• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Forskningsartiklar

Startat av Mayordomo, 2008-11-24, 19:21

Föregående ämne - Nästa ämne

affa

#20
Ny Internationell Mikrobiologisk forskning-kroniska symtom

Jag ville lägga till en tråd om aktuell Mikrobiologisk forskning kontra inflammatoriska sjukdomstillstånd i denna tråden.
Syftet är att vi kan bredda synen på infektioner i ett vidare perspektiv som eventuellt underliggande orsaker till kroniska sjukdomstillstånd typ ME, IBS m.m.

IBS är ju ett tillstånd till exempel som ME-sjuka ofta har parallellt med sin huvudsjukdom.

I tidningen"Cell Host & Microbe" den 25 april 2010, lägger biologer i en studie fram hur viktig tarmflorans förhållande är till IBS.

RUBBAS BALANSEN emellan Pathogener och Symbionter, uppstår DYSBIOS, som är ett överskott av sjukdomsalstrande bakterier kallade Pathogener i förhållande till de GODA bakterierna Symbionterna.

Här försöker forskarna förstå hus DYSBIOS kan förorsaka sjukdom hos människan, som kan leda till behandlingar för att kunna återställa balansen i tarmarnas mikroflora.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/ciot-cbl042510.php

Mayordomo

#21
Anthony Komaroff, översikt av forskningsläget, 2010

Det finns en video med en översikt av forskningsläget kring ME/CFS av Dr. Anthony Komaroff från Harward. Han är pedagogisk och förklarar många saker. Jag tror att även lekmän kan förstå hans föredragning till en viss del. Videon är 54 minuter lång.

Nedan finns länk till sidan därifrån han föreläsning nås samt en direktlänk till föreläsningen.

A Lecture by Dr. Anthony Komaroff
April 24, 2010
http://www.masscfids.org/news-a-events/2/221

View the lecture
http://www.masscfids.org/videofiles/Komaroff/Komaroff.html

Man kan även ladda upp hans presentationsbilder separat:
http://www.masscfids.org/pdf/Komaroff%20MassCFIDS.10.04.24.pdf

affa

Cellular & Molecular Immunology advance online publication.

En nyhet är att Trevor Marshall skriver att han blivit inbjuden av "Nature", Cellular & Molecular Immunology, att skriva en artikel. Den artikeln publicerades 31 januari 2011. Fallbeskrivningar tas upp i artikeln.

Dessa forskare har samarbetat:
Amy D Proal1, Paul J Albert2, Greg P Blaney3, Inge A Lindseth4, Chris Benediktsson5 and Trevor G Marshall1
http://www.nature.com/cmi/journal/vaop/ncurrent/abs/cmi201077a.html

Här är den fullständiga publkationen kallad:
Immunostimulation in the era of the
metagenome.
http://autoimmunityresearch.org/preprints/Proal2010CellularMolecularImmunologyPreprint.pdf
Vi är nu ca. 8 svenskar, som gör denna behandling hos läkare i Norge och vi använder Olmesartan 40mg ca. var 4-6 timma. som huvudmedicinering.


affa

#24
Vill bara påminna om att i morgon lördag kommer Trevor att hålla sin varannan lördags-konferens och kommer då att tala om den nya publikationen som jag lade in i ovanstående inlägg.

Det går förståss att titta på Konferensen efteråt, men om man vill ställa frågor så bör man vara med samma dag och även före den startar.

Detta E-mail har jag tagit emot idag:
"During our regular web conference this weekend I will discuss key topics from the new paper - immunopathology, kidney 'failure' and olmesartan dosing. I will finish answering the question about the difference between mouse and human immune systems, and answer new questions submitted during the conference. http://marshallprotocol.com/conferences/ Remember that the conference will start on Sat Feb 5th at 2pm PST, there is a countdown timer at the website. The text window for asking and answering questions will become available 15 minutes before the hour. Sincerely,Trevor

affa

#25
Eventuell nytt behandlingssätt vid immunologisk utmattning

Immune system boost cures HIV-like infections
Updated Fri Feb 4, 2011 5:05pm AEDT ABC Neews

Ett genombrott har skett vad gäller systemisk immunologisk utmattning på möss, där man lyckades med att återupprätta immunsystemet på dem trots att att de var drabbade av HIV och blandinfektioner.

När mössen fick ett hormon kallad IL-7, så stängde den gen SOCS-3 av som påslagen hade orsakat immunsänkningen.

Detta kan kanske bli något av, om människor fungerar som möss förståss, vilket inte alltid är fallet!!   :P

Här är länken till publikationen i alla fall: http://www.abc.net.au/news/stories/2011/02/04/3129890.htm

Mayordomo

Proteom i ME-patienters cerebrospinalvätska

En ny studie [1,2] har visat att ME-drabbade har proteiner i sin cerebrospinalvätska som varken finns hos friska eller personer som har behandlad neuroborrelios. Totalt 738 proteiner var unika för ME. Proteiner som är involverade i CDK5-signalvägen [3] var kraftigt höjda vid ME. Förändringar i CDK5-signalvägen finns även vid Parkinsson och Alzheimer.

Proteiner för vägledning av axoner (utåtledande utskott från nervceller) var starkt minskade. Kvantifierbara skillnader fanns mellan ME och behandlad neuroborrelios vad gäller bl.a. proteiner som påverkar dynamiska förändrar i centrala nervsystemets arkitektur, såsom axon och dendrit tillväxt och organisering.

Forskarna tycker studien pekar på att behandlad neuroborrelios och ME är separata entiteter. Forskarna tror att man kan skapa biomarkörer för ME. Nu när man vet vilka proteiner man skall leta efter, kanske man kan hitta dessa även i blodet. Att behöva ta lumbalpunktion på alla för att ställa diagnos är kanske för invasivt.


Ordförklaringar:

axon = det utåtledande utskottet från en nervcell
dendrit = utskott från nervceller som leder impulser in mot cellkroppen
CDK5 = Cyclin-dependent kinase 5.
Lyme disease = borrelios.
proteom = samlingen av alla proteiner som genomet kodar för.


Referenser:

1. Steven E. Schutzer, Benjamin H. Natelson et al. Distinct Cerebrospinal Fluid Proteomes Differentiate Post-Treatment Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. February 23, 2011
HTML: http://bit.ly/hKVZxW
PDF: http://bit.ly/g2qGI6

2. Press Release. Spinal Fluid Proteins Distinguish Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. University of Medicine and Dentistry of New Jersey.
http://bit.ly/gggdiP

3. CDK5
Since it was identified a decade ago, cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) has emerged as a crucial regulator of neuronal migration in the developing central nervous system. CDK5 phosphorylates a diverse list of substrates, implicating it in the regulation of a range of cellular processes ? from adhesion and motility, to synaptic plasticity and drug addiction. Recent evidence indicates that deregulation of this kinase is involved in the pathology of neurodegenerative diseases.
Källa: http://www.nature.com/nrm/journal/v2/n10/full/nrm1001-749a.html
Bild: http://www.nature.com/nrm/journal/v2/n10/fig_tab/nrm1001-749a_F1.html

Mayordomo

Lenoard Jason har tillsammans med några andra publicerat en artikel där de ger ett förslag till orsaken (etiologin) till ME. Artikeln kan även ses som en översiktsartikel som tar upp flera forskningsfynd kring ME. Intressant och läsvärd. Positivt att det finns forskare som arbetar med att ta fram hypoteser för ME. Att forskare har en arbetshypotes i sin forskning, kan innebära att forskningen går frammåt snabbare då det då är lättare att göra specifika tester för att se om hypotesen håller eller inte.


An etiological model for Myalgic Encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
Journal: Neuroscience & Medicine, 2, 14-27.
Authors: Jason, L.A., Sorenson, M., Porter, N., & Belkairous, N. (2011).
Full text in PDF at: http://www.scirp.org/journal/nm/

affa

UV strålning är immunsänkande enligt Pub Med.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Apr 6;107(14):6418-23. Epub 2010 Mar 22.

UV radiation suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis independent of vitamin D production.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20308557

Mayordomo

Intressant att det verkar vara UV-ljuset i sig som påverkar immunsystemet. Bilden har väl tidigare varit att ljuset gör att mer D-vitamin produceras och att det är D-vitaminet som påverkar immunsystemet.

affa

Citat från: Kasper skrivet 2011-04-13, 21:23
Intressant att det verkar vara UV-ljuset i sig som påverkar immunsystemet. Bilden har väl tidigare varit att ljuset gör att mer D-vitamin produceras och att det är D-vitaminet som påverkar immunsystemet.

Virusnivåerna verkar öka vid solbad tillsammans med genförändringar.
Solen borde man då undvika om man bär på redan höga virusnivåer, verkar då vara en logisk slutsats.

Om D-vitaminer även bildas och indirekt även nedreglerar immunförsvaret i sin aktiva form igenom att blockera VDR-receptorerna, som i sin tur påverkar andra receptorer, så blir risken desto större, att virusutvecklingen ökar hos individen.

affa

Citat från: affa skrivet 2011-04-14, 11:25
Citat från: Kasper skrivet 2011-04-13, 21:23
Intressant att det verkar vara UV-ljuset i sig som påverkar immunsystemet. Bilden har väl tidigare varit att ljuset gör att mer D-vitamin produceras och att det är D-vitaminet som påverkar immunsystemet.

Virusnivåerna verkar öka vid solbad tillsammans med genförändringar.
Solen borde man då undvika om man bär på redan höga virusnivåer, verkar då vara en logisk slutsats.

Om D-vitaminer även bildas och indirekt även nedreglerar immunförsvaret i sin aktiva form igenom att blockera VDR-receptorerna, som i sin tur påverkar andra receptorer, så blir risken desto större, att virusutvecklingen ökar hos individen.
Jag har läst rubriken fel, när jag tittar närmare på den.
Det står ungefär: UV strålning minskar autoimmun encephalomyelitis oberoende av D produktion.

Det stämmer ju även med den offisiella teorin om sol och vitamin D.
När jag läser hela texten så kan jag se hur osäker man är i sin hypotes, en hönan och ägget fråga, så det lär dröja innan den här problematiken kommer bli något så när säker.

Mayordomo

A brain MRI study of chronic fatigue syndrome: evidence of brainstem dysfunction and altered homeostasis
Leighton R. Barnden, et al
NMR in Biomedicine, John Wiley & Sons, Ltd.
11 MAY 2011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nbm.1692/abstract


Mayordomo

Det har inte varit många studier på hjärtat på ME-patienter konstigt nog, speciellt som Paul Cheney har presenterat (men ej publicerat) data som tyder på svår diastolisk dysfunktion. Nu kommer tillslut en studie. Jag är inte läkare, men i mina öron låter det som väldigt dåligt att ha 30% minskad slagvolym.


Impaired Cardiac Function in Chronic Fatigue Syndrome measured using Magnetic Resonance Cardiac Tagging
Hollingsworth KG, Hodgson T, Macgowan GA, Blamire AM, Newton JL. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793948

Mayordomo

Maes M, Twisk FN, Kubera M, Ringel K, Leunis JC, Geffard M.
Increased IgA responses to the LPS of commensal bacteria is associated with inflammation and activation of cell-mediated immunity in chronic fatigue syndrome.
2011 Oct 1.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967891

Mayordomo

#35
Exempel på ME/CFS forskning

Research1st är en blogg som drivs av CFIDS Association of America. De har en sida med forskningsfynd som de tycker är lovande.

CFS Research Findings
http://www.research1st.com/promising-cfs-research-findings/


Några forskningsartiklar

Nedan några exempel på artiklar från i år, samt ett par artiklar från förra året.

Neurologi

Regional grey and white matter volumetric changes in myalgic encephalomyelitis (chronic fatigue syndrome): a voxel‐based morphometry 3‐T MRI study
B K Puri, et al. 2011
http://tiny.cc/x96mr

EEG spectral coherence data distinguish chronic
fatigue syndrome patients from healthy controls
and depressed patients-A case control study
Frank H Duffy, et al. 2011
http://www.biomedcentral.com/1471-2377/11/82

Immunologi

Immunological abnormalities as potential biomarkers in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis
Ekua W Brenu, et al. 2011
http://www.translational-medicine.com/content/9/1/81

Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study
Øystein Fluge, et al. 2011
http://tiny.cc/25pav

Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise in patients with Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Syndrome A. R. Light, et al. 2011
http://tiny.cc/0llv0

Role of infection and neurologic dysfunction in chronic fatigue syndrome.
Komaroff AL, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964849

Antibody to parvovirus B19 nonstructural protein is associated with chronic arthralgia in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.
Kerr JR et al. 2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20007355

Microbial infections in eight genomic subtypes of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis.
Zhang L, et al. 2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554

Increased IgA responses to the LPS of commensal bacteria is associated with inflammation and activation of cell-mediated immunity in chronic fatigue syndrome.
Maes M, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967891

Evidence for inflammation and activation of cell-mediated immunity in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): Increased interleukin-1, tumor necrosis factor-α, PMN-elastase, lysozyme and neopterin.
Maes M, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21975140

Cirkulation och metabolism

Small Heart With Low Cardiac Output for Orthostatic Intolerance in Patients With Chronic Fatigue Syndrome
Kunihisa Miwa, et al. 2011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.20962/full

Large and small artery endothelial dysfunction in chronic fatigue syndrome.
Newton DJ, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22078396

Impaired cardiac function in chronic fatigue syndrome measured using magnetic resonance cardiac tagging.
Hollingsworth KG, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793948

Loss of capacity to recover from acidosis on repeat exercise in chronic fatigue syndrome: a case–control study
David E. J. Jones, et al. 2011
http://tiny.cc/otts7

Definition - kriterier

Contrasting Case Definitions for Chronic Fatigue Syndrome, Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome and Myalgic Encephalomyelitis
Leonard A. Jason, et al. 2011
http://tiny.cc/rlenu

Prevalence of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) in three regions of England: a repeated cross-sectional study in primary care.
Nacul LC, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21794183

Fatigue Scales and Chronic Fatigue Syndrome: Issues of Sensitivity and Specificity.
Jason LA, et al. 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21966179

Mayordomo

Nu har en artikel kommit ut som handlar om resultatet av en fas 3 studie av rintatolimod (Ampligen). En prospektiv, dubbelblinad, randomisead, placebokontrollerad studie utfördes på 234 patienter med långvarig och handikappande ME. Jag tolkar resultatet som att patienterna fick en förbättrad fysisk förmåga och kunde minska på övrig mecinering som hade med ME att göra.


A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Clinical Trial of the TLR-3 Agonist Rintatolimod in Severe Cases of Chronic Fatigue Syndrome
Strayer DR , Carter WA , Stouch BC , Stevens SR , Bateman L , et al. (2012) A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Clinical Trial of the TLR-3 Agonist Rintatolimod in Severe Cases of Chronic Fatigue Syndrome. March 14, 2012.
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031334

The Study of the Safety and Efficacy of Ampligen in Chronic Fatigue Syndrome
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00215800


Mayordomo

#37
Alan Light och Kathleen Light - "cytokinstormar"

Light fortsätter med sina mycket intressanta studier som visar på att
genuttryck hos ME-drabbade förändras av fysisk aktivitet. Han har nu
studerat friska kontroller, patienter med bara ME, patienter med både ME
och fibromyalgi samt friska kontroller. Han har upptäckt två grupper av
ME-drabbade, och kan differentiera dessa genom mätningar av hur fyra
gener reagerar på fysisk aktivitet.

Resultat: Kontroller och patienter med fibromyalgi (utan CFS) fick inga
förändringar av genuttryck (av de man mätte) av den fysiska aktiviteten.
Man fann två grupper av CFS-patienter. En grupp (71%) ökade gjorde den
fysiska aktiviteten att transkriptionen ökade hos generna för sensoriska
receptorer, adrenergiska receptorer och en cytokin. Den andra gruppen
(29%) fick minskad aktivitet hos genen för adrenergiska α-2A receptorer
under över 48 h efter den fysiska aktiviteten.

Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise
in patients with Chronic Fatigue Syndrome, and Fibromyalgia Syndrome.
A.R. Light, L. Bateman, D. Jo, R. W. Hughen, T.A. VanHaitsma, A.T.
White, K.C. Light.
Journal of Internal Medicine. 26 May 2011.
http://tiny.cc/z7zdv


En bra sammanfattning av studien av Light. Intressant var bl.a. fibromyalgi-patienter ej får ökad "cytokinstorm" av
fysisk aktivitet medans ME-patienter (med eller utan fibromyalgi) får ökad "cytokinstorm" av fysisk aktivitet.

Exercise Challenge Reveals Potential CFS Biomarkers
Research1st. 02. Jun, 2011 by Kim McCleary
http://www.research1st.com/2011/06/02/exercise-challenge-reveals-potential-cfs-biomarkers/


Nancy G Klimas - biomarkörer immunsystem

Immunological abnormalities as potential biomarkers in Chronic Fatigue
Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis
Ekua W Brenu, Mieke L van Driel, Don R Staines, Kevin J Ashton, Sandra B
Ramos, James Keane, Nancy G Klimas and Sonya M Marshall-Gradisnik.
Journal of Translational Medicine 2011, 9:81
http://www.translational-medicine.com/content/pdf/1479-5876-9-81.pdfNeurologi

De har funnit ett samband mellan svårighetsgraden hos vissa symtom och
tecken (bl.a pulstryck) med bl.a. vit substans och grå substans på vissa
ställen i hjärnan. De bedömde att fynden kan förklara symtomen. De sade
att man kan tänka sig att dysfunktion hos astrocyter kan vara
involverad. Det är en biomedicinsk studie där man letat efter
statistiska samband mellan tecken och symtom och voxelsignaler från
magnetresonans tomografi. Om korrelationen är annorlunda emot
kontrollernas, ses det som en avvikelse.

Citat: "A strong correlation in CFS between brainstem GM volume and
pulse pressure suggested impaired cerebrovascular autoregulation. It can
be argued that at least some of these changes could arise from astrocyte
dysfunction. These results are consistent with an insult to the midbrain
at fatigue onset that affects multiple feedback control loops to
suppress cerebral motor and cognitive activity and disrupt local CNS
homeostasis, including resetting of some elements of the autonomic
nervous system."


A brain MRI study of chronic fatigue syndrome: evidence of brainstem
dysfunction and altered homeostasis
Leighton R. Barnden, et al
NMR in Biomedicine, John Wiley& Sons, Ltd.
11 MAY 2011
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nbm.1692/abstractJulia L Newton - metabolism, pH i muskler

Det finns en alldeles färsk studie som visar att ME-patienter lider av
muskulär acidos som följd av fysisk aktivitet och att det tar nästan
fyra gånger längre tid för pH att återställas.

Studien har även visat att CFS-patienterna lider av sänkt anaerobisk
gräns, minskad hjärt frekvens, minskad syreförbrukning, minskad maximal
syreförbrukning och minskat maximalt arbete. Detta ligger i linje med
tidigare studier.

En ny sak i studien är att de visar att CFS-patienterna består av två
grupper. En grupp med normal förbrukning av fosfokreatin
(Phosphocreatine, PCr). Fosfokreatin är viktigt för att snabbt bilda
nytt ATP av ADP i musklerna och hjärnan.


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2362.2011.02567.x/abstract
LOSS OF CAPACITY TO RECOVER FROM ACIDOSIS ON REPEAT EXERCISE IN CHRONIC
FATIGUE SYNDROME – A CASE CONTROL STUDY
David EJ Jones, Kieren G Hollingsworth, Djordje G Jakovljevic PhD,
Gulnar Fattakhova MD, Jessie Pairman, Andrew M Blamire, Michael I
Trenell, Julia L Newton MD PhD

Citat: " CFS patients undertaking MVC fell into 2 distinct groups. 8
(45%) showed normal PCr depletion in response to exercise at 35% of MVC
(PCr depletion>33%; lower 95% CI for controls). 10 CFS patients had low
PCr depletion (generating abnormally low MVC values). The CFS whole
group exhibited significantly reduced anaerobic threshold, heart rate,
VO2, VO2 peak and peak work compared to controls. Resting muscle pH was
similar in controls and both CFS patient groups. However, the CFS group
achieving normal PCr depletion values showed increased intra-muscular
acidosis compared to controls after similar work after each of the 3
exercise periods with no apparent reduction in acidosis with repeat
exercise of the type reported in normal subjects. This CFS group also
exhibited significant prolongation (almost 4-fold) of the time taken for
pH to recover to baseline."José Montoya - intressant föreläsning

José Montoya har en föreläsning om ME. Han berättar om studier, kliniska
resultat, forskning, planer. Se gärna videon via länk nedan.

Stanford's Dr. Jose Montoya on Chronic Fatigue Syndrome.
11 mars 2011
http://youtu.be/Riybtt6SChUFler artiklar

Längst ner i detta dokument finns det en lista på de mest intressanta vetenskapliga artiklarna under senaste året:
http://me-foreningen.se/dok/110512-internationella-me-dagen-2011.htm

Mayordomo

#38
Sarah Myhill från England har tidigare visat på avvikelser hos mitokondrier vid ME. Nu har en ny studie av Castro-Marrero mfl från Barcelona också påvisat störningar på mitokondrierna vid ME, men även vid Fibromyalgi. Patienterna med Fibromyalgi hade dessutom några störningar som inte fanns vid ME. Patienterna med ME had ökad oxidativ stress i förhållande till Fibromyalgipatienterna och kontrollerna.

Could Mitochondrial Dysfunction Be a Differentiating Marker Between Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia?
Castro-Marrero J, et al. 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23600892

Mätningar av Peripheral blood mononuclear cell  (PBMC)
Resultat nedan med signifikans p<0.001


Mätt variabelME Fibromyalgi
Coenzyme Q10 ↓ 
ATP ↓ 
Lipid peroxidation-
Mitochondrial citrate synthase activity -↓ 
Mitochondrial DNA content (mtDNA/gDNA ratio) - ↓ 
Expression levels of peroxisome proliferator-activated
receptor gamma-coactivator 1-alpha
-
Expression levels of transcription factor A - ↓ 

matt-i-märg

Likheterna mellan ME/CFS och MS (multipel skleros) diskuteras i denna artikel.

Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis show remarkable levels of similarity in phenomenology and neuroimmune characteristics
Morris, G., Maes, M.
BMC Medicine 2013, 11:205
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/205
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya