• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Mjölksyrabakterier kan hjälpa mot kroniskt trötthetssyndrom

Startat av Moa, 2009-04-23, 13:58

Föregående ämne - Nästa ämne

affa

Ja, och här kommer en till pilotstudie och dubbelblindtest, som publicerats i Open Accsess.
Studien är också randomiserad och rubriserad: "GUT PATHGENES".

Studien handlar om hur probiotika positivt inverkar på emotionella symtom vid CFS.

Lägg märke till att patogener används i sammanhanget och att patogener, betyder sjukdomsframkallande bakterier, i motsats till goda bakterier.
Patogener oavsett om de finns i tarmar, blod eller i hjärnan, verkar ha förmåga att ställa till med mycket oreda i kroppens alla system. Inte så konstigt att vi med ME, har en sådan komplicerad symtombild om vi bär på olika infektioner som hittats hos även i blod, celler och tarmar.

Dessa patogener bildar toxiner, som har en kapasitet att förgifta hela vårt system.
Om det är tänkbart att vi går omkring med kroniska infektioner, är det inte heller konstigt, om vi får neurologiska tillsånd och att vi till slut blir helt utslagna.

http://www.gutpathogens.com/content/pdf/1757-4749-1-6.pdf

silversessan

Hmmm..... Kan man misstänka att resultatet är positivt därför att studien är finansierad av det registrerade pantenterade varumärket Cultura Dofilus?

Undersökningen genomfördes som en pilotstudie vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Här följde forskarna en grupp på 15 personer som observerades under totalt tio veckor. Först två veckor innan behandlingen startade, sedan under fyra veckor då patienterna två gånger dagligen intog 2,5 deciliter Cultura Dofilus och därefter ytterligare observation i fyra veckor. Några av de positiva resultaten som patienterna upplevde under tiden de behandlades var stärkt kognitiv förmåga som förbättrade korttidsminnet och ökad koncentrationsförmåga.

CitatUtmaning att finna rätt individuell behandling
Professor Birgitta Evengård, forskningsledare av studien, ser stora möjligheter inom området och uppmanar till mer forskning om sambandet mellan probiotika och kroniskt trötthetssyndrom. Hon understryker dock att sjukdomsbilden är mycket varierande och att man därför inte kan fastställa att alla CFS-patienter har nytta av att äta probiotiska mjölksyrabakterier.

F19 kan reducera problem
Arla Foods tillverkar Cultura Dofilus och övriga yoghurt- och filprodukter inom varumärket Cultura. Samtliga innehåller Arlas patenterade mjölksyrabakterie Lactobacillus casei F19, som försökspersonerna åt. Arla Foods ser stora möjligheter inom probiotikaområdet.

-Vi har redan visat att F19 har en positiv effekt på tarmfloran i mag-tarmsystemet och har sett en rad indikationer på att en välbalanserad tarmflora påverkar vårt immunsystem positivt. Att F19 kanske kan medverka till att reducera problemen hos människor som lider av CFS, är mycket intressant, säger Ulla Svensson, chef för Avdelning BioScience på Arla.

45 000 svenskar drabbade
Många CFS-patienter ges idag förtidspension eftersom det ännu inte finns någon kur som kan bota sjukdomen. Det finns ingen totalbild över de samhällskostnader som sjukdomen orsakar, men amerikanska forskare har beräknat att sjukdomen årligen kostar det amerikanska samhället nio miljarder dollar i förlorad arbetstid. Därtill kommer kostnader för medicin och socialt stöd. Enligt Vårdguiden.se, Stockholms Läns Landsting, är omkring 45 000 personer i Sverige drabbade av sjukdomen.

Källa: ARLA 
 
http://medicinskaccess.se/index.php/Nyheter/Mjolksyrabakterier-kan-hjalpa-mot-kroniskt-trotthetssyndrom.html


Är det därför alla livsmedelsföretag som COOP bytt till Arla som leverantör därför att de stora jättarna stödjer denna "vård"politik?  Att kanalisera pengar till denna "forskningspolitik"?  Evengård har ju inte ens tittat på om de fått en permanent effekt när man sätter ut behandling eller om de blir sämre än innan. Kroppens raktion på bakterierna är det avgörande.

Amy Proal har skrivit om tvekamheter men förklarar varför man kan känna sig bättre av  probiotika...

CitatEven in people considered healthy, overloading the innate immune system is still a problem, since if its focus is diverted to dealing with probiotics, it may be less effective at targeting other pathogens that enter the body. Also, since people often begin to harbor the Th1 pathogens well before becoming symptomatic, any feelings of "wellness" they experience after taking probiotics may be due to the same mechanisms described above.

