• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Specifik immunoterapi och ME/CFS-liknande sjukdom

Startat av Lars Fredriksson, 2013-03-23, 11:47

Föregående ämne - Nästa ämne

Lars Fredriksson

Jag blev sjuk i en kraftigare virusinfektion hösten 2010 (diagnos akut laryngotrakeit). Denna stannade liksom kvar med sjukdomskänsla, illamående, yrsel i flera månader.

2011 kom så allt fler influensaliknande förkylningar som efterhand gick ihop och det blev som en enda ständigt pågående influensaliknande symtombild (sjukdomskänsla som alltid blev kraftigare efter ansträngning, ofta lättare feber, kraftig matthet, ömmande lymfknutor, kraftig huvudvärk, lätt muskelvärk, halsirritation). Samtidigt hade mina allergier förstärkts påtagligt. :(

Jag utreddes och utreddes på alla möjliga håll utan att man fann något annat än höga IgE-värden, vilket innebär atopi. Under 2012 blev jag allt sämre och var ofta sängliggande upp mot 4 dagar varje vecka. Samtidigt påbörjades s.k. specifik immunterapi i oktober 2012. Jag började samtidigt utredas för ME/CFS på Vårdcentralen Kolmården (Dr Mårdén) och skulle just till att kollas av mot alla diagnoskriterier för ME/CFS (torde ha uppfyllt dem gott och väl). Men...

Efter cirka 3-4 månader efter behandlingsstarten av immunterapin blev det en tydlig förbättring. Det märktes först genom att jag plötsligt orkade sopa bort snön utanför lägenheten (hade varit omöjligt tidigare). Samtidigt allt färre dagar med feber och den där kraftiga sjukdomskänslan/mattheten. Numera är jag oftast bara "småförkyld" (mycket lätt hängighet, lite snuva, ont i halsen, hosta) men utan den där kraftiga, "tryckande" sjukdomskänslan/trötthet/feber. Den ständiga huvudvärken har försvunnit. De influensaaktiga omgångar som fortfarande blir går över efter bara 4-6 dagar inte efter flera veckor som tidigare.

Varför denna förbättring? Enligt min allergiläkare gör kraftiga allergier att man får fler infektioner. Detta samband finns också beskrivet i flera vetenskapliga artiklar bl.a. i denna: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22981791 Sambandet fungerar så här: Vid atopi blir det en bristfällig produktion av interferoner i luftvägarnas epitelceller. Interferoner är kroppens tidiga (s.k. innata) försvarsmekanism mot virus. Man menar att denna immundysfunktion inte beror på atopi (allergi) i sig utan kan finnas vid alla Th2-dominerade sjukdomar. Idag anser nog de flesta forskare att även ME/CFS utmärks av en kraftig Th2-dominans med sämre respons mot virus som följd (se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18801465 ). Den kraftiga Th2-dominansen kan i sig förklara vissa av ME-symtomen (t.ex. sjukdomskänsla och muskelvärk).

Specifik immunterapi dämpar den kraftiga Th2-dominansen. Så här står det på fass.se : "Målorganet för den farmakodynamiska effekten är immunförsvaret. [...] Alutard SQ har flera effekter: rekrytering av T-lymfocyter och eosinofila granulocyter till målorganet inhiberas och följs av en markant "switch" i produktionen av Th2-cytokiner till produktion av Th1-cytokiner."

Således kan förbättringen förklaras av att behandlingen har dämpat den kraftiga Th2-dominansen med bättre innat virusrespons och avsevärt mindre sjukdomskänsla, muskelvärk etc som följd. Den tidigare hjärndimman är numera betydligt mindre frekvent. :)

Jag tycker att alla ME/CFS patienter borde få testa denna behandling (specifik immunterapi), eftersom den är det enda behandling som finns i Sverige som bevisligen minskar Th2-dominans. Det finns två preparat. Dels Alutard som ges med sprutor och dels Grazax som ges i tablettform. Den är visserligen inte billig (för landstingen) men är ju ändå avsevärt billigare (och bättre!) än att förtidspensionera.

Mayordomo

#1
Intressant det du berättar. Vet du vilken variant av Alutard du använt? Det finns Hund, Katt, Häst, Timotej, Bigift, Kvalster, Gräs, Björk, Träd, Gråbo, Dermatophagoides Farinae och  Dermatophagoides Pteronyssinus.

Grazax innehåller standardiserat allergenextrakt av gräspollen från timotej (Phleum pratense).

För mig är detta helt nytt. Jag har vad jag minns aldrig hört talas om denna behandling i samband med ME. Den immunomodulerande effekten verkar ju vara "i den riktning" som är önskvärd vid ME.

Minns du hur du tagit dessa preparat, intervall, doser, antal gånger? Fick du en reaktion och kände dig sämre en tid efter behandlingen?


Alutard, FASS
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19901207000160&DocTypeID=3&UserTypeID=0

Grazax, FASS
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040916000712&DocTypeID=3&UserTypeID=0

Lars Fredriksson

#2
Ursäkta sent svar!!

Jag får Alutard SQ Gråbo, Gräs och björk (doktorn har gett så brett som möjligt):

Uppdosering: 20, 40, 80, 200, 400, 800, 2000, 1000, 1000, 2000, 4000, 4000, 8000, 8000, 10000 (nu)

Normalt en dos per vecka.

Min allergolog verkar inte bekant med begreppet ME/CFS men kallar precis samma sak för "ökande infektionsbenägenhet/bronkitbenägenhet ... får lätt subfebrilitet i stort sett hela vintern...".

Biverkningar har varit mycket milda (lite lokal svullnad/klåda där inj ges, samt övergående nästäppa och någon gång lätta symtom från nedre luftvägar). MYCKET milda i jämförelse med det norska försöket med cytostatika mot B-cellerna (Rituximab). Biverkninarna från Alutard kan ju dessutom hanteras med vanliga och ofarliga mediciner, typ nässprej och antihistaminer.

Vissa av doserna ovan har upprepats efter vissa av dessa biverkningar. Inga biverkningar har varit allvarliga.

Ang. trötthet så kan man bli marginellt tröttare samma dag som inj. ges men det går alltid över på 1 dygn. Men det är lätt "vanlig" trötthet, inte den influensaliknande som vid ME/CFS. Även antihistaminer kan ju bidra till denna men den är marginell i sammanhanget. :)