• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Svininfluensan

Startat av Fibromamma, 2009-09-02, 21:45

Föregående ämne - Nästa ämne

Fibromamma

Hur tänker ni ang svininfluensan? At vaccinera eller inte med hänsyn till ME/CFS? Kvicksilver, gifter och faror med vaccinet, men oxå nedsatt immunförsvar och försämring av ME vid infektioner. Kan försämringen bli kronisk?
Är inte ute efter en debatt utan bara era tankegångar!
Tack!

Mayordomo

#1
Jag tror att ingen egentligen vet vad som är bäst. Jag har gjort en förfrågan till flera patientföreningar i utlandet, men inte fått något klart svar. Den enda förening, som jag vet, har information kring A/H1N1 är ME-Association i England.

Swine flu and ME/CFS
ME-Association, sidan uppdateras då och då:
http://www.meassociation.org.uk/content/view/937/202

Your Guide to the H1N1 Flu
CFIDS Association of America, sidan uppdateras då och då:
http://www.cfids.org/cfidslink/2009/070110.asp


Vaccinet har kvicksilver för att det inte levereras i små ampuller för engångsdoser, utan i flaskor där flera doser finnns. Därmed finns en viss risk att vaccinet får i sig oönskade patogener och de vill man inte ha.

Jag tror det är lite av ett slumpspel vilket som är bäst i det individuella fallet. Om man ser till insjuknanden, rapporterar en del att de insjuknat i samband med en vaccination, och andra i samband med en infektion. Det vanligaste är i samband med infektion.

Vaccinets innehåll i sig är inte helt annorlunda från vanliga säsongs-influensa-vaccin. En del har talat om skvalen och så, men det finns ju i de traditionella säsongsinfluensavaccinerna vad jag förstått.

Tyvärr, så finns inte mycket kunskap och erfarenhet att tillgå, så vi får försöka dela med oss av våra erfarenheter på internetforum.

Mayordomo

#2
Läkemedelsverket:
CitatI Pandemrix ingår konserveringsmedlet tiomersal som är en kvicksilverförening innehållande etylkvicksilver. Konserveringsmedel i vacciner skyddar mot kontamination av främmande mikroorganismer. Varje injektionsflaska Pandemrix innehåller flera doser och det finns därmed en risk för att vaccinet förorenas av bakterier vid hantering, därför har konserveringsmedel (tiomersal) tillsatts.

Pandemrix innehåller en mycket liten mängd tiomersal, 5 mikrogram per dos, och det bedöms därför inte finnas risk för andra biverkningar än överkänslighetsreaktioner.

Det regeringsbeslut om förbud mot kvicksilver samt varor som innehåller kvicksilver som trädde i kraft den 1 juni 2009, gör undantag för läkemedel.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s bedömning från 2004 är att omfattande epidemiologiska studier inte har visat något samband mellan vaccinering med vacciner som innehåller tiomersal och störningar i utvecklingen av nervsystemet. Det finns därför inget skäl att förbjuda användningen av tiomersal. I linje med de globala målsättningarna att minska användningen och utsläppet av kvicksilver har EMEA emellertid uppmanat tillverkarna att utveckla vacciner utan tiomersal eller med minsta möjliga kvicksilverinnehåll. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pus/119404en.pdf

WHO publicerade 2006 en bedömning av de risker som användningen av tiomersal i vacciner skulle kunna medföra och har inte funnit några bevis för ogynnsam inverkan på spädbarn, barn eller vuxna. http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/statement_jul2006/en/index.html

Vaccinet innehåller adjuvans för att stärka kroppens immunsvar på vaccinet. Substansen heter Adjuvans AS03 och innehåller skvalen (10,68 milligram), DL-α-tokoferol (11,86 milligram) och polysorbat 80 (4,85 milligram).

---

I dagsläget finns prototypvaccinet Pandemrix som är godkänt och testat på människor i laga ordning. Man har sett att effekten av vaccinet är i samma storleksordning som den effekt man får av ett årligt säsongsinfluensavaccin.

Prototypvaccinet innehåller inte rätt virusstam ,i det slutgiltiga vaccinet mot den nya influensan ersätts virusstammen i Pandemrix, H5N1, med den aktuella pandemistammen H1N1 och nu pågår arbetet med att byta till rätt stam av H1N1. Man räknar inte med att det ska leda till några väsentliga förändringar i vaccinets egenskaper. Motsvarande förfaringssätt används årligen när säsongsinfluensavaccinerna uppdateras med rätt virusstam.

Jag bifogar produktinformationen för Pandemrix där du finner mer information och även vad den innehåller.
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Produktinformation-for-protoypvaccinet-Pandemrix1/

Det var WHO som tog fram virusstammen för A/H1N1 och man använder delar av stammen. Man har använt formaldehyd för avdödning. Vaccinet framställs i Tyskland (bulk) och färdigställs i Belgien

Detta vaccin ska ges i 2 doser till skillnad mot vanligt influensavaccin som bara ges 1 dos.

Vanligt influensavaccin brukar innehålla flera stammar medan detta bara innehåller H1N1.

Du kan själv jämföra med ett vanligt influensavaccin:
http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humspc/Fluad%20susp%20for%20inj.pdf

Från Läkemedelsverkets länk angiven ovan ( http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humspc/Fluad%20susp%20for%20inj.pdf ) får man fram att Fluad, som skall vara ett exempel på ett vaccin emot vanlig säsongsinfluensa innehåller:
Citat1 LÄKEMEDLETS NAMN
Fluad, injektionsvätska, suspension i emulsion i förfylld spruta
Inaktiverat influensavaccin (ytantigener), med adjuvansen MF59C.1
(SÄSONGEN 2008/2009).

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Ytantigener av influensavirus (hemagglutinin och neuraminidas)*, från stammar:
A/Brisbane/59/2007 (H1N1) - liknande stam
(A/Brisbane/59/2007, IVR-148) 15 mikrogram**
A/Brisbane/10/2007 (H3N2) - liknande stam
(A/Uruguay/716/2007, NYMC X-175C) 15 mikrogram**
B/Florida/4/2006 - liknande stam (B/Florida/4/2006) 15 mikrogram**
*odlade i hönsägg och med adjuvansen MF59C.1
**hemagglutinin
Adjuvans: MF59C.1 är en patenterad adjuvans (Patentnummer EP 0 399 843 B1): 9,75 mg skvalen; 1,175 mg polysorbat 80; 1,175 mg sorbitan trioleat; 0,66 mg natriumcitrat; 0,04 mg citronsyra samt vatten för injektionsvätskor
För en dos om 0,5 ml

...

6.1 Förteckning över hjälpämnen
Beträffande adjuvans, se avsnitt 2.
Övriga hjälpämnen: natriumklorid, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, kalciumkloriddihydrat, vatten för injektionsvätskor.

I Pandemrix Fullständiga produktinformation http://www.lakemedelsverket.se/upload/pandemrix.pdf står följande:
Citat1. LÄKEMEDLETS NAMN
Pandemrix suspension och emulsion till injektionsvätska, emulsion
Pandemiskt influensavaccin (H5N1) (spjälkat virus, inaktiverat, med adjuvans)

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Efter blandning erhålls en dos (0,5 ml) som innehåller:
Inaktiverat, spjälkat influensavirus, innehållande antigen* motsvarande:
A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14) 3,75 mikrogram**
* odlat i ägg
** hemagglutinin
Detta vaccin uppfyller WHO:s rekommendationer och EU:s beslut för pandemin.
Adjuvans AS03 innehåller skvalen (10,68 milligram), DL-α-tokoferol (11,86 milligram) och polysorbat 80 (4,85 milligram).
När injektionsflaskorna med suspension och emulsion blandas erhålls en flerdosbehållare. Se avsnitt 6.5 angående antal doser per injektionsflaska.
Hjälpämnen: 5 mikrogram tiomersal.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

...

