• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Kritik emot Försäkringskassan

Startat av Mayordomo, 2009-01-30, 16:55

Föregående ämne - Nästa ämne

Mayordomo

Det har varit en Webb-TV debbatt 2009-01-29 anordnad av Aftonblandet mellan Veronica Palm (s), Christina Hursmark-Pehrsson (m), Karin Blomkvist (FRIS) och Stefan Lunudmark (FRIS):
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article4284292.ab

Jag skickade ett meddelande till Socialförsäkringsministern Christina Hursmark-Pehrsson via regeringens hemsida: http://regeringen.se/sb/d/113

Brevet nedan är snabbt ihopkommit. Det finns några meningsbyggnadsfel kvar. Någon var intresserad av att stå med som avsändare. Jag orkar inte arrangera något, utan ifall någon annan fixar ihop flera som avsändare kan vi sända det gemensamt. Det går ju alltid att bifoga det som "bilaga" i sitt brev till ministern om man skickar det själv eller helt enkelt använda det och sätta sitt eget namn.

CitatHej Christina Hursmark-Pehrsson!

Det är konstigt att en invaliditet som är påtaglig, men som man inte kan garantera kommer vara livslång, skall värderas annorlunda än en livslång invaliditet. Personer med samma invaliditet bedöms olika beroende på ifall det går att garantera att invaliditeten är livslång. Detta ger ju oss med ME stora problem, eftersom det finns någon procent av oss som blir bättre, vilket gör att man inte kan garantera att sjukdomen är livslång. Det finns dessutom andra problem med att läkarna inte känner till sjukdomen tillräckligt och inte klarar av att ställa en diagnos och göra utredningar som är relevanta ifall man har ME. ME drabbade kan tvingas till irrelevanta försäkringsmedicinska utredningar som de tvingar sig igenom och sedan blir rejält dåliga i flera veckor efteråt. Försäkringskassan visar ingen respekt för dessa invidiver då de tvingar dem till något som deras sjukdom gör att de inte klarar av. Om de ej deltar i utredningarna, säger Försäkringskassan att de blir av med sjukersättningen. Vid ME är kanske det mest handikappande just en förvärrning av sjukdomen efter en fysisk eller mental ansträngning. Få inom vården och Försäkringskassan är medvetna om detta.

Att tro att allting kan rehabiliteras tycker jag är ett resonemang som det börjar gå inflation på här i Sverige. Det finns gott om sjukdomar där man får lida med sjukdomen och försöka göra det bästa av livet med den lilla förmåga som återstår. Att bara sköta dagliga aktiviteter såsom att duscha, laga mat och handla mat, kan vara mer en tillräcklig aktivering för dessa individer. Att upprätthålla en social kontakt per telefon, kan vara alltför krävande. Det finns faktiskt personer som inte kan arbete. Snälla, glöm inte bort att vi också finns och att vi behöver känna en grundläggande trygghet i att vi kommer kunna försörja oss.

För oss med ME tycker jag att rehabilitering är helt fel ord. Vi behöver en bra sjukvård. Det pratas bara om rehabilitering, men vi behöver sjukvård och forskning. Vi behöver läkare som är kunniga kring ME och följer med internationell forskning. Läkare som erbjuder de senaste landvinningarna inom behandlingar för ME-drabbade. För att kunna rehabiliteras behöver man först bli av med sjukdomen eller åtminstone bli rejält mycket bättre. Forskning kring ME måste ökas och faktum är att kostnaden för att ha några läkare som utför biomedicinsk forskning kring sjukdomen är helt negligerbar i förhållande till de kostnader denna sjukdom orsakar för samhället, så det är vansinne att inte sjukvården inte utför biomedicinsk forskning kring ME.

Jag vill tillägga att de som drabbas av ME oftast inte vet om vad de drabbats av under flera år. Det är inte ovanligt att drabbade går i 5-10 år utan att veta om vad de lider av. Läkarkåren har helt enkelt inte tillräcklig kunskap om ME. Åren utan diagnos är ofta ett kaos för patienten för att de är kroniskt sjuka, men ingen har givit en förklaring. De kan ej utföra sitt arbete längre. De förstår inte varför. De kan ej längre hjälpa till hemma och fixa saker för familjen. Deras liv har slagits i spillror, men de tror de att det är något övergående än så länge. Ja, så långt de nu kan tänka i den mentala dimman. Nu skall dessa patienter alltså ställas till svars inför Försäkringskassan inom 180 dagar. De är starkt invalidiserade och har ingen aning av vad de lider av. Hur skall de kunna förklara att deras sjukdom kommer att vara hela livet?

En definitiv ME/CFS-diagnos skall enligt kriterierna inte ställas innan man haft sjukdomen under 6 månader. Hur passar detta ihop med de 180 dagarna? I praktiken är det ju dock 5-10 år som gäller för diagnos, oftast genom att man själv stött på information om sjukdomen.

Läkarna tror ofta att de ME-drabbade bara är deprimerade och kommer att bli friska snart. De första sex månaderna kanske man bara varit ett par gånger hos primärvården och därifrån fått antidepressiva. Det liksom är en total missanpassning mellan verkligheten inom sjukvården och hur Christina Hursmark-Pehrsson utformar socialförsäkringsreglerna. Inom sjukvårdsvärlden är sex månader ingenting. Det är en oerhört kort tid. Läkarna kommer inte känna sig redo för att dra några som helst slutsatser efter sex månader.

En sak att särskilt framhålla är att det är en stor variation mellan ME-drabbade. Svårighetsgraden på invaliditeten kan variera mycket. Det finns de som inte kan ta sig ur sängen. Det finns de som inte kan äta själva, bli utsatta för ljud eller ljus.

Jag har kontakt med några ME-drabbade. Just nu har ungefär hälften av dem problem med Försäkringskassan. Det är saker som stressar individer rejält i en sjukdomssituation där de har små möjligheter att försvara sig själva. De har mental dimma och måste mobilisera kraft för varje aktivitet de utför. Stressen med den ekonomiska situationen hänger som ett ok över deras axlar. Istället för att använda den lilla energi de har till att ta hand om sig själva, går energin åt till att vara ständigt stressad över hur de skall göra för att få rätt hos Försäkringskassan, där de ofta går på vad deras egna läkare säger. Trots att dessa läkare ej träffat patienten. Det händer ofta att Försäkringskassans handläggare helt går på vad deras egna läkare fastställer, trots att det inte överensstämmer med vad flera andra läkare som träffat patienten bedömer. Det verkar som om dessa läkare dessutom inte kan HSAN-anmälas för de felaktiga bedömningar de gör. De är så att säga oangripliga. Rättsäkerheten kan ifrågasättas, då man handläggarna ensidigt går på vad deras egna läkare säger. Det finns anledning att ifrågasätta kravet på opartiskhet och rättssäkerhet i ett system där läkare som är anställda av myndigheten kan göra helt egna bedömningar och där handläggaren helt kan strunta i bedömningar gjorda av läkare som verkligen har kompetens om patientens specifika sjukdom samt har träffat och undersökt patienten. Hur rättssäkert blir det då bedömningar skall göras av läkare som är anställda på samma myndighet som kommer dra på sig kostnader varje gång läkaren konfirmerar patientens behov av sjukskrivning?

/Kasper Ezelius, Örebro, http://me-cfs.se

Millgill

Kasper!

Jag är så imponerad av att du orkar... Hade du redan skickat brevet, eller ska du?

Min mamma säger att hon vill engagera sej mot FK, hon tycker att de måste bättra sej (hon har själv arbetat på FK under 70 och 80-talet, är själv sjuk och har hel permanent sjukersättning). Jag har förklarat att det är ingen bra idé att hon ger sej på min handläggare. Dels är handläggaren bara den som verkställer, och dels är jag rädd att det ska skada mitt fall, men kanske skulle jag be henne skicka ett brev till Husmark....

Mayordomo

Jag har redan skickat brevet, men det hindrar inte att det skickas igen med fler underskrifter eller att någon annan avänder sig av samma brev.

Femejl

Jag skriver ut en kopia och överlämnar till den handläggare från FK som ska delta i vårdplaneringskonferensen 9/2 (eller nätverksmötet, som sjukvården nu har döpt om dylikt till). Det skadar inte att hon får ta del av din skrivelse till Husmark-Pehrsson.

Sonen har visserligen aktivitetsersättning (dvs. ungdomspension) sedan snart fyra år, men den grundas på de absurda diagnoserna recidivierande depression och tvångssyndrom. Jag blir lika arg varje gång jag tänker på det, men är också orolig för att kräva att de helt avskriver dessa diagnoser. Vem vet om han då riskerar bli av med sin ersättning. En grundersättning som inte är baserad på en enda dag i arbetslivet.
Mamma till 25-årig ME-drabbad son. Insjuknade -02, diagnos -08.

Mayordomo

Jag har fått in något om namninsamling mot sjukskrivningsreglerna. Jag har inte satt mig in i det men lägger länk här för de som är intresserade.

Namninsamling mot sjukskrivningsreglerna, Margareta Tiger
http://www.sjukskrivning.just.nu/
http://www.namnlista.se/234

Femejl

Självklart! Tack för länken..

CitatGrundtryggheten för läkning är, enligt mig Margareta Tiger (leg sjuksköterska, lic. mental tränare och cert TFT-pedagog) ekonomisk trygghet och att smärtupplevelsen tas på allvar. Men eftersom läkarnas sjukskrivningar i allt högre utsträckning överprövas blir sjukskrivningstiden istället en tid av ekonomisk otrygghet. Räkningarna ska ju betalas oavsett om man får sjukskrivningen beviljad eller inte. Konsekvenserna av dagens politik innebär förlängt lidande, ökat lidande och ökad ohälsa. Det olyckliga är att samhällskrisen har lyfts in i den privata krisen

Jag tycker det är skrämmande att se hur lagstiftning rättfärdigar att köra över individens egen upplevelse. Det blir viktigare att följa reglerna än att stötta den som behöver hjälp. Jag oroar mig djupt över det omänskliga klimatet som sprider sig i samhället. Det här är en namninsamling där grunden är varma energier för att få en bättre värld. Namninsamlingen är tänkt att till slut landa hos regeringen. De behöver få veta konsekvenserna av sina fattade beslut. Viktigt att ge feedback Jag hoppas även få träffa politiker en stund för att få framföra mina förslag till lösningar.
Mamma till 25-årig ME-drabbad son. Insjuknade -02, diagnos -08.

Mayordomo

#6
Internmedicinaren Bo Kuritzén i Stockholm skrev 1998 en kritik kring Försäkringssystemet i Sverige.

Välkommen till Doktor Bo Kuritzén
http://www.kuritzen.se/

FÖRSÄKRINGSKASSAN SÄRBEHANDLAR UNDERKLASSEN
Juli 1998, Ove Jonsson Advokat, Bo Kuritzén Leg. läkare
http://www.kuritzen.net/uploads/pdf/fk-sarbehandlar.pdf
CitatFörsäkringskassan befinner sig i en djup förtroendekris. Avskaffa
försäkringsläkarna och ersätt dem med fristående medicinsk expertis, höj
handläggarnas kompetens och lön samt inför ett tydligt
tvåpartsförfarande vid tvister mellan försäkringskassan och de sjuka.
Först då kan försäkringskassan återfå allmänhetens förtroende.

silversessan

Väl skrivet!  Han har privatmottagning i Stockholm vet jag på tex cirkulationstillståndsproblem etc..