• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Forskningspolitik

Startat av silversessan, 2008-11-25, 23:06

Föregående ämne - Nästa ämne

silversessan

Ibland känns diskussionen om ME-sjukdomens vara eller icke-vara i Sverige som en fråga om politik liksom många nu beskyller "växthuseffekt"-teorin för att vara.

Jag har studerat ett ämne som kallas forskningspolitik och tänkte under denna rubrik lägga in en del länkar till artiklar om detta ämne med avseeende på miljö och hälsa. Just nu kan man säga att denna diskussion visar på skärningspunkten forskning/politik....

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2085447.svd#articlecomments
CitatDet är bara i de politiskt korrekta salongerna som det råder konsensus, vilket i sig är ett hot mot demokratin.

I den vetenskapliga världen är uppfattningen delad och de många skeptikerna ökar snabbt. Man är dock försiktig med att basunera ut sin nyvunna över­tygelse för att inte riskera sina forskningsanslag.

De som besvärar sig att läsa vad jag skriver ser att jag är djupt oroad för miljön på planeten. Men man har faktiskt inte kunnat bekräfta hypotesen att CO2-utsläppen verkligen styr klimatförändringar eller att de har lett till en uppvärmning via en förstärkt växthuseffekt.

Påståendena bygger enbart på högst förenklade datormodelleringar, där man i förväg byggt in en dominerande roll för koldioxiden, via förstärkningseffekter från vattenånga. Allt fler observationer och upptäckter talar emot denna datorgenererade bild. Det är dock inte samma sak som att säga att CO2 saknar betydelse.

ME-frågan handlar som vi alla vet om både forskning och politik. Tyvärr verkar politiken vara starkare än den oberoende forskningen i Sverige idag... åtekommer om denna problematik som är nödvändig att förstå för att se hur ME-frågan hanteras politiskt i Sverige...

silversessan

#1
Ytterligare en länk i ämnet:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2099325.svd#articlecomments
CitatLars Bern har ägnat den senaste månaden åt att djupdyka i klimatforskningslitteraturen (SvD Brännpunkt 18/11). Detta för att få belägg för sina påståenden om att vi klimatforskare sprider des- information om orsakerna bakom den globala uppvärmningen (SvD 22/11).

Tyvärr verkar Berns djupdykning ha planat ut alldeles för tidigt. Han håller med om att människan ligger bakom koldioxid-ökningen, men hävdar att detta inte kan förklara uppvärmningen.

Berns påstående motsägs av aktuell klimatforskning som visar att huvudorsaken till uppvärmningen under sista hälften av 1900-talet med stor sannolikhet är den ökade koldioxidhalten i atmosfären (se tex Stott et al. 2006, Journal of Climate, 19, sid 2763–2782).

Berns brist på trovärdighet framgår också av hans påstående om att den gångna oktobermånaden var "en av de kallaste på 115 år". I själva verket var den en av de fem eller sex varmaste (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/crutem3gl.txt).

Bern hävdar att klimatmodeller är värdelösa eftersom de skulle bygga på samma principer som ekonomiska modeller.

Denna häpnadsväckande och felaktiga slutsats visar att Bern inte alls förstått grunden för klimatmodellering.

Forskningen utgår från fysikens grundlagar, framförallt Newtons mekanik och termodynamik, och beskriver klimatets utveckling med hjälp av matematiska samband.

WOW!  SVD håller på att bli en vetenskaplig publikation!!  Borde ge forskningsanslag enligt den nya modellen som införts!!  :o

Varför skulle forskarna vilja sprida klimatteorin om det var en "bluff". Han har inte gett nån förklaring till sådant agerande skulle vara av intresse för en forskare. Ångpanneföreningen däremot kanske representerar vissa särintressen där vissa "sanningar" odlas som gynnar energiindustrin?! Eller är jag också bara lurad av "klimatprofeterna" som vill rädda jorden??


silversessan


silversessan

Apropå "nepotism" på KI - att inte tjänsterna går til de vetenskapligt meriterade utan enligt system med vänskapskorruption... Mycket intressants artiklar om hur KIs vetenskapliga status håller på att urholkas. Jag vet från andra käkllor att detta är ett faktum och att "sossar" premieras i dessa strukturer numera eller de som är "socialt kompetenta" , dvs politiskt korrekta får tjänsterna. Jag har helt förlorat mitt förtroende för de efter den behandling jag själv fick. Dessutom har de skrivit specialavtal med Astra Zeneca... Dimmorna tätnar...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=853215silversessan

Lägger in de här länkarna så länge så ska jag utveckla vid annat tillfälle:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2130703.svd#articlecomments

Apotekspolitik viktig i sammanhanget...

silversessan

citerar från artikel  http://www.fokus.se/2008/11/centrum-for-%c2%adgalna-ideer/

"
– Vi får chansen att knyta ihop toppforskare från olika områden. Till exempel kan hjärnforskare samarbeta med beteendevetare, etiker, kognitionsvetare och andra forskare kring människans sociala beteende. Vad kan vi få veta om fenomen som empati, altruism och egoism? Styrs vi av gener eller en kulturellt betingad inlärning? Det är mycket spännande och bara diskussionerna i sig driver fram den gränsöverskridande forskningen, framhåller Göran Bexell."

"Göran Bexell är rektor vid Lunds universitet och ska strax slå tre kraftiga slag med en slägga mot innerväggen så att dammet yr. Men först berättar han om den unika satsningen.

– Vi vill skapa en frizon för fritt och kritiskt tänkande. Lite tillspetsat har jag sagt till finansiärerna att här ska det bedrivas onyttig forskning. Först får de något skräckslaget i blicken, men de andas ut när jag lägger till att den fria forskningen brukar stå för den största nyttan i slutänden."

Hjälp ! Jag som trodde det var fritt och kritiskt tänkande som bedrevs vid universiteten. Med onyttig menar han alltså icke-vinstdrivande dvs sådant som inte ökar vissa starka intressenters inkomster.  Men han kanske menar "kreativt" tänkande vilket ju egentligen är något tredje utanför de andra två  egenskaperna "fritt" och "kritiskt". Undrar vilka finsnsiärerna blir som  måste övertygas om att det finns nåt som är nyttig forskning när det per dfinition inte är nåt man kan veta på förhand om grundforskning. Är det exvis "nytta" att relativitetsteorin gav oss kärnkraftverk eller atombomber?! Det beror väl på vem man frågar och vem som betalar för dessa applikationer...  att överhuvtyaget diskutera nytt/onytta i relation till grundforskning är farligt eftersom det ur olika synvinklar politiskt/normativt både kan ha nyttigao onyttiga applikationer beroende på vem man frågar och hur den personens utilitaristiska nyttokurva ser ut. Tex Pakistan är nog glada över atombomben men är vi? Vore världen bättre utan relativitetsteorin?

Problemet är att den socialistiska skolan i detta land förstört vårt kreativa tänkande som varje barn är begåvat med...

silversessan

#6
citerar ur artikel: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=860574

"Arne Jarrick från Vetenskapsrådet beskrev sig själv som en "hockeytränare som förlorat alla matcher". Enligt historikern Ylva Hasselberg är dagens universitetslärare alienerade proletärer som tappat kontrollen över produktionsmedlen. Och vetenskaps-
sociologen Steve Fuller från Warwickuniversitetet varnade för att det klassiska ideal där forskning och undervisning möts på universitet kanske inte kommer att överleva.

En utomstående skulle kanske avfärda det hela som typisk akademisk masochism. Men tyvärr finns det reell grund att oroa sig för universitetens överlevnad som självständiga samhällsinstitutioner där kunskapssökande och danandet av kritiskt tänkande medborgare förenas.

En paradoxal effekt av framväxten av kunskapssamhället är att universiteten blivit konkurrensutsatta på allvar. Kunskap produceras på många andra ställen - företag, tankesmedjor och andra institutioner som inte tyngs ned av en massa gnälliga studenter.

I Uppsala skymtade två olika strategier för att möta denna utmaning. Den ena är att följa tangentens riktning och effektivisera den akademiska forskningen genom extern styrning: högre krav på produktivitet, skärpt utvärdering, avskaffandet av livstidsanställningar och ökad uppdelning mellan undervisning och forskning.

Det andra alternativet är att göra motstånd genom att satsa på universitetens komparativa fördel. Den en gång moderna men numera ålderdomliga blandningen av bildnings-idealism och avancerad forskning som många ser som ett hinder för effektivitet skulle då lyftas fram som det unika med universiteten."

Håller helt med Bergren att det är back- to -basics som gäller samt den unika komparativa fördelen som universiteten är...


silversessan

Citerar ur: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2160675.svd


"Utred skendemokratin vid KTH!!"   Hmmmm verkar finnas många probklem i högskolebyråkratin..

silversessan

Vissa sanningar får tydligen inte sägas av forskare för då arresteras de av säkerhetspoliser...

"Få länder har kunnat värja sig mot den globala och allt mer omfattande finansiella krisen. Hur de respektive ländernas rege­ringar reagerar nu är ett intressant mått på aspekter som intern maktbalans och demokrati.

I exempelvis Ryssland väcktes en debatt bland ledande ekonomer, efter det att Kreml körde över centralbanken och lanserade sin egen stabilitetsplan.

Mer förvånande är situationen i ett av våra grannländer, tillika ett EU-land. I Lettland arresterades nyligen en ekonom av säkerhetspolisen, efter att ha uttryckt oro för valutans fortsatta stabilitet. "

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2158253.svd#articlecomments

Är detta sanningar som ej får sägas i Sverige?...

"De tjänstemän på Socialstyrelsen som aktivt motverkar att uppgifter om de
psykiatriska preparatens destruktiva effekter kommer fram, och som utformat ett
”utredningsmaterial” som bara bygger på formfrågor – där det faktiska vårdinnehållet
inte ifrågasätts – måste ges andra arbetsuppgifter, där de inte åstadkommer skada.
Uppgiften att utforma ett nytt utredningsmaterial måste ges till dem som kan ta till
sig uppenbara fakta: Nästan alla som begick självmord, och som anmäldes enligt Lex
Maria, hade fått mängder av psykiatriska preparat som i högre eller lägre grad
bidragit till deras död.
Det nuvarande rapportsystemet för biverkningar måste reformeras från grunden. Det
måste för sjukvårdspersonal bli obligatoriskt att direkt rapportera alla misstänkta
allvarliga biverkningar till biverkningsregistret. Det reformerade systemet får inte ge
utrymme för den nu gällande psykiatriska mörkläggningsideologin, där tydliga
skadeverkningar av psykiatriska preparat behandlas som ”symtom”, som kräver fler
piller. I stället måste alla dessa effekter rapporteras som skadeverkningar."

http://jannel.se/suicidpsykofarmaka.pdf


silversessan

#9
En bra länk om vetenskapliga konflikter...

Suppression of dissent in science
Brian Martin
http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/99rsppp.html

affa

Har hittat en länk av Martin Walker om realpolitik!

Enligt M.Walker är två viktga krafter som hindrar utvecklingen av synen på ME!

Många här känner redan till detta men det är värt ändå att påminna om detta för att vi med öppna ögon skall bättre, kunna föra utvecklingen i Sverige frammåt, då läkemedelsindustrins även i Sverige  har stor makt!

Två krafter är urskiljbara i England, nämligen psykiartrin och läkemedelsindustrin som lobbat och lobbar för det psykiatriska synsättet.
Båda vinner på att få behålla patienterna i denna diagnosgrupp.

Psykiartrin i England tjänar stora pengar på de ME-sjuka, likväl som industrin som kan se stora försäljningstal av farmaka till denna grupp.

Därför är det bra nu att privatpersoner har samlat in pengar till oberoende forskare-Ann Wittemore Institutet.
http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/ME-CFS_pol/Realpolitik%20and%20ME.doc

affa

The ME Association, har svarat i Brittish Medical Journal angående utgången av rättegången, som hölls
på grund av att två ME-patienter stämde NICE i Engelsk domstol.
Utgången föll tyvärr till NICEs´fördel.
Det har dock kommit en snabb resbons på utgången i BMJ ifrån The ME Assocation genom Dr. Charles B Shepherd, medicinsk rådgtivare i sammanslutningen.
Inlägget rubricerades: "NICE does not listen to patients´"

http://www.meassociation.org.uk/content/view/828/70/

affa

I ett annat område Marshall Protokollet, som inbjudits till Karolinska på "Days of Molecular Medicin" i april 2008.
Forskargruppen hade där tre posters. Vid ett tillfälle då folk hade skingrats lite runt Trevor Marshalls poster, tog en "granne", som hade en annan poster och visade sina immunsänkande medel i hopp om
läkares intresse av beställningar, och gick fram till Trevor och sa att han stod emellan honom och pengarna.
Läkemedelsindustrin vill sälja symtom lindrande lösningar i stället för, att lösa orsakerna bakom symtomen.
Likaså, när Amy Proal, själv ME-sjuk, men nu även aktiv i forskargruppen, tog till orda i samband med en föreläsning av genforskare, då han talade om att kronisk sjuka ofta hade många genförändringar.

Vid detta tillfälle frågade Amy om man hade tänkt på att Pathogener(sjukdomsframkallande organismer), kanske var orsaken bakom dessa genförändringar. Han tänkte en stund och svarade att det kunde kanske vara fallet.
Orsaksinriktad forskning är nödvändig!

silversessan

Egentligen är detta med patogener gammal kunskap som återupptäcks om igen...problemet är väl all bisniz som ligger i att inte bota men lindra trots att det är olagligt enligt läkaretik.

En intressant chatt med nye forskningsministern...

http://sydsvenskan.se/lund/article450749/Manga-forskarfragor-till-ministern.html

CitatMarie: Hur ser du på Olle Stendahls utredning - kommer det att bli universitetsmedicinska centra i Sverige eller ej? När kommer beslutet att fattas?
Tobias Krantz: Det är en fråga som jag ber att få återkomma till.
Jaha , och vad är detta nu då kanske för påhitt...
affa

Här kan man se exempel på forskarpolitik och just det Silversessan, skrev buisness går före försök till bot.
Att behålla människor i ett kroniskt tillstånd ger mer försäljning av symtomlindrande medel.

Hippokrates viktigaste inriktning, var bla. att man inte på något sätt med "mediciner" fick skada en patient.
Detta har man löst genom den princip som säger att om fördelarna med ett farmaka överväger nackdelarna, så är det i sin ordning att på ett annat sätt skada patienten, det vill säga tillåta biverkningar!
Alltså spelar man hazard med den viktigaste inriktningen enligt läkareden att inte på några villkor skada sin patient.
Att bota patienten blir därför inte en lönsam sysselsättning! Läkemedelsindustrin styr ju läkemedelsutvecklingen i huvudsak!

affa

Ja, när det gäller vår komplicerade sjukdom ME, så i ett nötskal kan jag personligen, se den som att vi lider av systemiska infektioner, med individuellt olika mikroorganismer som är personliga för var och en individ.

Den erfarne läkaren Daniel Peterson, som forskat på ME i ca 30 år, menar att vi med ME har runt trettio olika mikroorganismer, som konstant växer i vår kropp, mot en normal männska med cirka tre olika pågående infektioner som de lever med.
Skillnaden emellan de "friska" och oss, är verkar det som, att vi har flera sorters pathogener och kanske svårare former av mikroorganismer, som även kan montera ner vårt immunförsar- inte konstigt att vi har kroniska influensasymtom då och blir utmattade!!

Så i ett nötskall skulle man kunna säga: "Om inte vi får död på mikroorganismerna, så får de till slut död på oss!"

Vilket val finns då?
Jo, Meirleir försöker med olika antibiotikor och stärkande medel och Marshall försöker med små pulsade doser av antibiotika under lång tid att få död på dem!

Vad finns annars med den inriktningen? Inte mycket!!

XMRV- viruset är ju i ropet nu och kan för en del av oss vara grundorsaken, men vad gör vi med de trettio andra mikroberna, som kan finnas om man under lång tid varit sjuk och med ett lågt immunförsvar blivit smittad av både andra virus, bakterier och svampar-mycoplasmor??

Vanliga kortkurer av antibiotikor går inte att behandla kroniska infektioner med, utan att dessa kommer tillbaka med ännu mera resistens!

Därför måste ett helt nytt tänkande spridas inom läkarkåren, när de så småningom får klart för sig att vi lider av "kroniska" infektioner- GUD förbjude!!!

Det är därför dags att professionen, börjar lära oss ett nytt användningssätt av antibiotika, så att vi kan klara av dessa olika kroniska sjukdomstillstånd!

Nu har vården använt antibiotika på samma sätt sedan de upptäckte den emot akuta infektioner med stor framgång, men det fanns forskare som varnade för denna kroniska utvecklingen av infektioner, då på den tiden i Tyskland, som ingen lyssnade på!

Ett paradigmskifte, måste komma till stånd i synen på ME och synen på antibiotikan!

Virusmediciner kan ju också vara relevant i formen av långtidsbehandling enligt typ Montoya, för dem som renodlat är drabbade av olika virusinfektioner.
Spännande att se vad man så småningom kommer fram till för behandling av dem som även är drabbade av XRMV!