MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME)

Myalgisk Encefalomyelit => Försäkring => Ämnet startat av: Mayordomo skrivet 2009-07-11, 22:49

Titel: Rättigheter inom vården, t.ex. vård utomlands
Skrivet av: Mayordomo skrivet 2009-07-11, 22:49
RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER INOM EU/EES - Svensk fallstudie
UMEÅ UNIVERSITET, Juridiska institutionen
Lina Stode, Examensarbete, HT 08
http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf