• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

ME nyheter från stora världen

Startat av Mayordomo, 2008-11-28, 12:41

Föregående ämne - Nästa ämne

Mayordomo

#40
Invest in ME i England som är en organisation för att försöka sprida kunskap kring ME med avsikt att mer forskningspengar från staten skall gå till biomedicinsk forskning, har nyligen kommit ut med en ny utgåva av sin tidskrift.

Volume 3 Issue 1 - The Journal of IiME
http://www.investinme.org/InfoCentre%20-%20Journal%20of%20IiME.htm

Eller via direktlänkar:

Skärmversionen: http://www.investinme.org/Documents/Journals/Journal%20of%20IiME%20Vol%203%20Issue%201%20Screen.pdf

Utskriftsversionen: http://www.investinme.org/Documents/Journals/Journal%20of%20IiME%20Vol%203%20Issue%201.pdf

På sidan 39 börjar en artikel om NTFactor som hjälper till att minska hunger och förbättra kolesterolvärdena. På sidan 23 börjar en lång artikel om enterovirus.

affa

#41
Ja, Kasper jag har inte orkat läsa hela filen om Invest in ME Conferensen, men jag stannade till på något vesäntligt på sidan 14.

Sidan Handlar om att, Prof.Garth Nicolson i sina studier kunde påvisa att patienter med neurologiska CFS liknande sjukdomar, bär på kroniska, systemiska infektioner.

Detta upprepas i studier, efter studier endera enterovirus eller andra virus EBV, Gardia, bakterier och så vidare i all oändlighet.

Behandlingarna för att eliminera dessa olika infektioner fattas nu "bara". Det är en sak att forskningen kommer att komma fram till dessa slutsatser och en helt annat sätt hur man kan gå tillväga för att bli fri dessa irriterande "parasiter"
silversessan

Instämmer med föregående talare!  Kroniska infektioner av olika typ är boven i dramat...

Såg dig i "2000-talet Vetenskap" Kasper ! Med fin bild o allt. hoppas du fick en fysiskt exemplar att spara till arkivet... ;D

Mayordomo

#43
Det är nog en bit kvar innan man har rett ut det där med infektionerna. Man vet ännu inte ifall infektionerna är opprotunistiska eller orsak till ME. Det saknas studier där man behandlat infektionerna och utrett ifall patienterna blir bättre av det.

Vad gäller infektioner av bakterietyp är det såsom jag uppfattat det något som alltid skall utredas vid misstänkt ME. Det är vad som står i kanadokumentet och i Holmes definition. Det är inte rätt att låta patienter ha behadnlingsbara infektioner gå utan behadnling. I ett sådant fall är en ME diagnos inte till någon hjälp. Infektioner av virustyp är situationen varierande. HIV skall uteslutas, men enterovirus, parovirus och herpesvirus 4-7 anses fortfarande något som man inte vet hur det förhåller sig till ME, dvs ifall det är en orsak eller ifall det är en konsekvens. Man vet fortfarande inte ifall det hjälper att behandla dessa.

Även hudåkommor kan orsaka ME linknande symtom med "postanstängningsmalaise". Svampar kan växa till sig då man svettas och huden blir varm och fuktig, vilket gör att immunsystemet reagaerar. Detta är något som går att behandla.

Kanadadefinition
http://me-cfs.se/Filer/Kanada_kriterier.pdf
CitatDet är också nödvändigt att utesluta ... infektionssjukdomar såsom tuberkulos, kronisk hepatit, Lyme disease (Borrelia infektion), etc.;

Holmes definiton
http://me-cfs.se/Filer/Holmes-definition.pdf
CitatOther clinical conditions that may produce similar symptoms must be excluded by thorough evaluation, based on history, physical examination, and appropriate laboratory findings. These conditions include malignancy; autoimmune disease; localized infection (such as occult abscess); chronic or subacute bacterial disease (such as endocarditis, Lyme disease, or tuberculosis), fungal disease (such as histoplasmosis, blastomycosis, or coccidioidomycosis), and parasitic disease (such as toxoplasmosis, amebiasis, giardiasis, or helminthic infestation); disease related to human immunodeficiency virus (HIV) infection;

affa

#44
Ja, Kasper, nu blir det mycket idag, men vill gärna svara Dig.

Visst är det svårt att veta om de titrar man skulle kunna scanna hos individer är oportunistiska eller "bara" ett tecken på om de är "aktiva".
Av mina fem titrar som testades fanns fyra positiva i utslaget, men anses inte behöva behandlas!

Man rekommenderar ju att man bör utesluta olika infektioner m.m. innan man ställer diagnosen ME, men om dessa titrar jag bär är orsaken till ME, för att de är pågående infektioner det vill säga är opportunistiska, då borde de behandlas och jag kunde utesluta ME.

Titrar enligt läkare är bara igenomgågna sjukdomar man haft och då behandlar man dem inte! Vad immunologerna idag förnekar är att kroniska infektioner, finns. Titrar tolkas som passiva efterom sänkan och sådana parametrar är "normala". Sänkan läggs här för stor vikt vid och måste omvärderas.Sänkan kan vara låg trots pågående infektioner!

Personer med titrar och influensalinknande, samt inflammations symtom, borde logiskt bära på pågående infektioner, som orskar symtomen.

Detta logiska faktum är nu på väg att klarläggas, menar jag.

Meirleir är på god väg med sina aktiva infektionsbekämpande metoder.
Marshall, har hållit på i mera än 20 år och har kunnat kostater dessa logiska samband.
Summeringen av hans fyra år med infektionsbekämpande metoder på kroniska sjukdomar (infektioner), har vid utvärderingen haft tilltäckligt påtagliga förbättringar, för att ett paradigmskifte, snart kan vara på väg.

Förtitalisterna, till vilken grupp, jag själv hör, behöver lämna plats för unga immunologer, infektionsläkare och mikrobiologer, så att de slipper att tappa ansiktet eftersom de så tvärsäkert vägrar att se att bakom inflammationer finns infektioner. Detta ifrån internationella olika forskningsområden kommer tillhopa och mötas i detta faktum som kommer att bevisas och ett paradigmskifte blir då till slut tvingat fram hur obekväma våra immunologer än kommer att känna sig.

Mayordomo

Okay. Det är ju som du säger att i Sverige gör man ELISA tester på antikroppar. Lite beroende på halterna av de olika typerna (IgG, IgM) kan man en sorts bild av ifall det är en gammal eller ny infektion. Ifall man förnekar existensen av långvariga infektioner, så behandlar man inte.

Vid PCR analys mäter man direkt ifall det finns bakterier och der är en mer rättvisande metod vid opportunistiska, kroniska infektioner.


Mayordomo

#47
Kenny De Meirleir släpper en stor nyhet idag om ett diagnostiskt test

Här finns lite information:

BREAKING NEWS: Dr. Kenny De Meirleir Announces He has Revealed the True Nature of ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome) in London Press Conference titled "ME: End of an Era of Medical Negation", May 28, 2009
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=14579

PROTEA BIOPHARMA LAUNCHES THE FIRST « BEDSIDE TEST » FOR CFS-ME : THE NEUROTOXIC METABOLITE TEST
http://www.proteabiopharma.com/page/diagnostics.php

Kenny De Meirlier powerpointpresentation:
http://www.mefmaction.net/Portals/0/docs//CFSDeMeirleir.pdf

Mayordomo


Mayordomo

#49
Mer om vätesulfid och ME av forskaren Marian Dix Lemle
     
Testimony to CFSAC on the hypothesis that dysregulated H2S metabolism plays central role in ME/CFS – Oct 28, 2008
by Marian Dix Lemle, May 29, 2009
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=14583

Hypothesis: chronic fatigue syndrome is caused by dysregulation of hydrogen sulfide metabolism.
Med Hypotheses. 2009 Jan;72(1):108-9
Tyvärr finns inget abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18799269

Mayordomo

#50
I De Meirleirs presentation togs prioner upp. Han hade uppmätt att 20% av svårt ME-drabbade hade prioner. En liten presention om prioner tas upp i nedanstående videosnutt på cirka 1 min. Kortfattat har neuroner (nervceller) prionproteiner i cellmembranen. Man tror att ett normalt prionprotein PrPC kan bli "ihopvecklat" av ett onormalt prionprotein PrPSc, och blir i sin tur ett onormalt (ihopvecklat) prionprotein PrPSc.

How Prions arise
http://www.1lec.com/Microbiology/Prion/index.html

Mayordomo

#51
Presentationsmaterial av Kenny De Meirleir den 28 juni 2009:
http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/195

Kenny De Meirleirs hypotes har redan stött på ett hårt moststånd från en del håll, andra är mer avvaktande och konstaterar att det är för tidigt att dra några slutsatser.

CO-CURE Archives – June 2009, week 1
http://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A1=ind0906a&L=co-cure

Is ME/CFS caused by hydrogen sulphide? And is there is a new diagnostic test for ME/CFS?
The ME Association UK, Monday, 01 June 2009
http://www.meassociation.org.uk/content/view/875/161/

affa

#52
I dagarna har det startats en europeisk forskargrupp för kunnskap om och forskning av ME, den har fått namnet esme.

En panel som representerar forskare och läkare ifrån de nordiska och europeiska länderna har föreslagits och en svensk forskare är även föreslagen till panelen ESME !!!   ;D

Den Svenske forskaren som föreslagits är:
Prof. Peter Liljeström: prof. of infectious Disease och Control M ickrobiology KI i STLM

http://www.me-behandling.com/  Detta blev hemsidan av behandlings bloggen, men klicka på aktiva ämnen, så kommer man fram.

Mayordomo


affa

Här nämner Sky news om den Europeiska Panelen The Think Thank, dessutom är en MS-sjuk kvinna intervjuad i dessa nyheter!
http://niceguidelines.blogspot.com/

silversessan

Att vätesulfid hittas tyder mer på att det är markör för sjukddomen liksom d-vitaminnivåer är snarare än orsak till den . Är detta specifikt för just ME-inflammationssjukdomen?  Nä troligtvis ej.   Denna väätesulfid reglering kan vara en del av kroppens försvar o natiurliga reaktion på kroniska patogener. Kom ihåg att sulfa/svavelpreparat användes innan antibiotikan uppfannns o fortfarande används till folk med antibiotikaallergi.

Kan meddela från säöäkra källor(forskare o överläkare) att ca 16% av befolkningen har mätbara halter av prioner i halsen . Så 20% låter inte så mycket i det fallet. Eller specifikt för ME  -snarare en följd av att det ökar när immuncellerna fått spatt vid sjukdom.

CitatVid PCR analys mäter man direkt ifall det finns bakterier och der är en mer rättvisande metod vid opportunistiska, kroniska infektioner.

PCR är svårt att göra från väkldigt många typer av prover och ganska osäkert på vissa sätt har jag hört av min bror som är bakteriolog.

Typiskt att det bildas europeisk forskargrupp när patent väntar o pengar strömmar till som vill tjäna på att fler blir sjuka o behöver köpa deras test.

affa

#56
Ja, Silversessan.

Vätesulfiden, har säkert med infektionerna att göra och eventuellt är det mikroorganismernas toxiner, som resulterar i  detta nedbrytande gift.

Vi ser ju tycker jag allt mera, att koncensus är nära förestående, då våra kliniska forskare som Meirleir, Marshall, Paul Cheney, grundforskare och praktiker som Daniel Peterson, Garth Nicolson, Judo Micovitch och förståss många flera forskare i ME svären, alltmera sluter sig till att ME i första hand är kroniska infektionsjukdomar, med dess toxiner, som förändrar DNA och bryter ner nervsystemet, så att neurologiska symtom uppstår.

Därför kan jag inte ansluta mig till att ME i huvudsak är en neurologisk sjukdom, vilket jag ser som en fälla, som vi med ME kan hamna i.
Andra "neurologiska sjukdomar" som MS, har ju hamnat i den fällan, tillsammans med flera andra likartade sjukdomar.
Borrelia, med flera infektionssjukdomar är därför inte heller en differensialdiagnos, utan bör betraktas som alla virus, svamp, parasit och bakteriesjukdomar, som kan tekniken att manipulera vårt immunförsvar, så att de kan få ett permanent boende inne i våra celler och till och med i våra Makrofager(storätarna), så att de blir så neddtyngda av belastningar att värddjuret helt kolapsar och får ME!
ME kan därför ses som kroniska och för individen specifika INFEKTIONER som inte är FÄRDIGBEHANDLADE!!!

De så kallade, av proffessionen kallade "autoimmuna" sjukdomarna är då egentligen bara infektioner, som försöker läka ut och som därför "äter upp" vävnadsceller, för att döda de inneboende mikroorganismerna, med följden att även cellerna i det specifika området dör och inflammationen blir då bara ett symtom, med bakomliggande infektioner.
Det "förvirrade" immunförsvaret är därför bara en myt i stället för att immunförsvaret är logiskt och gör sitt jobb!!!

Självklart passerar dessa mikrober till slut via blodhjärnbarriären, där den ställer till MYCKET STOR SKADA.
Våra immunologer och den professionella immunologin, med infektionskliniker, bör sätta sig in i sjukdomen och ta sitt ansvar.

Bevakande av positioner inom olika proffessioner med Sosialstyrelsen i spetsen, som begränsar läkarnas frihet, tillsammans med ekonomiska intressen har bundit upp sjukvårdsstrukurerna så hårt att det måste minst bli ett paradigmskifte i hela systemet för att rucka på detta.

Det ser ut som patienterna måste göra arbetet med paradigmskiftet nerifrån och upp!!!!!!


Mayordomo

#57
Dr. Chia har skrivit ett långt svar på frågor kring hans nya immunomodulator oxymatrine, interferon, autoimmunity, enterviral drugs, samt skillnaden mellan fibromyalgi (FM) och ME/CFS.

Dr. Chia On Oxymatrine, Autoimmunity, ME/CFS and FM
by cort on September 5, 2009
http://aboutmecfs.org/blog/?p=865affa

#58
Har läst den underliggande länken Kasper och har i ett viktigt stycke klippt ut ett citat att ta fasta på:

I believe that the main reason that CFS patients are symptomatic are due to continuing inflammatory response toward viruses living within the cells, enteroviruses in most of the cases I see. The attack is dominated by Th2, which needs to be shifted toward Th1, as is with the use of the herbs. However, an excessive shift toward Th1 in a patient who has autoimmune tendencies could potentially start off an unregulated Th1 response (autoimmune response) that will require immunosuppressant to rebalance the immune response. This is why the herbal product should not be used in patients with autoimmune tendency

Här Skriver Chia at jag tror att den vanliga orsaken till att CFS patienter är eller har kontinuerlig inflammationförhållande till virus som lever inne i cellerna....Attacken är dominerad av Th2, som skiftar över till Th1, som när man använder örter hursomhelst...... och kan nedreglera den "autoimmuna" responsen, som kommer att erhålla en immunsänkning för att återbalansera("attacken").

Ursäkta den slarviga översättningen, men jag menar att Chia inser att infektionerna lockar immunförsvaret att angripa vävnader. Fritt översatt menar Chia vidare att örtprodukterna som har immunsänkande effekt inte bör användas av personer med "autoimmun sjukdom".
Den konventionella läkaren använder ju immunsänkande medel i stället för att bota den underliggande kroniska infektionen.

BAKOM INFLAMMATIONER LIGGER INFEKTIONER och ingen "AUTOIMMUN SJUKDOM", som således faller bort som en MYT. Detta är det kommande paradigmskiftet i synen på "kroniska" sjukdomar över huvud taget och jag har kommit fram till detta genom att i åratal i intresserat mig för kroniska sjukdomars bakom liggande orsaker och nu när jag tydligt ser hur den internationella forskningen nu öppnar mina ögon ytterligare för detta faktum, blir jag allt mera säker på saken.

Vad menar då en rätt så enig internatioell proffession, jo att dessa infektioner bör dödas och med olika metoder bekämpas.
Virus kan som vi alla vet inte bekämpas med antibiotika, men om vi bekämpar bakterierna som ofta även är förekommande hos ME-sjuka, så avlastar vi immunförsvaret ifrån alla dessa blandinfektioner, som svampinfektioner, parasiter, protozoer och bakterier, så kan immunförsvaret bli mera kompetent att bekämpa enterovirus, EBV-virus Cytomegalovirus, herpes med flera och även OUPPTÄCKTA VIRUS.

Mayordomo

#59
Idag har ni sista dagen på er att protesera emot "Reeves Illness Melange" defintion (CFS-Reeves-2005) ( http://me-cfs.se/dok/081023-categorize.pdf ) innan Tom Kindlon (från Irland) lämnar in namninsamligen till CDC som har ett möte för intressenter (stakeholders). Då har man möjlighet att yttra sig i frågan ifall man är berörd i frågan kring CDC:s program för CFS-forskning. Som det ser ut nu kommer deras femårsplan med en budget på cirka 20 miljoner amerikanska dollar (136 miljoner svenska kronor), att gå till forskning som baserar sig på "Reeves Illness Melange"  som de nu menar är den nya definitionen för CFS. Massor av pengar kommer då att slängas i sjön istället för att gå till högkvalitativ och specifik forskning på ME. "Reeves Illness Melange" (CFS-Reeves-2005) har bara cirka 16% specificitet jämfört med CFS-Fukuda-1994, vilket innebär att patientpopulationen CFS-Reeves bara innehåller 16% av CFS-Fukuda-patienter. CFS-Reeves kräver inte ens att sjukdomen är kroniskt eftersom den bara utgår från symtom den senaste månaden.

Skriv på idag tisdag 22 september 2009!

Skriv på här: http://www.ipetitions.com/petition/empirical_defn_and_CFS_research/

Skriv under längst ner på sidan, tryck sedan på knappen "Sign petition". Du tas sedan till en ny sida med en text längst upp som säger att signaturen var registrerad med framgång (the signature was sucessfully registrered). På samma sida bes du donera pengar till sajten, men du kan bara strunta i det. Signaturen registreras ändå.

Jag tror det är positivt ifall man skriver från vilket land man kommer för att då framgår det att det är en protest från ME-sfären i hela världen.

Sprid gärna detta vidare!