " CFS patients undertaking MVC fell into 2 distinct groups. 8
(45%) showed normal PCr depletion in response to exercise at 35% of MVC
(PCr depletion>33%; lower 95% CI for controls). 10 CFS patients had low
PCr depletion (generating abnormally low MVC values). The CFS whole
group exhibited significantly reduced anaerobic threshold, heart rate,
VO2, VO2 peak and peak work compared to controls. Resting muscle pH was
similar in controls and both CFS patient groups. However, the CFS group
achieving normal PCr depletion values showed increased intra-muscular
acidosis compared to controls after similar work after each of the 3
exercise periods with no apparent reduction in acidosis with repeat
exercise of the type reported in normal subjects. This CFS group also
exhibited significant prolongation (almost 4-fold) of the time taken for
pH to recover to baseline."José Montoya - intressant föreläsning

José Montoya har en föreläsning om ME. Han berättar om studier, kliniska
resultat, forskning, planer. Se gärna videon via länk nedan.

Stanford's Dr. Jose Montoya on Chronic Fatigue Syndrome.
11 mars 2011
http://youtu.be/Riybtt6SChUFler artiklar

Längst ner i detta dokument finns det en lista på de mest intressanta vetenskapliga artiklarna under senaste året:
http://me-foreningen.se/dok/110512-internationella-me-dagen-2011.htm
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2013-07-03, 18:59
Sarah Myhill från England har tidigare visat på avvikelser hos mitokondrier vid ME. Nu har en ny studie av Castro-Marrero mfl från Barcelona också påvisat störningar på mitokondrierna vid ME, men även vid Fibromyalgi. Patienterna med Fibromyalgi hade dessutom några störningar som inte fanns vid ME. Patienterna med ME had ökad oxidativ stress i förhållande till Fibromyalgipatienterna och kontrollerna.
 
Could Mitochondrial Dysfunction Be a Differentiating Marker Between Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia?
Castro-Marrero J, et al. 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23600892 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23600892)

Mätningar av Peripheral blood mononuclear cell  (PBMC)
Resultat nedan med signifikans p<0.001

Mätt variabelME Fibromyalgi
Coenzyme Q10 ↓ 
ATP ↓ 
Lipid peroxidation-
Mitochondrial citrate synthase activity -↓ 
Mitochondrial DNA content (mtDNA/gDNA ratio) - ↓ 
Expression levels of peroxisome proliferator-activated
receptor gamma-coactivator 1-alpha
-
Expression levels of transcription factor A - ↓ 
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: matt-i-märg skrivet 2013-10-17, 18:39
Likheterna mellan ME/CFS och MS (multipel skleros) diskuteras i denna artikel.
 
Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis show remarkable levels of similarity in phenomenology and neuroimmune characteristics
Morris, G., Maes, M.
BMC Medicine 2013, 11:205
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/205 (http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/205)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: matt-i-märg skrivet 2013-11-25, 22:14
Assessment of Natural Killer Cell Receptors and Activity in Severe and Moderate Chronic Fatigue Syndrome
Hardcastle SL, Brenu EW, Staines DR and Marshall-Gradisnik SM
Frontiers 2013

Länk till abstract
 (http://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2013.02.01040/event_abstract?sname=15th_International_Congress_of_Immunology_%28ICI%29)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: matt-i-märg skrivet 2013-11-26, 17:50
Apropå NK-/NKT-celler...

Viktig kontrollmekanism bakom autoimmuna sjukdomar upptäckt
Karolinska Institutet (Pressmeddelande 2010)
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp;jsessionid=ayWTPGg3HA366jTa0M?l=sv&d=6203&a=100082&newsdep=6203

Citat:
"Forskargruppen på Karolinska Institutet lyckades även stoppa de sjukdomsalstrande B-cellerna genom att tillföra NKT-celler - något som framöver kan möjliggöra nya typer av behandlingar."

Relaterad artikel (2010) i Göteborgsposten
Svensk upptäckt om reumatism
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.362385-svensk-upptackt-om-reumatism
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2013-12-01, 22:45
Svenska forskare på Uppsala Universitet har upptäckt att det finns ökade mängder av antikroppar emot HSP60 hos ME patienter. Ökningen relativt sett inte dramatisk, men signifikansen är hög. HSP står för "heat shock protein" (värmeshocksprotein). 60 står för att proteinet är 60kDa (kilodalton) stort.

Värmeshocksproteiner finns hos hos i princip alla levande organismer, bakterier, djur och växter. Hos djur finns de i mitokondrierna men också i cytoplasma. Hos växter i kloroplasterna. De har många olika uppgifter. De skall skydda proteiner i cellerna från att bli felvikta vid stress av olika former (värme, oxidativ stress, gifter, UV-ljus). De hjälper nybildade proteiner att vikas rätt och hjälper till med transport av proteiner inom cellen.

HSP60 finns hos bakterier och kallas då GroEL. Eftersom HSP60 kan ha stora likheter med HSP60 från bakterier, kan problem uppstå vid infektion. Kroppens immunsystem är tänkt rensa bort främmande material, men behålla sådant som är från egna kroppen, men om för stora likheter finns, kan det hända att immunsystemet börjar reagera på de egna proteinerna. Detta kan tex medföra att antikroppar hakar på HSP60 och därmed stör dess funktion.

I studien där Gottfries Clinic tillhandahållit blod från ME-patienter och där forskare från Uppsala Universitet gjort studier, har de upptäckt att det finns en signifikant ökning av antikroppar emot ytstrukurer (epitoper) hos HSP60. De har också upptäckt att en del proteinsekvenser hos HSP60 hos människa har stora likheter hos några bakterier, tex Chlamydia pneumoniae och Mycoplasma. En teori skulle kunna vara att en infektion med någon av dessa bakterier orsakar autoimmunitet som kvarstår efter infektionen. Man skall kanske inte heller utesluta möjligheten att det är patienternas oxidativa stress som orsakar en ökad halt av HSP60 som i sin tur ökar graden av antikroppar emot HSP60.

Uppsalaforskarna gjorde denna upptäckt när de gjorde en studie där de sökte efter tusen olika bakterier och virus i ME-patienters blod. De hittade inget speciellt, men däremot stötte de på detta istället.

Med reservation för faktafel.

Epitopes of Microbial and Human Heat Shock Protein 60 and Their Recognition in Myalgic Encephalomyelitis
Amal Elfaitouri, Björn Herrmann, Agnes Bölin-Wiener, Yilin Wang, Carl-Gerhard Gottfries, Olof Zachrisson, Rϋdiger Pipkorn, Lars Rönnblom, Jonas Blomberg
November 2013
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081155 (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081155)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2013-12-19, 00:05
Resultat av forskare från Australien då de studerat immunsystemet


The Role of Adaptive and Innate Immune Cells in Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis
Ekua Weba Brenu et al, 2013
http://intimm.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/16/intimm.dxt068.abstrac (http://intimm.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/16/intimm.dxt068.abstrac)
 
Citera
Alterations in B cells, Tregs, NK cells and neutrophils suggest significant impairments in immune regulation in CFS/ME and these may have similarities to a number of autoimmune disorders.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: matt-i-märg skrivet 2014-03-27, 11:07
The Emerging Role of Autoimmunity in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/cfs)
Morris, G., Berk, M., Galecki, P., Maes, M.
Mol Neurobiol. 2014, Apr;49(2):741-56.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24068616
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2014-04-26, 00:53
Antikroppar emot kroppsegna HSP60

Forskare från Uppsala (Jonas Blomberg mfl) har funnit att personer med ME har antikroppar emot ett ett protein (HSP60), som hjälper till att importera proteiner in i mitokondrierna samt att se till att proteiner är rätt vikta. En hypotes kan vara att detta påverkar mitokondriefunktionen. Mitokondrierna är organeller i cellerna som producerar energi. Andra forskare har sett att det finns problem med mitokondriefunktionen vid ME (Julia Newton, Sarah Myhill). När antikroppar reagerar emot kroppsegna proteiner, kallas det för autoimmun sjukdom. Olav och Mellas resultat från deras kliniska prövningar med rituximab, som tar död på antikroppsproducerande B-lymfocyter, pekar på att ME är en autoimmun sjukdom. Framtida forskning behövs för att förstå mekanismerna bättre.


Nya rön om kronisk trötthet

Uppsala Nya Tidning, 2014-01-25
http://www.unt.se/uppsala/nya-ron-om-kronisk-trotthet-2787943.aspx (http://www.unt.se/uppsala/nya-ron-om-kronisk-trotthet-2787943.aspx)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2014-04-26, 01:04
En artikel av Frank Twisk från Holland tar upp bland annt avvikelser vid ME och objektiva tester som kan stödja en ME-diagnos. Se tabell 1 och 2 i artikeln. Han tar även upp problemet med att begreppen ME och CFS sammanblandas. Notera den långa listan på referenser till artikeln.


