Nyliga inlägg

Sidor: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
21
Händelser inom ME-sfären / SV: ME nyheter från stora världen
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2019-04-30, 19:56 »
Kritik emot den psykiatriska modellen som fått stort gehör trots att det saknas vetenskapligt stöd för den.

The ‘cognitive behavioural model’ of chronic fatigue syndrome: Critique of a flawed model. 2019 Keigh Geragthy, mfl.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2055102919838907
 
22
Forskning / SV: Forskningsnyheter
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2019-04-30, 11:10 »
ME-patienters plasma påverkar mitokondrier 

Fyra oberoende forskningsgrupper har funnit att något i blodet hos personer med ME påverkar musklernas mitokondrier, även muskelceller som är från friska personer.

En hypotes är att exosomer i plasma innehåller något som påverkar mitokondrierna. Exosomer är små vätskefyllda bollar som knoppas av från cellerna. Exosomerna innehåller molekyler, och kan fungera som budbärare mellan celler i kroppen.

Dessa resultat tycker jag pekar på att det finns möjlighet att diagnosticera ME genom blodanalys om man bara identifierar vilken substans som påverkar mitokondrierna, samt att det även öppnar upp för vägar till behandling.

https://mecfsresearchreview.me/2019/04/25/something-in-the-blood/
 

 
Diagnostiskt kliniskt test med nano-nålar
 
Forskaren Ron Davis i USA har som idé att utveckla ett billigt test för den neuroimmuna sjukdomen myalgisk encefalomyelit (ME). Tekniken bygger på mikroelektronik som analyserar vita blodprov (som avlägsnats från röda blodceller). Nu har han publicerat resultatet av en liten studie där 20 patienter jämförts med 20 kontroller, och det hela ser lovande ut. Testet går ut på att mäta elektriska impedansen (motståndet) hos leukocyter (vita blodceller) via nålar i nanometer-storlek. Flera länkar nedan.

https://www.pnas.org/content/early/2019/04/24/1901274116

http://med.stanford.edu/news/all-news/2019/04/biomarker-for-chronic-fatigue-syndrome-identified.html
 
https://scopeblog.stanford.edu/2019/04/29/first-diagnostic-test-for-chronic-fatigue-syndrome-identified/

https://www.omf.ngo/2019/04/29/omf-funded-research-nanoelectronics-blood-based-diagnostic-biomarker/

 
Brist på finansiering i Sverige och utomlands

ME är en av de mest invalidiserande sjukdomar som finns. ME-patienter har den sämsta livskvalitén då den jämförs med andra sjukdomar. ME är en vanlig sjukdom där cirka en person av 300 är drabbad.
 
Trots att sjukdomen är både vanlig och svårartad är finansieringen av forskning mindre än minimal. I Sverige går det inte att få fram en statistik var forskningspengar går, men enligt rykten avslås forskningsansökningar om ME hos viktiga svenska ("statliga") forskningsfinansiärer. I USA finns statistik och där gå cirka 30 miljarder kr till forskning om HIV/AIDS, men 150 miljoner till forskning om ME.

Referenser

The Health-Related Quality of Life forPatients with Myalgic Encephalomyelitis /Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). 2015 Hvidberg.
Se figur 3 på sidan 11.
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0132421&type=printable
eller se bilden direkt här:
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0132421.g003

Functional Status and Well-Being in People with MyalgicEncephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Comparedwith People with Multiple Sclerosis and Healthy Control. 2018 Kingdon.
Se figur 1 på sid 386.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41669-018-0071-6.pdf
 
Estimating the disease burden of ME/CFS in the United States and its relation to research funding. 2016 Dimmock.
Se figur 1 på sidan 3.
https://www.oatext.com/pdf/JMT-1-102.pdf
 
23
Händelser inom ME-sfären / SV: ME nyheter från Sverige
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2018-07-13, 17:39 »
Västra Götalandsregionen kanske lider av "danska sjukan"? Det är troligtvis förklaringen till att Västra Götalandsregionen har totalsaboterat vården för personer med ME, för i tjänsteutlåtandet av koncernkontoret 2015-09-18 (HSNV 2015–00189-4) hänvisades till Danmarks modell för funktionella lidelser, och det föreslogs att vård för MOS (medicinskt oförklarade symtom) upphandlas, istället för ME.

"Denmark has some recommendations for ME… and they’re pretty awful"
2018-07-09 Rebecca Hansen för ME foreningen i Danmark
https://www.meaction.net/2018/07/09/denmark-has-some-new-recommendations-for-me-and-its-pretty-awful/

Västra Götalands tjänsteutlåtande av koncernkontoret 2015-09-18 (HSNV 2015–00189-4)
http://me-foreningen.se/dld/150918-VGR-Handlingsplan-MOS.pdf
24
Forskning / SV: Forskningsartiklar
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2018-07-13, 17:35 »
En studie som visar på hur personer med ME presterar sämre på kognitiva uppgifter efter de ansträngt sig fysiskt, medan friska personer presterar bättre. Den fysiska ansträngningen bestod i 30 cykling i laboratoriet. Det var en vecka mellan test-tillfälle ett och två, och 24 timmar mellan test-tillfälle två och tre. Se figur 3.

Neural consequences of post-exertion malaise in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue SyndromeBrain Behav Immun. 2017 May
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915911730051X#f0015
25
Händelser inom ME-sfären / SV: ME nyheter från stora världen
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2018-07-13, 17:30 »
En sång gjord av personer med ME med en text som berör känslorna.

This is a song off the Music 4 ME Album. It started life as a poem written by Bill Clayton, then Wyn Henshaw put his wonderful words to music.
https://youtu.be/xYsdZmnawT0
26
Nästan hundra läkare, vetenskaps akademiker och experter har signerat ett brev till Lancet:s editor om att göra en fullständig oberoende granskning av PACE-studien. Utöver detta har parlamentsledamöter och organisationer också signerat.

David Tuller 2018-07-10
http://www.virology.ws/2018/07/10/trial-by-error-yet-another-appeal-to-the-lancet-with-more-on-board/
27
Forskning / SV: Forskningsartiklar
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2018-07-13, 17:20 »
Forskare från olika håll i USA har studerat blod och faeces från 50 personer med ME och 50 friska personer. De säger sig nu utifrån laboriatorietester kunna avgöra om en person har ME eller inte med 84 procents säkerhet. Resultaten ligger i linje med andra forskningsgruppers med att mitokondrierna inte fungerar normalt. Mitokondrierna är cellernas energiproducenter. Nedan två länkar; den första till ett pressmeddelande och den andra till den vetenskapliga artikeln.

Insights from Metabolites Get Us Closer to a Test for Chronic Fatigue Syndrome
2019-07-09 Columbia University news
https://www.mailman.columbia.edu/…/insights-metabolites-get…

Insights into myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome phenotypes through comprehensive metabolomics
Sci Rep. 2018 Jul 3;8(1):10056. doi: 10.1038/s41598-018-28477-9
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28477-9
28
Övrigt / SV: Borrelia
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2018-06-29, 10:23 »
En tidningsartikel om kronisk borrelia (Lyme disease).

The Science Isn’t Settled on Chronic Lyme
Slate, June 27, 2018
https://slate.com/technology/2018/06/the-science-isnt-settled-on-chronic-lyme.html
29
Händelser inom ME-sfären / SV: Mediareportage
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2018-06-22, 13:44 »
I nyhetsmagasinet Fokus har Nina van den Brink skrivit om ME i en artikel "Hopplös diagnos" 2018-06-20
https://www.fokus.se/2018/06/hopplos-diagnos/
30
Händelser inom ME-sfären / SV: ME nyheter från Sverige
« Senaste inlägg av Mayordomo skrivet 2018-06-22, 13:42 »
Läkaren Björn Bragée har en ME-klinik i Stockholm som fått nytt uppdrag så att de kan kapa köerna. Detta beslutades vid ett möte vid hälso- och sjukvårdsnämnden inom Stockholms landsting 2018-06-19.
https://www.bragee.se/bragee-me-center-far-nytt-uppdrag
Sidor: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »