• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

MP - Marshall Protocol

Startat av affa, 2009-02-25, 13:57

Föregående ämne - Nästa ämne

affa

Understanding Biofilm, skrivet av Amy Proal 26 Maj 2008.

Fritt översatt lite övergripande:
Pathogener som orsakar akuta infektioner är generellt fritt flytande bakterier.
De kroniska bakterierna som växer långsamt, däremot, lever i "samhällen" s.k. Biofilm form. "Varför?
"Why? Because by doing so, they are better able to combat the cells of our immune system bent upon destroying them."
Därför genom att leva i samhällen, så har bakterierna bättre förmåga att överleva vårt immunförsvar och undgå att cellförsvaret dödar inkräktarna.
"Multiple studies have shown that during the time a biofilm is being created, the pathogens inside it can communicate with each other thanks to a phenomenon called quorum sensing."
Många studier visar att under tiden som Biofilmen skapas komminuserar bakterierna med varandra tack vare ett fenomen som kallas quorum sensing. Kemisk kommunikation.  :o
Den bästa liknelsen med Biofilm är plackbildningen på tänderna i munhålan till exempel, för att förstå företeelsen bättre!

Mycket intressant läsning om denna speciella typ av bakterier, som kan kolonisera många delar av vår kropp:
http://bacteriality.com/2008/05/26/biofilm/

affa

#81
BESKRIVNING AV MARSHALL PROTOKOLLET!

De sista raderna i det underliggande citatet i stycket under, är särskilt viktiga tycker jag personligen!

Översatt ungefär så här:
"Emedan andra behandlingar för kroniska sjukdomar använder sig av palliativa (symtomlindrande)medikamenter i syfte att dölja symtomen, så använder sig MP av mediciner som är läkande, vilket påverkar grundorsakerna till sjukdomsprosesserna."  ::)  ??? (Detta gäller förståss inte De Meirleirs behandlingar, eftersom även han försöker gå till grundorsakerna, med sin behandling-infektionerna)

"About the Marshall Protocol
The Marshall Protocol is a medical treatment being used by physicians worldwide to treat a variety of chronic inflammatory and autoimmune diseases including (but not limited to) sarcoidosis, Chronic Fatigue Syndrome, fibromyalgia, Crohn's Disease, and rheumatoid arthritis."
Ovan övaersatt!
"While other treatments for chronic disease use palliative medications in an effort to cover up symptoms, the Marshall Protocol is a curative treatment, which strives to address the root cause of the disease process."
http://bacteriality.com/about-the-mp/

affa

Angående D-vitaminkontroversen!

Forskning visar flera benbrott vid intag av vitamin D i stället för vad man trodde, nämligen att benbrotten skulle minska!
http://www.abc.net.au/news/stories/2010/05/12/2897241.htm

Medicinska tidskriften JAMA 12 maj 2010
Studie visar:" High-dose vitamin D theraphy may increase risk of fracture in elderly woman"
http://www.news-medical.net/news/20100512/Study-shows-high-dose-vitamin-D-therapy-may-increase-risk-of-fracture-in-elderly-women.aspx

affa

Upprop!

Jag ville bara meddela att Trevor Marshall, kommer att komma till Stockholm någon gång i oktober och då inbjuder han oss som vill behandlas enligt Marshall Protokollet, eller kanske vill behandlas i framtiden och förståss de som redan behandlas, kan träffas!

Självklart vore det tacksamt om intresserade representanter ifrån den medicinska professionen, kunde möta upp då! 

Ni som läser detta och är intesserade, var snälla och sprid det och om någon läkare, som Ni känner vore intresserad, så berätta för honom eller henne!

Dr. Ingvild Meyer på 4M Klinikken i Oslo brinner för att vi skall få läkare här i Sverige också som kan ge patienter denna valmöjligheten!!

ÅK om närmare datum för Mötet i Stockholm

mala

Roligt Affa. Jag skall försöka åka.

affa

Successive infektion: A model for how metagenomic communities shift to become MORE patogenic over time!   :o

Amy Proal, School of Veterinary and Biomedical Sciences, Murdoch University som presenterades NU i augusti på HUman microbiome conference:

http://autoimmunityresearch.org/preprints/2010-Proal-HMRC.pdf

affa

Trevor Marshall kommer att föreläsa i Stockholm!
Se inbjudan:

INBJUDAN

Välkommen till föreläsning med Dr Trevor Marshall, Prof in the School of Biological Sciences and
Biotechnology at Murdoch University

Trevor föreläser om sin hypotes om hur kroniska sjukdomar uppstår och utvecklas.

Tid: torsdag 7 oktober klockan 15 till 17

Plats: Stockholm city, Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, "Sällskapsrummet"


Hypotesen: "The Human Microbiome lies at the heart of Human Autoimmune Disease
(citerat från Trevor Marshalls abstract till DNA-day conference in China 2011)

For decades, researchers have observed that pathogens such as EBV and Mycobacteria seem to be
associated with autoimmune disease, yet no definitive causal relationship could be established. Further,
antibiotics appeared to have limited therapeutic effectiveness. The new science of Metagenomics has
clarified a mechanism whereby not just one or two discrete pathogens drive human chronic disease
processes, but a very large number of viral and bacterial species, accumulating in the human body over
the course of a lifetime. These species form 'The Human Microbiome'.

A decade ago, we proposed that the high rate of co-morbidity in the autoimmune diagnoses arises because
all are caused by similar interactions between the genomes of an intraphagocytic metagenomic microbiota and the human
genome within key cells of the innate immune system. Recent sequencing of microbial DNA has
confirmed that intraphagocytic pathogens largely ensure their persistence by reducing expression of,
and transcription by, the VDR Nuclear Receptor, which is at the heart of the human innate immune
system. Animal models are of limited use, as only in Homo sapiens is the VDR responsible for
expression of the Cathelicidin anti-microbial peptide, the primary intra-phagocytic defense. The VDR is
also responsible for expression of TLR2, TACO and a number of other endogenous anti-microbials.
Pathogens already known to persist by dysregulating the VDR include EBV, Mycobacteria, Borrelia
and HIV. Antibacterial therapy is difficult, as the diseased VDR cannot be simply restored by Vitamin D
metabolites, as it can in healthy individuals. The drug Olmesartan functions as a VDR agonist, restoring
enough immune function for patients to again become responsive to bacteriostatic antibiotics. Indeed,
care must be exercised to ensure the resulting cytokine-storm does not become life-threatening.

VDR dysfunction results in ripple-down effects on the Thyroid, Glucocorticoid, Androgen and Progesterone
receptors. The new in-silico research methodologies, including sequencing, modeling, and
molecular-dynamics, were essential tools in developing our understanding of the metagenomic
microbiota which drives autoimmune disease, and how it interacts with the human genomes
transcription and DNA repair mechanisms. An accurate model of the disease processes was an essential
factor in quickly moving these discoveries from bench to bedside."

Tillfälle till frågestund samt möjlighet för professionen att få personlig kontakt efter föreläsningen.

I samband med föreläsningen, kan man till självkostnadspris finna lite förtäring.

Kommunikation: två tunnelbanestationer från T-centralen/Central stationen. Gå av vid stationen Rådmansgatan,
gå ca fyra kvarter till Kungstensgatan 17, i hörnet av Kungstensgatan och Tulegatan

För mer information om hypotesen se www.trevormarshall.com och www.mpkb.orgk

Skicka gärna vidare denna inbjudan till intresserade!

Hälsningar
Vi i Sverige som behandlas enligt Marshall protokollet

affa

Skicka gärna ett PM, så att vi kan ordna lite förtäring i samband med föreläsningen och få en aning om hur mycket som kan gå åt.   :P

affa

En liten uppdatering angående föreläsningen den 7:de oktober! 

Ville tala om att vi är ungefär 8 stycken nu som behandlas efter MP.
Den som behandlats längst, en man, nu i i 2½ år och jag samt en till i 1½, samt några kortare tid och några som, som ämnar starta.

Jag kommer att komma, ser det ut som och har fått en bra lindring hit fram och den manlige, har även han fått bra resultat, samt en kvinna som gjort stora framsteg även hon.

Vi har bjudit immunologer, virusforskare, neurologer samt läkare.
Tre har hört av sig!

En är i Berlin den 7:de, som var intresserad, men kan därför inte komma.

Han studerar hur mikrorganismer påverkar de olika systemen i kroppen och vad som händer med Immunförsvaret.
Två stycken har anmält sig, som åhörare och kommer. De är ifrån Karolinska.

Den ena är neurolog Överläkare Ann Gardner, Instutionen för neurovetenskap, Karolinska, har i ett privat mejl anmält sig som åhörare.
Samt en forskare som studerar inflammationers påverkan på hjärnans funtioner.

Har Du möjlighet att komma, så ge en signal till mig, då vi tänker stå för soppa med tilltugg.
Jag återkommer med flera uppdateringar.

affa

Hej Tänkte nu efter nästan två år på Marshall Protokollet använda den skala som är envändbar enligt canadaraporten och som kan överskådligt beskriva mitt utgångsläge i dec 2008 med nu snart i november 2010.

December 2008:
An Overview of the Canadian Consensus Document 15
Appendix 1: SYMPTOM SEVERITY AND SEVERITY HIERARCHY PROFILE
NAME  affa  ______________________________________________ DATE December 2008_December_________________
1. Rank your symptoms in order of severity (1 being your most severe symptom) in the left column.
2. Rate severity of symptoms by putting a check mark in appropriate column to the right of symptoms.
Symptom Severity and Severity Hierarchy Profile
RANK SYMPTOM Absent
(0)
Mild
(1)
Moderate
(2)
Severe
(3)
Post-exertional fatigue: loss of physical and mental
stamina, fatigue made worse by physical exertion                   3
Long recovery period from exertion: takes more than 24   

hours to recover to pre-exertion activity level                          3
Fatigue: persistent, marked fatigue that substantially reduces
activity level                                                                         
Sleep Disturbance: non-restorative sleep, insomnia,             3
hypersomnia
Pain: in muscles, joints, headaches                                        3
Memory disturbance: poor short term memory                      1

Confusion and difficulty concentrating                                  1
Difficulty retrieving words or saying the wrong word
Gastrointestinal disturbance: diarrhea, IBS                           3
Recurrent sore throat                                                               1
Recurrent flu-like symptoms                                                   3
Dizziness or weakness upon standing                                     3
Change in body temperature, erratic body temperature,     3
cold hand and feet                                                                     3
Heat / cold intolerance                                                              3
Hot flushes, sweating episodes                                                2
Marked weight change                                                               1
Breathless with exertion                                                            1
Tender lymph nodes: especially at sides of neck and under         0
arms
Sensitive to light, noise, or odours                                            3
Muscle weakness                                                                         2
New sensitivities to food / medications /chemicals                3
Total Check Marks in Column x 0 x 1 x 2 x 3
Column Total
Total Score: _48___________ Overall symptom severity: _5______ mild, _2_____ moderate, _12_____ severe
(Mild – occurring at rest, moderate – symptoms that occur at rest become severe with effort, unable to work, and
severe – often housebound or bed-bound.

2008 är jag i huvudsak sängliggande, men..........

Nästan 2 år senare 12 oktober 2010.

An Overview of the Canadian Consensus Document 15
Appendix 1: SYMPTOM SEVERITY AND SEVERITY HIERARCHY PROFILE
A An Overview of the Canadian Consensus Document 15
Appendix 1: SYMPTOM SEVERITY AND SEVERITY HIERARCHY PROFILE
NAME  affa  ______________________________________________ DATE 12 oktober 2010_________________
1. Rank your symptoms in order of severity (1 being your most severe symptom) in the left column.
2. Rate severity of symptoms by putting a check mark in appropriate column to the right of symptoms.
Symptom Severity and Severity Hierarchy Profile
RANK SYMPTOM Absent
(0)
Mild
(1)
Moderate
(2)
Severe
(3)
Post-exertional fatigue: loss of physical and mental
stamina, fatigue made worse by physical exertion                   2
Long recovery period from exertion: takes more than 24   

hours to recover to pre-exertion activity level                         
Fatigue: persistent, marked fatigue that substantially reduces 2
activity level                                                                         
Sleep Disturbance: non-restorative sleep, insomnia,             2
hypersomnia
Pain: in muscles, joints, headaches                                        2
Memory disturbance: poor short term memory                      1

Confusion and difficulty concentrating                                  1
Difficulty retrieving words or saying the wrong word
Gastrointestinal disturbance: diarrhea, IBS                           1
Recurrent sore throat                                                               1
Recurrent flu-like symptoms                                                   1
Dizziness or weakness upon standing                                     2
Change in body temperature, erratic body temperature,     2
cold hand and feet                                                                     
Heat / cold intolerance                                                              2
Hot flushes, sweating episodes                                                1
Marked weight change                                                               1
Breathless with exertion                                                            1
Tender lymph nodes: especially at sides of neck and under         0
arms
Sensitive to light, noise, or odours                                            3
Muscle weakness                                                                         2
New sensitivities to food / medications /chemicals                2
Total Check Marks in Column x 0 x 1 x 2 x 3
Column Total
Total Score: _18___________ Overall symptom severity: _8______ mild, _9_____ moderate, _1_____ severe
(Mild – occurring at rest, moderate – symptoms that occur at rest become severe with effort, unable to work, and
severe – often housebound or bed-bound.)

Totalt 2008 48 poäng mot oktober 2010 18 poäng.

Nu är jag inte mestadels liggande utan mestadels aktiv med dagar, då jag vilar, vilket är precis tvärtom mot före, då jag bara kunde vara uppe ibland.

Skall till Oslo nu i november för ny uppcheckning och jag har just nu ett bättre liv idag och ser fram emot Oslo- resan, vilket jag definitivt inte gjorde tidigare.

K-Boy

Grattis Affa till en markant förbättring !

Lånade protokollet och förde in mina egna värden och då blev det så här:

Post-exertional fatigue: loss of physical and mental
stamina, fatigue made worse by physical exertion                   3
Long recovery period from exertion: takes more than 24   
hours to recover to pre-exertion activity level                         
Fatigue: persistent, marked fatigue that substantially reduces  3
activity level                                                                         
Sleep Disturbance: non-restorative sleep, insomnia,               3
hypersomnia
Pain: in muscles, joints, headaches                                     1
Memory disturbance: poor short term memory                       1

Confusion and difficulty concentrating                                 1
Difficulty retrieving words or saying the wrong word
Gastrointestinal disturbance: diarrhea, IBS                           2
Recurrent sore throat                                                       2
Recurrent flu-like symptoms                                               3
Dizziness or weakness upon standing                                   2
Change in body temperature, erratic body temperature,          2
cold hand and feet                                                                     
Heat / cold intolerance                                                      1
Hot flushes, sweating episodes                                           0
Marked weight change                                                      1
Breathless with exertion                                                    1
Tender lymph nodes: especially at sides of neck and under      3
arms
Sensitive to light, noise, or odours                                       1
Muscle weakness                                                              2
New sensitivities to food / medications /chemicals                  1
                                       
Column Total
Total Score: ____________ Overall symptom severity: _8______ mild, _5_____ moderate, _5_____ severe
(Mild – occurring at rest, moderate – symptoms that occur at rest become severe with effort, unable to work, and
severe – often housebound or bed-bound.)

//K-Boy
It all started with a flu back in 1993...

Diagnos: G93.3

affa

#91
Tack K-Boy!
Bra graderingsskala faktiskt, när inga riktiga objektiva prover, kan visa så mycket!

Ja, då hade du en total poäng på ca 33 och jag låg ju på ursprungspoäng över 40 och vad jag förstår, så är du mycket yngre än mig och läkningsprocessen bör då även vara bättre?!

För min del är jag mycket nöjd, för jag sjöng verkligen på sista versen och att ta sig till Oslo med sängläge, så fordras en rejäl drivkraft och en rejäl blåslampa, samt övertygelse och det känner jag mig nöjd för att jag hade iaf, nu så här efteråt, men då var resorna en plåga verkligen.

Vi är ju alla olika och lider av individuellt olika infektioner, samt skador efter ofta långvarig sjukdom, så det är ju ett lotteri, vilka krafter individen har till förfogande.