The status of and future research into Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome: the need of accurate diagnosis, objective assessment, and acknowledging biological and clinical subgroups
Frank N. M. Twisk.

Frontiers in Physiology, 27 March 2014
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2014.00109/full (http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2014.00109/full)

Citera
Cognitive impairment, (muscle) weakness, circulatory disturbances, marked variability of symptoms, and, above all, post-exertional malaise: a long-lasting increase of symptoms after a minor exertion, are distinctive symptoms of ME. This latter phenomenon separates ME, a neuro-immune illness, from chronic fatigue (syndrome), other disorders and deconditioning.
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2014-04-26, 01:06
En studie som bekräftar att mental ansträngning resulterar i postansträngningsskov vid ME.

 
The delayed fatigue effect in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)
Megan A. Arrolla, Elizabeth A. Attreea, John M. O'Learya, Christine P. Danceya.
2014
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2014.892755 (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2014.892755)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2014-04-27, 14:33
ME drabbade har en mängd avvikelser på hjärtat har denna studie från Japan visat. Det finns även flera andra forskare som också har identifierat avvikelser på ME patienters hjärta och dess funktion.


Cardiac dysfunction and orthostatic intolerance in patients with myalgic encephalomyelitis and a small left ventricle.
Kunihisa Miwa. 2014.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736946 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736946)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2017-11-10, 11:03
Forskare har lärt sig mer hur autoimmun sjukdom uppkommer. Jag förstår inte riktigt, men tolkar det så här: B-celler producerar antikroppar emot specifik patogen i mjälte och lymfknutor i germinalcentrum, men det kan gå fel och andra B-celler kan börja påverka andra B-celler (som är specifika för andra epitoper).

Scientists can finally explain how autoimmune disease spreads
http://sciencenordic.com/scientists-can-finally-explain-how-autoimmune-disease-spreads

Clonal Evolution of Autoreactive Germinal Centers
Degn, Søren E. et al.
Cell , Volume 170 , Issue 5 , 913 - 926.e19
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30833-4
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2018-02-19, 23:35
BNP (Brain natriuretic peptide) avges av hjärtat och inte av hjärnan som namnet antyder. BNP ökar urinproduktion, ökar utsöndring av natrium med urinen och vidgar blodkärlen, härigenom sänks blodtrycket. Ökad halt av BNP kan ses som en reaktion på för hög blodvolym. BNP används bland annat för att diagnostisera hjärtsvikt.

Ett forskarlag i England lett av Julia Newton har funnit att personer med ME har högre halt av BNP i blodet (plasma) i genonsmitt i jämförelse med personer som hade en stillasittande livssstil. De delade in patienterna i två grupper utifrån deras BNP värde. De med högst BNP värde (>400 picogram/milliliter) hade signifikant lägre blodvolym i hjärta – både vid tomt hjärta (systoles) och fyllt hjärta (diastoles).

En tolkning av detta är att en andel av personer med ME har en avvikelse som gör att halten av BNP blir för hög, vilket orsakar lägre blodvolym, lägre blodtryck och dilaterade blodkärl. En personlig tanke är att detta kanske är en mekanism som gör att många med ME har ortostatisk intolerans (dåligt blodflöde hos hjärnan vid stående).

http://www.meresearch.org.uk/…/…/elevated-bnp-levels-in-cfs/ (http://www.meresearch.org.uk/our-research/completed-studies/elevated-bnp-levels-in-cfs/)

Elevated brain natriuretic peptide levels in chronic fatigue syndrome associate with cardiac dysfunction: a case control study
2017 Julia Newton mfl
http://openheart.bmj.com/content/4/2/e000697 (http://openheart.bmj.com/content/4/2/e000697)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2018-02-24, 10:54
Studier angående hjärta vid ME

1.  Peckerman A, LaManca JJ, Dahl KA, et al. Abnormal impedance cardiography predicts symptom severity in chronic fatigue syndrome. Am J Med Sci 2003;326:55–60. doi:10.1097/00000441-200308000-00001 (http://dx.doi.org/10.1097/00000441-200308000-00001) [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12920435)]
 
2.  LaManca JJ, Peckerman A, Walker J, et al. Cardiovascular response during head-up tilt in chronic fatigue syndrome. Clin Physiol 1999;19:111–20. doi:10.1046/j.1365-2281.1999.00154.x (http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2281.1999.00154.x) [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10200892)]
 
3.  Hollingsworth KG, Jones DE, Taylor R, et al. Impaired cardiovascular response to standing in chronic fatigue syndrome. Eur J Clin Invest 2010;40:608–15. doi:10.1111/j.1365-2362.2010.02310.x (http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2362.2010.02310.x) [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20497461)]
 
4.  Hollingsworth KG, Hodgson T, Macgowan GA, et al. Impaired cardiac function in chronic fatigue syndrome measured using magnetic resonance cardiac tagging. J Intern Med 2012;271:264–70. doi:10.1111/j.1365-2796.2011.02429.x (http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2796.2011.02429.x) [PMC free article (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3627316/)] [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793948)]
 
5.  Hurwitz BE, Coryell VT, Parker M, et al. Chronic fatigue syndrome: illness severity, sedentary lifestyle, blood volume and evidence of diminished cardiac function. Clin Sci 2009;118:125–35. doi:10.1042/CS20090055 (http://dx.doi.org/10.1042/CS20090055) [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714)]
 
6.  Newton JL, Finkelmeyer A, Petrides G, et al. Blamire a reduced cardiac volumes in chronic fatigue syndrome associate with plasma volume but not length of disease: a cohort study. openhrt 2016:e000381. [PMC free article (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4932290/)] [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27403329)]
 
7.  Farquhar WB, Hunt BE, Taylor JA, et al. Blood volume and its relation to peak O(2) consumption and physical activity in patients with chronic fatigue. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2002;282:H66–71. [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048)]
 
8.  Miwa K, Fujita M. Cardiac function fluctuates during exacerbation and remission in young adults with chronic fatigue syndrome and “small heart”. J Cardiol 2009;54:29–35. doi:10.1016/j.jjcc.2009.02.008 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jjcc.2009.02.008) [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19632517)]
 
9.  Miwa K, Fujita M. Small heart syndrome in patients with chronic fatigue syndrome. Clin Cardiol 2008;31:328–33. doi:10.1002/clc.20227 (http://dx.doi.org/10.1002/clc.20227) [PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18636530)]

10. Martin Lerner  et al. 2004.
Prevalence of abnormal cardiac wall motion in the cardiomyopathy associated with incomplete multiplication of Epstein-barr Virus and/or cytomegalovirus in patients with chronic fatigue syndrome.
http://iv.iiarjournals.org/content/18/4/417

11. Martin Lerner et al 2007
Valacyclovir treatment in Epstein-Barr virus subset chronic fatigue syndrome: thirty-six months follow-up.
http://iv.iiarjournals.org/content/21/5/707

Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2018-07-13, 17:20
Forskare från olika håll i USA har studerat blod och faeces från 50 personer med ME och 50 friska personer. De säger sig nu utifrån laboriatorietester kunna avgöra om en person har ME eller inte med 84 procents säkerhet. Resultaten ligger i linje med andra forskningsgruppers med att mitokondrierna inte fungerar normalt. Mitokondrierna är cellernas energiproducenter. Nedan två länkar; den första till ett pressmeddelande och den andra till den vetenskapliga artikeln.

Insights from Metabolites Get Us Closer to a Test for Chronic Fatigue Syndrome
2019-07-09 Columbia University news
https://www.mailman.columbia.edu/…/insights-metabolites-get… (https://www.mailman.columbia.edu/public-health-now/news/insights-metabolites-get-us-closer-test-chronic-fatigue-syndrome)

Insights into myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome phenotypes through comprehensive metabolomics
Sci Rep. 2018 Jul 3;8(1):10056. doi: 10.1038/s41598-018-28477-9
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28477-9 (https://www.nature.com/articles/s41598-018-28477-9)
Titel: SV: Forskningsartiklar
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2018-07-13, 17:35
En studie som visar på hur personer med ME presterar sämre på kognitiva uppgifter efter de ansträngt sig fysiskt, medan friska personer presterar bättre. Den fysiska ansträngningen bestod i 30 cykling i laboratoriet. Det var en vecka mellan test-tillfälle ett och två, och 24 timmar mellan test-tillfälle två och tre. Se figur 3.

Neural consequences of post-exertion malaise in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue SyndromeBrain Behav Immun. 2017 May
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915911730051X#f0015