"We now know that the GI tract relies on the innate (Th1) immune system, and the VDR, to deal with intestinal flora," states Marshall. "A decade ago it was thought that antibodies (the Th2 adaptive immune system) were involved. So it is certain that ingesting probiotics will place a load on the very part of the immune system already weakened by fighting Th1 inflammation in the major organs. Whether this is good or bad is open to interpretation."

According to chronic disease physician Dr. Greg Blaney, concentrated probiotics, especially if they contain the artificial sugar Fructooligosaccharides (FOS), are most likely to affect the GI tract and surrounding organs in the manner described above. New probiotic blends with extra ingredients added may also be particularly unhelpful.
http://bacteriality.com/2008/06/11/probiotics/

Så - nu har jag gjort mig till fiende med delar av "livs"- medelsindustrin också! Jag är visst en riktig liten folkefiende och någon välklädd privatdeckare eller spanare av någon sort fotograferade mig på cyklandes på väg från konsum i förrgår. Han följde mig med kameran så det var inte synagogan jag passerade som skulle fotograferas utan tydligen jag . Ingen annan i närheten.  Information kan ju hota stora penningflöden o tvinga industrin till nya investeringar har vi sett med tillsatsdebatten! Men nationen o landet går under o det är väl inte så viktigt liksom... Tänkte bara jag skulle vittna om denna "uppmärksamet" från något okänt håll eftersom det känns ganska obehagligt då det hände liknande saker i höstas när jag hade mobil med mig och dessutom är ganska säker på att jag höll på att råka ut för att någon tänkte skada mig mitt på gågatan. Därefter fick jag höra av välinformerat håll att det "snackats" med "Säpo"  . hallå liksom?  Ja , jag har studerat ryska o förstår lite rysk politik o har läst underättelsevetenskap om hur underättelsetjänster fungerar. Men att jag som svensk civil medborgare ska utsättas för denna uppmärksamhet om det inte är i akt o mening att skydda mig strider mot alla mänsliga rättigheter. Finns det bara gangsters o inte gentlemän i detta land(för att parafrasera Östergren) ? Eller säljer svenska staten ut sina medborgare till de komersiella krafterna i samarbete med främmande makt? Det finns ju tidningsartiklar om att SÄPO samarbetar med främmande makt. Är detta sanktionerat i Riksdagen varifrån ALL OFFENTLIG MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET enligt regeringsformen. Regeringen måste återta kontroll över säpo så de inte kan  föra sin egen säkerhetspolitik mot medborgarna. Eva FANCHELL - Anna Linds väninna har skrivit om detta hur politisk klass för politik icke-sanktionerad i riksdagen med hjälp av andra starka mäktiga intressen... jag blir mörkrädd...

affa

Ja, Silversessan, jag är också skeptisk emot livsmedelsindustrin av många annledningar och varför, siktar de nu så in sig på viss probiotika och vem har betalat studien!

Lite misstänksam är jag och har i tråden sjukvårdspolitik speciellt vad gäller EU-valet, fått obehagliga funderingar om vad som pågått mellan industrilobbyn och politikerna.

Det var intressant, vad Amy Proal skrev om probiotikan och misstankar har även hos mig, varit att när de sjukdomsframkallande mikroberna redan tagit över systemet, kanske probiotikan inte har så stor positiv påverkan.

Jag tar dock själv i perioder probiotika kapslar av god kvalitté, i perioder tillsammans med min långtidsbehandling, för de systemiska intracellulära infektionerna och då kan det säkert ha en viss effekt tror jag.

Mayordomo

Probiotika ger positivt effekt hos mig, men det måste vara lagom dos annars blir det olidlig malaise av det istället. Inte för mycket och inte för lite. Arla Cultura Dofilus produkten har dålig hållbarhet. När jag använde den var jag tvungen att springa i affärren nästan varje dag för att effekten hos produkten försvinner långt innan utgångsdatum. Jag hade 5 dagar hållbarhet efter produktion som riktmärke. Med tanke på att det tar flera dagar innan produkten är i butiken, blir det inte många dagar som man har nytta av den hemma.

Bakterier i kaplsar i burk håller betdligt längre. Vissa preparat kan man dock märka av en effektförsämring också långt innan utgångsdatum.

En möjlig förklarin till effekten av probiotika hos en del ME-patienter, skulle kunna vara att det modulerar immunförsvaret. Kanske det kan ses som ett alternativ till att modulerara immunsystemet med stafylokockvaccin, såsom Gottfries har studierat.

silversessan

CitatEn möjlig förklarin till effekten av probiotika hos en del ME-patienter, skulle kunna vara att det modulerar immunförsvaret. Kanske det kan ses som ett alternativ till att modulerara immunsystemet med stafylokockvaccin, såsom Gottfries har studierat.
Precis vad jag tror och som Proal säger. Men är det bra at modulera immunförsvaret på det sättet att man känner sig bättre för  att immunförsvaret slutar bekämpa de farliga bakterierna som därmed förökar sig. Precis som att avleda uppmärlsamhet från immunförsvarets verkliga jobb - som ju faktiskt får en att må dåligt för att det kräver energi. Jag tror det räcker med probiotika då och då - inte hela tiden tillföra nya eftersom de förökar sig själva i magen tills man äter mkt antibiotika.  Däremot är det säkert bra för de som inte redan är sjuka i högre grad , men bara då och då. Det finns inget självändamål att modulera immunförsvaret om du inte fått en permanent förbättring efter avslutad behandling. Då lurar man kroppen kortsiktigt men får betala på lång sikt.

Moa

Min anhörig säger att om hon inte fick hjälp av B12
skulle hon testa vad som helst. Hon skulle inte klara
livet annars. Man måste göra allt för att klara livet.
Hon skall försöka tå kontakt med Evengård.

Hon försökte få vaccinet för hon har talat med några
som blivit bra men lyckades inte. Det är hemskt att
vaccinet inte finns. Gottfries har haft vaccinet nästa
hela livet och har aldrig varit sjuk.

Är man mycket sjuk vill man pröva allt som finns bara
det hjälper några dagar. Men det är annan sak om man
är så bra att man kan säga nej till behandlingar som
kan hjälpa. 
Moa

Mayordomo

Silversessan: Tänkvärd tanke att man avleder immunförsvaret och får betala på lång sikt, men jag ser det bara som en hypotes och inte som ett vedertaget faktum när det gäller behandling av ME-patienter med probiotika. Man kan tolka det åt andra hållet också, att man potentierar immunförsvaret. Jag kan dock hålla med om att när man väl börjat med probiotika är det näst intill omöjligt att sluta, utan att bli sängliggandes och få smärtor i magen vid måltider, så för min del ser jag det som att det är ett stort beslut att börja med probiotika ifall man har ME, för att det kan vara så att man aldrig kan sluta när man väl börjat.

silversessan

När man gör vetenskapliga studier för att utvärdera ifall  det har effekt en behandling dvs ger förbättring permanent o inte bara dämpat symtom - man jämför före och efter helt enkelt.

Dessutom dubbelblinda placebokontrollerade studier - gäller preparat

Om du får ont i magen efter att du slutat ta probiotika så har du fått en försämring om det är mer ont än innan du började äta probiotika. Särskilt inte om det är snabbt övergående. Det är immunförsvaret i magen som reagerar troligtvis. Dina probiotiska bakterier i magen finns ju kvar till största del men du tillför inga nya i stor mängd.

b12 tror jag är kontrollerat för just permanent förbättring i långtidstudie

Mayordomo

B12 behandlig vid ME är ej utvärderat i någon långtidsstudie med kontroller, tyvärr.  :'(

silversessan

Det är för att det inte går att patentera förstås. Men studier visar permanenta förbättringar av långtidsbehandling när behandlingen upphör. Omdu får ont i magen direkt  utan tillförsel av mjölksyrebakterier  har du inte fått en förbättring  som är permanent  utan troligtvis bara dämpar inflammationen i magen tillfälligt.

Mayordomo

Vad gäller B12 är det ju så att när man väl börjar är det rena självmordet att sluta. Man blir då hemskt dålig. Så att börja med B12 är ett beslut man bör tänka igenom. Ifall man får en positiv effekt av det med injektion t.ex. varannan dag, och inte kan inte vänta tre dagar på injektion utan att bli jättedålig, finns det troligtivis en risk för permanenta försämringar med ett tvärt uppehåll.

Visst är det så med probiotika med lactobaciller och bifidusbaciller att effekten inte är permanent, när det gäller ME, utan att det är något troligtvis som modulerar immunsystemet. Det finns studier som visar att dessa bakterier modulerar immunsystemet i vitro. In vivo är jag osäker, men skulle kunna tro det finns studier där med. Kanske probiotika och stafylokockvaccinbehandling vid ME, har vissa likheter vad gäller modulering av immunsystem.


Moa

När man slutar med B12 blir man lika dålig som man var innan man började. Så var det för min anhörig när hon var utan. Det händer säkert med andra mediciner också. Dom som har sockersjuka kan inte sluta med insulin. Min anhörig hade ingen möjlighet att ta något annat beslut för hon var så dålig. Hon förstår inte ens när någon kan tänka så. Det beror nog på att alla inte är lika sjuka. Om man är så bra att man kan klara sig utan B12 så är det väl bra. Jag tackar högre makter att B12 finns för det ger inte ens biverkningar som andra mediciner.   
Moa

mala

Det här är ett försök till ett intelligent inlägg: Forskning finns nu på att mjölksyrabakterier hjälper vid ME. Jag vet inte om någon tänkt på detta men... när man är riktigt dålig i ME så känns det åtminstone i mig som om jag hade mjölksyra i varenda muskel. För att inte tala om när jag kissar, skummet når ibland nästan upp till sittringen. Jag gissar att detta är laktat, dvs vanlig mjölksyra. När man äter vitamin D, (se lång tråd på annat håll) så blir man piggare och får mindre problem initialt. I tråden om D-vitamin så är ju bl.a. silversessan skeptisk till att äta vitamin D för att det på lång sikt inte befrämjar tillfrisknandet Tänk om det är själva mjölksyran som hjälper vid ME? Äter man vitamin D så blir det mindre mjölksyra vilket ger långsammare tillfrisknande? Tja, bara ett försök att knyta ihop säcken....

affa

Ja, probiotika, kan vara bra om man inte har för mycket sjukdomsalstrande bakterier som helt tagit över.
Min väninna går hos Meirleir och gjorde en test av sina  förekommande magbakterier.
Hon hade så många varianter och grupper av typen Salmonell, Klebsiella och många flera mycket toxiska bakterier.
I åratal har hon tagit olika former av probiotika, men trots detta hade hon mycket låga eller obefintliga goda bakterier i sitt tarmsystem.
Så hon led av ett övertal av de toxiska som man även kallar kronisk dysbios, när de toxiska bakterierna har fått ett konstant övertag.
Enda sättet att bli av med de farliga bakterierna är att döda dem med någon passande riktad form av antibiotika, som Meirleir nu har skrivit ut åt henne, för att ändra på förhållandena mellan de goda och de onda bakterierna.
Alltså återigen handlar det om underliggande infektioner, som producerar bakteriegifter och sänker immunförsvaret! En stor del av immunsystemet produceras i det payerska placket i tunntarmen.

Nu skall hon få komma till Umeå och ta om dessa magbakterier efter att hon kontakatat infektionskliniken i orten där hon bor och påpekat sitt elendiga tillstånd och aven sina mycket låga NK cellförekomst i paritet med HIV och AIDS.
Resultaten ifrån Meirleirs undersökningar använde hon som påtryckningsmedel i kontakt med den infektionsklinik, som hon tio år tidigare hade avisats ifrån!!!!  >:(


mala


affa

Mala, väninnan tar ett medel emellan sina antibiotikabehandlingar som heter Mutaflor och som hon fått utskrivet av Meirleir.
Antibiotikasorterna är Vancosin först och sedan Amoxicillin enterocoted ( hårda kapslar).

Det finns ett medel som säljes på både apotek och hälsokost som ökar de egna mjölksyrestammarna i tarmarna ifrån 14,7% till 31,7% på en vecka.
Det är bara Guarplantans frö och inga tillsatser.

Googla på Sunwik, så får man läsa mera.

En bakterieräkning kan man få via Red Labs. Faicalemicrobrele analyse 1. det kostar 248 Euro.

Enligt Meirleir, så är Salmonella den värsta när det gäller att bilda Vätesulfid som ger i sin tur neurologiska störningar.

Jag har funderingar själv, att ta ovanstående test.


Mayordomo

Mutaflor® av Ardeypharm innehåller Escherichia coli strain Nissle 1917
http://www.ardeypharm.de/en/index.php

Sunwic, kostfiber från Guarplantans frön
http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/common/produktinformation.aspx?Varuid=239917

Vancocin® innehåller den aktiva substansen Vankomycin.affa

Tack Kasper för länkarna Du lade ut!

Hade dåligt med kraft, men ville svara ändå, för diskussionens skull! Känner mig låg just nu!

Åsa

Hej
Åsa heter jag.
Jag är ny här,min son har ME sen snart ett år, Adam 10 år.
Efter att ej ha fått nån hjälp alls i Sverige, åkte vi till Meirleir i Bryssel.
Hans prover visade tydligt vilka tarm obalanser Adam hade.Så han fick bl.a antibiotika.
Så med tanke på mjölksyrebakterier eller inte tänker jag att först måste man veta vilka obalanser just du har
innan man går in o lägger till nåt. Meirleir sa att de kan ant förbättra ell försämra
Jag delar gärna med mig av hur testerna ser ut så kanske ni kan kräva o få det gjort i Sverige
Sen är det möjligt att Meirleir öppnar en klinik  Sverige, Sth, o tränar upp 2 läkare (det sa han till mig)
Åsa