Vid mötet med Trevor, så var vi runt 40 personer, samt en neurolog ifrån Karolinska som tog del av föreläsningen.
Förutom de svenska grupperna, dels i Sunsvall, med en f.d. distriktsläkare, samt en neurolog och 4 stycken som behandlas på MP och Stockholms gruppens, så hade Trevor besökt en nystartad grupp i Tyskland och efter det svenska besöket, så fortsatte han till Norge, där han träffade bla. dr. Geir Flatabö, samt 4M-Klinikken, där jag går på kontroller, samt den norska gruppens patienter också.

affa

Har glömt att avge rapport ifrån Trevors europaresa som först gick till sina patienter i Tyskland.

Därefter for han den 6 oktober till Sverige och startade i Sundsvall, dit han reste för att en av patienterna inte orkade ta sig till STLM, men ljungeltrumman gick och de som bodde där uppe i norr som startat på MP, passade då på att resa till Sundsvall i stället för stockholm, vilket för dem blev mindre ansträngande.
Sex personer samlades hemma privat hos en av dem som går på MP-studein. Förutom uppstartade i studien fanns även en läkare, samt en neurolog.
Trevor var nöjd och så även MP-gruppen, som hade chansen att ställa personliga frågor, samt få uppdatering om forskningsutvecklingen.

Trevor övernattade i STLM och anlände den 7:de oktober kl. 15.00 till Immanuelskyrkan, där han skulle hålla föreläsningen.

Här samlades nu intresserade, nystartade och de som gått på MP-studien upp till tre år, samt en neurolog ifrån Karolinska.
Sammanlagt blev det förtio personer, som intog förtäring och fick lyssna på Trevor Marshalls föreläsning, samt fick de som hade behov personlig kontakt och råd för den fortsatta behandlingen.

Trevor verkade nöjd att ha fått träffa sina patienter på studien i Sverige och han påminde professionen om att arbeta närmare patienterna och inte som nu många läkare och forskare gör, fjärma sig från dem, vilket inte leder till en god utveckling av forskningen.

Därefter fortsatte Trevor till Norge och sina patienter på studien där.

Min upplevelse och essensen av mötet av Trevor som person är att han verkar ha en otrolig drivkraft, en genuin övertygelse och lever för sin forskning och sina patienter.

Upptäckten av VDR-receptorernas viktiga påverkan på immunförsvaret är den viktigaste upptäckten, känns det som i hans gärning.

affa

På julaftonen 2008 gav jag mig en julkapp i förhoppning att reducera mina fruktansvärda symtom på grund av min ME.

Den 24 december tog jag alltså min första Olmesartan, som är grunden i MP-behandlingen och som hjälper det medfödda försvaret att stärkas upp genom att lösa blockeringen i vitamin-D regulationen, som sänker nivåerna av secosteroider.

Så här i efterskott blev det första halvåret för mig extra svårt, men envis är jag och jag skulle bara gå vidare i förhoppning att på lång sikt få bort åtminstone de inracellulära blandinfektioner, som drabbar både HIV och ME-sjuka, då båda har nedreglerade immunförsvar, men utav olika anledningar.

Grundorsaken till HIV är just detta retrovirus.
Detta vet vi nu och då gäller det, vet vi också att upptäcka viruset så fort som möjligt, så inte blandinfektionerna börjar, bli allt fler och vi hamnar i ett AIDS stadie, med återkommande mycoplasma, herpes och bältros med mera.

Om vi med ME någonstans på vägen eller i grunden även har ett retrovirus (XMRV/MLV), så är det ju inte konstigt om vi även drar på oss blandinfektioner som HIV gör om viruset inte upptäcks i tid.

Me- forskaren Daniel Peterson har ju hittat upp till 30 olika pågående blandinfektioner och det logiska förklaringen till varför vi till slut hamnar i sängläge blir då helt rimligt tycker jag i alla fall.

Hur som helst, kan jag och min MP-guidande läkare ingvild Mayer konstatera att jag nu uppvisar en signifikant förbättring enligt den internationella score bedömningen av symtomer som uttrycks i 1-3 gradering, som jag här ovanför redan i tidigare inlägg redogjort för.

Jag går nu in på det tredje behandlingsåret och jag är sannerligen nöjd med utvecklingen även om skoven kommer ibland nu också och att jag fortfarande måste vara försiktig med att slösa på krafterna.

Symtomen som förut var oroväckande kraftiga med oftast totalt sängläge är nu lätta att stå ut med och sängläge infaller nu bara vid utbrotten eller "cytokinstormarna" som nu kommer mera sällan än förut.

Detta är en vinst som gör skillnad verkligen och som ger mig livskvalitté och vila i min förut brinnande kropp!

Har nu kunnat sluta med Mecobalaminsprutorna som jag behandlat mig med i tio år, samt halverat Levaxinet och insomningsmedel.

Som jag upplever det är alla system, hormonsystem, immunsystem och det neuroendokrina, mera pålitliga än förut, kan jag känna.

Vid skoven kvarstår Neurologiska manifestationer, autonoma manifestationer, Neuroendokrina manifestationer och immunologiska dito.

Denna min behandling sker under noggrann uppföljning och samarbete med vårdcentral och flera kontakter årligen i Oslo, vilket är ett måste för att övervaka den enorma omställning som kroppen nu utsätts för.

Så snart ett säkert test för XMRV/MLV dyker upp, så skall jag absolit testa mig!

affa

#94
AutoimmunityResearchFondation har givit ut en ny bok 2007:

"Metagenomics
of the human body"

Metagenomics-Opening the Window on Chronic Disease.

Kroniska infektioner är inte längre en illusion!

Länk ifrån den senaste föreläsningen i Tyskland, Sverige och just denna länk är ifrån 4M-Klinikken i Oslo 8,9 October 2010.
http://www.youtube.com/user/DrTrevorMarshall#p/u/0/MRx8eHBufHQ

Hemsidan AutoimmunityResearchFondation:
http://www.autoimmunityresearch.org/

affa

Idag den 12/120-11 -Radioprogrammet P1
DET DYRARE LÄKEMEDLET HADE BÄTTRE EFFEKT.

Detta Candasartan är släkt med Olmesartan och är också en, typ angtensin receptor blockers och dess officiella användningsområde är bland annat för att avhjälpa hjärtsvikt. Trevors viktigaste behandlingsverktyg för att höja immunförsvaret är ju Olmesartan.
Så...........

Forskaren som jämfört candasartan med annat läkemedel heter Lars Lund. Här är länk till artikel: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=114269&l=sv&newsdep=130

Trevor marshall gjorde in silico analyser för att försöka förstå vilka receptorer med mera som candasartan, olmesartan och andra ARB (agiotension receptor blockers) påverkar. Hans data finns publicerat i denna artikel: Marshall TG, Lee RE, Marshall FE: Common angiotensin receptor blockers may directly modulate the immune system via VDR, PPAR and CCR2b. Theor Biol Med Model. 2006 Jan 10;3(1):1. Available from URL http://www.tbiomed.com/content/3/1/1


Här är länk till webbsidan där man kan se webbkonferencer var annan vecka, tror jag. KLockan 23 på lördagskvällen: http://marshallprotocol.com/conferences/ Där visas de senaste nyheterna om MP behandlingen.

affa


affa

Immunodeficiency Virus Activity of Minocycline.
I den medicinska tidskriften JAVA article 293 2005 framkommer att MINOCYCLIN HAR EN MYCKET BREDSPÄKTRAD PÅVERKAN PÅ AVDÖDNINGEN AV PATOGENER.

Indirekt även VIRUS: "The prevalence of human immunodeficiency virus (HIV) central nervous system (CNS) disease has not decreased despite highly active antiretroviral therapy. Current antiretroviral drugs are expensive, have significant adverse effects including neurotoxicity, and few cross the blood-brain barrier."

Minocyclin verkar vara en användbar, billig och bredspektrad antibiotika som har ett stark antiinflammatoriskt skydd mot encephalitis och nedbrytning av nervsystemet (CNS) i samband med höga virushalter typ HIV, som är associerad med nervsystemets inflammationssjukdomar och borde gälla även ME och MS med flera liknande tillstånd.
Denna antibiotika är bland annat den näst viktigaste i MP-behandlingen.
Jag vet att den även ligger i fas tre för MS forskningen.

"The prevalence of human immunodeficiency virus (HIV) central nervous system (CNS) disease has not decreased despite highly active antiretroviral therapy. Current antiretroviral drugs are expensive, have significant adverse effects including neurotoxicity, and few cross the blood-brain barrier."
http://jama.ama-assn.org/content/293/16/2003.abstract
Meirleir, verkar även använda Minoclin ibland.

Mayordomo

#98
I en bok om immunologi står det att D-vitamin är en viktig immunomodulator. D-vitamin kan förutom det vanliga sättet, solstrålning, bildas av aktiverade makrofager. Om jag förstår texten rätt (det finns mer än det jag citerat) inhiberar D-vitamin Th1 cytokiner. Märk att vid ME brukar man tala om att Th1/Th2 balansen är skiftad emot Th2. Med andra ord skulle man kanske kunna se det som att D-vitaminbrist skulle kunna förvärra problemet med att ME-drabbade har en Th2 övermakt.

I samma bok hittar jag lite om sarkoidos. Där står det att man tror att det är ett kroniskt Th1 svar. Från min synvinkel, verkar det inte lämpligt att behandla sarkoidos och ME på samma sätt ifall det är så att den med sarkoidos har Th1 övermakt och den med ME Th2 övermakt. En del misstänker att ME-drabbade lider av intracellulära infektioner. Th1 övermakt anses vara bra för att ta kål på intracellulära infektioner. Th2 övermakt har jag för mig är bra emot extracellulära infektioner och för att stimulera slemhinnors immunförsvar.


Citat från Roitt's Essential Immunolgy (11th edition)
s. 226
CitatVitamin D is an important regulator. It is produced not only by the UV-irradiated dermis, but also by activated macrophages, the hypercalcemia associated with sarcoidosis being attributable to production of the vitamin by macrophages in the active granulomas. The vitamin is a potent inhibitor of T-cell proliferation and of Th1 cytokine production.

s. 358
CitatSarcoidosis is a disease of unknown etiology affecting lymphoid tissue and involving the formation of chronic granulomas. A chronic inflammatory Th1 response to an infectious, environmental antigen is thought to be responsible.


affa

#99
Intressanta tankegångar Kasper och jag vill då förklara min uppfattning om hur detta med Th1/Th2 shift, så som jag förstår förklaringen!

Ja, om vitamin D25 omvandlas till D1,25, så blir reslutaten avgörande, eftersom hormoner är potenta, det vet vi SÄKERT.
Ja, jag tror också att vitamin D1,25 kan innhibera cytokinerna som vi lider av som ME-Drabbade.

Med andra ord, så kan vi symtomlindra cytokinstormarna ganska säkert, men på lång sikt får vi ett inkompetent immunförsvar då det medfödda, immunförsvaret, inte förmår arbeta med grundorsaken till cytokinstormarna, som jag fattar det.

Ja, jag vet att man talar om Th1/Th2 shift i i de olika sjukdomssammanhangen och ja Th1 är skillnad ifrån Th2.
Så som jag förstår det och som du själv nämner, så misstänker en del att, även vi ME-drabbade lider av intracellulära infektioner, som kopplas till Th1.

Ja, jag anser det högst troligt, att en del av oss lider till exempel av Stafflyococker som gjort sig osynliga för immunförsvaret och blivit intracellulära.
Ponera att man kommer åt och dödar de intracellulära infektionerna, så uteblir så småningom som jag förstår det, de secundära Th2 REKTIONERNA, typ systemiska cytokinstormar, allergier, toxin rektioner med immunrspons och många andra inflammationsämmnen.

Så min conklusion om jag förstår det rätt blir, att kommer vi tillrätta med de primära Th1 tillstånden, så uteblir så småningom den secundära reaktionen-Th2
BAKOM INFLAMMATIONER - LIGGER INFEKTIONER.   VILKET ÄVEN VERKAR LOGISKT  :)

Detta är inte lätt och jag kan förståss ha fel, men logiskt känns det rätt.
Ärligt talat så tror jag inte att många forskare tänker i en modell som denna och missar därför, detta viktiga synsätt.