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN
Polysorbat 80
Oktoxinol 10
Tiomersal
Natriumklorid (NaCl)
Dinatriumvätefosfat (Na2HPO4)
Kaliumdivätefosfat (KH2PO4)
Kaliumklorid (KCl)
Magnesiumklorid (MgCl2)
Vatten för injektionsvätskor

Pandemrix i jämförelse med Fluad (säsongsinfluensavaccin säsongen 2008/2009) kommer att innehålla marginellt mer skvalen 10,68 mg istället för 9,75 mg, samt 4,85 mg polysorbat 80 istället för 1,175 mg.

Moa

Det finns väl kvicksilver i vanlig influensa vaccin som min anhörig har tagit  varje år och det har gått bra. Det fanns väl kvicksilver i vaccin som som hjälpte ME sjuka som Gottfris har tagit hela sitt liv. Är det mer kvicksilner i vaccin som är mot svininfluensan?
Moa

affa

Har bestämt mig för att inte ta influensasvaccinationer, på grund av ett vacklande immunförsvar och varningar för skador, bl.a på nervsystemet, som även det är vacklande.
"Autoimmuna" sjukdomar kan riskera att starta upp efter influensavaccin m.m.

Bra läsning: http://www.vaccinationsfaran.se/pdf/aftonbladet%20forlamning.pdf
http://www.vaccinationsfaran.se
Samt läkarproffessionen mot vaccinationers inställning här via skrifter och videos:
http://medicalvoices.org/en/vaccination/

silversessan

#5
Intressant artikel i LT!  

Omega 3-tillskott bör sannolikt undvikas under influensapandemin
Magnus Lindskog, med dr, enheten för klinisk farmakologi, Uppsala universitet
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=12663

CitatÄr omega 3-syrorna då alltigenom nyttiga och sjukdomsförebyggande? Om man får tro hälsokosttillverkarna tycks det vara så. Under den nu allt snabbare accelererande influensapandemin kan det emellertid vara av vikt att belysa en potentiell hälsorisk med omega 3-syrorna.

Jämfört med vanlig influensa karakteriseras den nya influensan (H1N1) bl a av att individer som insjuknar drabbas av mer uttalade skador på luftvägsslemhinnan, och de tycks ha högre risk för aggressivt förlöpande viral pneumoni.

Det är i detta sammanhang relevant att sammanfatta en handfull vetenskapliga studier som talar för att infektionsförsvaret, i synnerhet det antivirala immunsvaret, tycks hämmas av omega 3-syror. Redan 1999 visades att möss som givits fiskolja och sedan infekterats med influensavirus hade signifikant högre virusnivåer, sänkt produktion av inter­feron-γ och försämrad produktion av specifika IgA- och IgG-antikroppar jämfört med djur som fått standarddiet [1]. Samma forskargrupp kunde senare visa att fiskolja försämrar cytotoxiciteten hos virusspecifika T-lymfocyter i möss [2].

Albert PJ, Proal AD, Marshall TG.
Vitamin D: the alternative hypothesis.
Autoimmun Rev. 2009 Jul;8(8):639-44. Epub 2009 Feb 12.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19393200

CitatSome years ago, molecular biology identified 25 D as a secosteroid. Secosteroids would typically be expected to depress inflammation, which is in line with the reports of symptomatic improvement. The simplistic first-order mass-action model used to guide the early vitamin studies is now giving way to a more complex description of action. When active, the Vitamin D nuclear receptor (VDR) affects transcription of at least 913 genes and impacts processes ranging from calcium metabolism to expression of key antimicrobial peptides. Additionally, recent research on the Human Microbiome shows that bacteria are far more pervasive than previously thought, increasing the possibility that autoimmune disease is bacterial in origin. Emerging molecular evidence suggests that symptomatic improvements among those administered vitamin D is the result of 25-D's ability to temper bacterial-induced inflammation by slowing VDR activity. While this results in short-term palliation, persistent pathogens that may influence disease progression, proliferate over the long-term.

Alltså troligtvis även påverkan som liknar Omega3 . Vad som kan göra förbättring på kort sikt kan underminera på längre..

Affa - du får gärna lägga in detta under din andra länk!

susan

#6
Jag har insjuknat i ME två ggr

Både vid influensa

Jag har haft Influensa efter det då min dåvarande Sambo jobbade med människor och först blev han sjuk och sedan jag i influensorna när de var nya

Efter det har jag börjat vaccinera mig mot den vanliga influensan för även om jag inte får ett nytt akut ME utbrott av den om jag inte är nedsliten fysiskt
- så tar det månader att hämta mig från den, tilsl jag är tillbaka i min ork ( är relativt frisk numera)

Jag ser vaccinet som en mini mini mini släng av influensa - det sätt ju igång immunförsvaret - så då ser jag till att vila ett par dagar - och märker ingenting

Tar jag influensavaccinet och går och akiverar mig - ja då blri jag sämre i 3 dagar

Men som sagt får jag den riktiga influensa - så tar det 3 månader innan jag är människa igen

Jag tillhör inte riskgrupperna

överlever de  ;D  så vaccinerar jag mig givetvvis

jag kollar också norska ME sidan som översätter rapportering från engelska ME föreningen

Flera ME sjuka har haft influensan och överlevt  :). En del har tagit tamiflu och andra inte

men som sagt ingen har fått komplikationer

själv försöker jag undvika folksamlingar och hoppas jag klarar mig tills vaccinet kommer

Mayordomo

#7
Jag har glömt att nämna att två läkare i USA (Paul Cheney och Charles Lapp) säger att många av deras ME-patienter inte bildar antikroppar av vaccinering ("no zero conversion") emot säsongsinfluensorna. Detta gör att man som ME-patient kanske inte kan vara helt säker på att man har ett skydd emot svininfluensan efter vaccinering. Det vore ju tråktigt att gå omkring och tro man har ett skydd, men i själva verket inte har bildat några antikroppar av vaccineringen.

Vet någon ifall sjukvården kan kontrollera med blodprov ifall man har antikroppar emot svininfluensan? Jag antar att de har något ELISA test eller något som mäter IgG och IgM antikroppar emot svininfluensavirus.

Mayordomo

Jag kom på att jag det kommit ut en artikel i Läkartidningen om omega-3 tillskott. Omega-3 används av en del med ME och det kan vara bra att känna till att det eventuellt finns en negativ effekt på det antivirala försvaret vid infektion då man tar omega-3.

Artikeln saknar hur stora halter (mg/kg) av omega-3 som används av djuren och vid födointag hos människorna, vilket gör att det är svårt att avgöra ifall de halter några av oss använder oss av är försumbara eller betydelsefulla i sammanhanget.

Omega 3-tillskott bör sannolikt undvikas under influensapandemin
Magnus Lindskog, med dr, enheten för klinisk farmakologi, Uppsala universitet
Läkartidningen 2009
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=12663
PDF: http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/12663/LKT0937s2274_2276.pdf


CitatI en studie av friska unga män ledde omega 3-tillförsel (dokosahexaensyra) till signifikant reduktion av dels NK-cellsaktivitet, dels sekretion av cytokiner som IL-1β och TNFα [3]. I en kohortstude där födointaget hos 83 000 friska amerikanska kvinnor följdes prospektivt under tio år med hjälp av validerade enkäter fann man att ett högt intag av omega 3-syror ökade risken för samhällsförvärvad pneumoni med 24 procent jämfört med ett lågt intag [4].

affa

Tar upp den här tråden, som verkar passa den här länken.

Detta är föreläsningar i tre telar av Dr. Androw Moulden, som man kan titta på vid tillfälle, då man har tid.

Dessa föreläsningar är så viktiga och grundläggande för att kunna ta ställning för både sig själv och sina barn.

Neurologiska sjukdomar, kan bli utfallet genom blodkroppsbildningar orsakade att immunförsvaret skapar en reaktion, med en stor mängd vita blodkroppar som "köar" i de små blodkärlen eller kapillärerna i olika delar av kroppen.

Oavsett i vilken ålder man befinner sig i, så händer det synligt med direkta konsekvenser eller osynligt med långsamma förändringar eller mindre påtagliga störningar.

Mänskligheten måste omvärdera synen på vaccinationerna och dess konsekvenser i mänsklighetens hälsa på lång och på kort sikt.

Denna undervisning av Dr. Andrew, kan hjälpa oss att bestämma oss personligen i hur vi skall handla i vad gäller vaccinationsfrågan.

Ju mera vi inser att vår sjukdom ME, kan bero på i grunden immunologisk orsak, desto bättre kan vi hantera vår egen syn på hela problematiken, utifrån en "ny" synvinkel

http://video.google.com/videoplay?docid=-3296758102537633637#

affa

Den här hemsidan kan vara bra att spara i favoriter om man vill låta sig vara uppdaterad och informerad om vaccinationsproblematiken.

Särskilt uppseendeväckande är intervjun med tjänstemannen i medicinska frågor Dr. Ranni Kilde som VERKLIGEN TALAR KLARSPRÅK!

Hela hemsidans budskap ger kalla kårar efter ryggen!
Vad säger Ni?
http://www.vaccinationsfaran.se/


affa

Är influensa vaccinet SÄKERT?

Hur kan man ifrån smittskyddsinstitutet ha mage att påstå att vaccinet är SÄKERT, när ingredienserna ens var för sig är SÄKRA.

Dessa så kallade SÄKRA ingredienser tillsammans, vad kan de ställa till med när de injiceras i vårt mycket komplexa immunsystem, som forskare bara helt ytligt har kunnskap om?

Det är oförsvarligt av SMI och medicinska auktoriteter, att ha fräckheten att gå ut med påståendet att vaccinet är SÄKERT!

Ingredienserna i vaccinet är förutom virus och bakterie RNA och DNA:
aluminiumhydroxid/fosfat/sulfat.
amphotericin B, samt djurvävnader ifrån grisblod, hästblod, kaninhjärna, hundnjurar, apnjurar med m.m.
kalvserum(bovine)
betapropiolactone, formaldehyd, formalin, thimerosal(kvicksilver), monosodiumglutamat, neomycinsulfat, med MÅNGA flera ämnen totalt 30 stycken!

www.mercola.com  Här finns även ämnenas potentiella benägenhet att utlösa olika hölsoproblem.

Kan vi verkligen lita på vår medicinska sakkunnskap !
Kan Ni?
Kommer auktoriteten själva att utsätta sig för detta vaccin?

affa

I dag har SVD en artikel rubricerad:" Hemligt avtal styr vaccineringen" och skriven av medicin journalisten Bo Zackrisson tillsammans med tre andra läkare.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3609341.svd#articlecomments

affa

BlixtNytt 091002 Vaccinationsfaran.........

Angående vaccinationsproblematiken och en anmälan av svenska myndigheter Genom Sven Arnold till den svenska justitiekanslern.
Detta är mycket viktigt att sätta sig in i innan man vaccinerar sig!

http://www.youtube.com/watch?v=hD12BUYylV4


affa

#14
Här intervjuas Leif Arnold av Talk Radio Europe på You Tube om massvaccinationen som skall starta snart!
Leif har skrivit till den svenska regeringen för att i första hand stoppa vaccinationen av barn och gravida.

Leif har kontakt med 60-talet länder och kommer att göra sitt bästa för att stoppa detta farliga vaccin, som inte heller är tillräckligt undersökt.
Medierna lyssnar bara på WHO, CDC och läkemedelsindustrin, som har ekonomiska intressen.

När vi vaccineras kan vi smittas ifrån virus av olika djurmatriel och dessutom riskerar vi att svininfluensaviruset kan mutera igenom vaccineringen och göra att en farlig pandemi kan bryta ut efter den nu lindriga formen.

Nu menar Leif att det är dags att ta ansvar för detta för att nu är det nog med den ensidiga informationen.
Detta är kriminellt och måste stoppas!

http://www.youtube.com/watch?v=hvIRztVa6Bk

Melissa

Jag ska ta den då jag "tydligen" ändå är döende i kvicksilverförgiftning ;D av alla doser staffvaccin..jag borde vara det om jag tog åt mig all skrämselpropaganda om det.
Sen orkar jag verkligen inte med den långa konvalecent som blir av svininfluensa...fy för mer influensasymptom på den egna :o den är mkt jämfört med vanliga influensan. långvarig hosta och trötthet...usch
Sen lägger jag inga aspekter för hur var och en gör för det är inget lätt beslut men min plus och minus lista föll ut åt detta håll.

Lore

Jag vaccinerade mig för en vecka sedan imorgon (onsdag) då jag fick hem en kallelse med erbjudande om vaccination. Jag tillhör tydligen en riskgrupp ... vet dock inte riktigt vilken *skratt*. Jag har sedan jag fick den vanliga influensan för cirka 5 år sedan vaccinerat mig varje år. Detta eftersom jag arbetat (arbetar men är ju sjukskriven) på jourcentral som sjuksköterska och träffar en hiskelig massa influensa patienter varje säsong. Jag har inte insjuknat sedan jag började vaccinera mig. Har inte heller upplevt några biverkningar på det vanliga vaccinet förutom ömhet och smärta i överarmen (där vaccinet ges) som är resultatet av att man injicerar i muskeln. Jag valde att vaccinera mig mot svininfluensan i år trots viss oro över att biverkningarna (som i stort sett är sådant jag lider av i vanliga fall) skulle förvärra min me/cfs. Jag har sedan vaccinationen känt mig något sämre i min me/cfs i några dagar. Men har svårt att avgöra om det är en "naturlig" variation i mina symtom, eller om det har med vaccinationen att göra. Jag har i alla fall inte upplevt några hemska biverkningar ännu.

Det är så klart upp till varje enskild männsika att avgöra om man vill vaccinera sig eller inte. Förhoppningsvis så har valet inte så stora konsekvenser för de flesta av oss.
Me/cfs sedan 2006

Melissa

Citat från: Lore skrivet 2009-11-03, 19:43
Jag vaccinerade mig för en vecka sedan imorgon (onsdag) då jag fick hem en kallelse med erbjudande om vaccination. Jag tillhör tydligen en riskgrupp ... vet dock inte riktigt vilken *skratt*. Jag har sedan jag fick den vanliga influensan för cirka 5 år sedan vaccinerat mig varje år. Detta eftersom jag arbetat (arbetar men är ju sjukskriven) på jourcentral som sjuksköterska och träffar en hiskelig massa influensa patienter varje säsong. Jag har inte insjuknat sedan jag började vaccinera mig. Har inte heller upplevt några biverkningar på det vanliga vaccinet förutom ömhet och smärta i överarmen (där vaccinet ges) som är resultatet av att man injicerar i muskeln. Jag valde att vaccinera mig mot svininfluensan i år trots viss oro över att biverkningarna (som i stort sett är sådant jag lider av i vanliga fall) skulle förvärra min me/cfs. Jag har sedan vaccinationen känt mig något sämre i min me/cfs i några dagar. Men har svårt att avgöra om det är en "naturlig" variation i mina symtom, eller om det har med vaccinationen att göra. Jag har i alla fall inte upplevt några hemska biverkningar ännu.

Det är så klart upp till varje enskild männsika att avgöra om man vill vaccinera sig eller inte. Förhoppningsvis så har valet inte så stora konsekvenser för de flesta av oss.

Vad bra att det gick bra med dig och man känner nog helt naturligt av en försämring första dagarna. Immunförsvaret har ju fullt upp;)
Vi här hemma lär inte hinna få vaccinet och man känner sig som riskgrupp vid dessa besvär men men kan det bli värre ;) än ME symptom..ja jag har tamiflu som nog bromsar det värsta hoppas jag.
Vi lär få fler ME-vänner efter svininfluensan befaras det ju av naturliga själ. Synd nog :-\

Lycka till allihopa

affa

Med Svininfluensa vaccinet i backspegeln en summering!
Ett fiasko!

Barbara Fisher President National Vaccine Information Center, intervjuas här av dr. Mercola den 20 februari 2010.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/02/20/after-awful-swine-flu-fiasco-how-can-you-ever-believe-the-media-about-health-again.aspx

Det ser ut som WHO och CDC har fört världens befolkning bakom ljuset.
Who har gått över gränsen och proklamerat en falsk pandemi, genom att ändra på kriterierna.

Europa hade en konferensutredning och sammankallade den 4 januari, 14 medlemsstater ifrån 10 länder, där de kom ut med ett samlat uttalande och där konstaterade att H1N1 var en fejkad pandemi, så att läkemedelsindustrin kunde "fylla sina fickor".
Genom att låta regeringar skriva på ett kontrakt, så att de vid "Pandemi", kunde sälja sitt vaccin till de undertecknade regeringarna i världen- vilket skedde!
Dessutom var det ett experiment med dessa befolkningar, som på ett eller annat sätt, får sämre hälsa, när immunförsvaret blir belastat utan att någon vet vad konsekvenserna blir varken nu eller i framtiden.

Barbara Fisher påstår även att det kan bli särskilt farligt att utsätta redan sjuka i inflammatoriska sjukdommar för detta Svininfluensa vaccin!!

Ett uppseendeväckande uttalande i Pharma Times, som gjordes av dr. Wodarg adresserat till WHO, där han kallar influensakampanjen för:"Den största medicinska skandalen i detta århundrande".

Slutligen i denna länk, avslutar Ron Park mycket starkt!
Han frågar om vi har förlorat vårt förstånd och talar om en mardröm.

Han varnar därför allmänheten att ta med en "nypa salt" vad professionen och regeringar säger, så länge läkemedelsindustrin fortsätter att påverka dessa.
Korruptionen, menar han har tagit över WHO, såväl som CDC.

I framtiden, kommer läkemedelsindustrin att se vaccinerna som sin bästa och största inkomskälla!

Baggis

Ja mörkrädd är bara förnamnet på vad man blir!!!

affa

Lysande inlägg av Journalisten Inger Atterstam i DN, när tystnaden lägrats omkring influensa vaccinet.
Inger Atterstam, har hela tiden varit mycket kritisk, men lågmäld i sin ton. Tyngden i argumentaionen är däremot påfallande.

Tradition och makt bakom influensa vaccin
Den 18 februari 2010
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tradition-och-makt-bakom-influensavaccin_4282861.svd

affa

"WHO:s experter, har jobbat för läkemedelsindustrin."
Artikel i Dagens Medicin den 5:te juni 2010.

Läs gärna kommentarerna också!
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/06/04/whos-experter-betalda-av-l/index.xml

affa

WHO-chefen slåt tillbaka kritiken emot influensalarm!
Dagens Medicin 9 juni 2010.
Ett skriftligt uttalande av Margaret Chan.

Kan man lita på detta?  ::) Det kommer en ny höst med influensa vaccin det är ett som är säkert iaf. Bäst att vara mentalt förberedd!
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/06/09/who-tillbakavisar-kritik-o/index.xml

affa

Dagens medicin:
TUNG SKL-CHEF VILL UTREDA INSATSERNA MOT SVININFLUENDAN!
2010-06-28.
Svininfluensan kostade den svenska vården nästan 1,4 miljarder kronor. Nu kommer tunga krav på en oberoende granskning av om insatserna var värda pengarna.
Hade vården haft bätrre nytta av pengarna på annan bättre prioritering av sjuka?  ::)
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/06/28/tung-skl-chef-vill-utvarde/index.xml

affa

HALLÅ!

Dagens Medicin 1 oktober 2010.

FÅ VILL DELTA I VACCINSTUDIE!

2010-09-29
Det är svårt att hitta frivilliga till en studie om vaccinet mot svininfluensa, A(H1N1), kunde jag läsa i Dagens Medicin.

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2010/09/29/fa-vill-delta-i-vaccinstud/index.xml

Man vill testa "frivilliga"barn, hur de på kort och lång sikt reagerar på svininfluensavaccinet.
Anledningen är att det var ovanligt många, som fick sömnsjuka av vaccinet!
Kanske forskarnas egna barn kunde testas om de tror på vaccinets ofarlighet eller?

Mayordomo

#25
Varför skall man testa något som inte mer skall användas? Hur aktuellt är det att utföra A/H1N1 vaccinationer nu? Studien var bara på 60-barn. Av en så liten population tror jag inte man kan få fram något vettigt. Antar att det är få som drabbas av ovanliga biverkningar så att en betydligt större population skulle behövas för att studera t.ex. sömnsjukan.

affa

Har färska informationer om att man skall använda de vaccindoser som blev över ifrån förra året.

Riskgrupperna denna gång som man skall inrikta sig på är gravida ???, feta ::) och riskgruperna, samt äldre :(
Var skall man annars dumpa restrerande vaccin-miljöfarligt avfall kanske eller?

Länk orkar jag inte ta fram just nu! Tro det om ni vill!

Mayordomo

I denna tidningsartikel från England står det att svininfluensan krävt livet av 10 personer sista sex veckorna. I slutet av artikeln finns en lista på vilka som har en ökad risk att drabbas. Chronic Fatigue Syndrome står på den listan.

Doctors shocked by spread of swine flu – and its severity
The Independant, UK,  11 December 2010
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/doctors-shocked-by-spread-of-swine-flu-ndash-and-its-severity-2157407.html
CitatH1N1 virus returns, already claiming lives of 10 British adults with early signs that illness has spread to other European countries

affa

#28
Rubriceringen är överdriven märker man när man läser texten inne i artikeln!
Denna rubricering, känns det som tänkt att skrämma upp befolkningen än en gång!!

Vi med ME är tillräckligt bräckliga i vårt immunförsvar och kan inte bilda avsedda antikroppar, samt riskerar att försämras i vårt redan nedsatta immunförsvar. Detta är inte bara min egen uppfattning. Jag såg helt nyligen påståendet ifrån initierat håll!! tyvärr när man läser mycket så blir det svårt att komma ihåg vart!

Logiskt om man pratar om kontaminerat XRMV prov och tänker på kontamination av vaccinet under tillverkningens olika faser, så ryser jag!! :o

Doctors shocked by spread of swine flu – and its severity
The Independant, UK,  11 December 2010

affa

Dagens Medicin
Stärkt samband mellan narkolepsi och Pandemrix
1/2-2011
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2011/02/01/starkt-samband-mellan-nark/index.xml

Mayordomo

#30
I Norge har 548 personer fått allvarliga biverkningar av Pandemrix vaccinet som var emot svininfluensan. 2,2 miljoner norrmän vaccinerade sig under 2009/2010. 

Skadene av Pandemrix var en katastrofe
NRK 2013-01-21
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.10880384

Mayordomo

Angående vaccinet Pandemrix emot svininfluensan.

André, 16, kan inte gå i skola efter vaccinet
2013-04-08 Expressen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16493949.ab

Livet efter sprutan, -PANDEMRIX!
Blogg som drivs av Marie Almquist
http://liveteftersprutan.blogspot.se/
   
Mörkningen efter Pandemrix: Många vuxna svenskar drabbades av neurologiska skador
5 april, 2013. Newsvoice
http://newsvoice.se/2013/04/05/morkningen-efter-pandemrix-manga-vuxna-svenskar-drabbades-av-neurologiska-skador/