• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Sömn - Medicinsk Behandling

Startat av Mayordomo, 2009-09-25, 10:48

Föregående ämne - Nästa ämne

Mayordomo

Det finns patienter som provat preparat som antingen går på bara noradrenalin (reboxetin, Edronax®), och preparat som går på både serotonin och noradrenalin, men erfarenheten pekar på att läkemedlen som är ute efter att öka noradrenalin inte ger effekt på depression, men däremot snarare orsakar ångest eller de vanliga intoleransproblemen - försämring av ME-symptomen (mer värk, mindre aktiveringsförmåga, malaise, sjukdomskänsla) av många läkemedel. Några patienter finner att preparat som bara ökar transmissionen av serotonin (SSRI, serotoninåtertagshämmare) fungerar tillfredställande, men att insättning och utsättning måste ske mycket långsamt.  Dock finns några läkemedel med noradrenalinåtertagshämmande upptagna i kanadadokumentet (tror de har med t.ex. Bupropion, Zyban®), så det bör väl fungera för några. Dessutom vittnar några här om att de har positiva effekter. Mirtazapin (Remeron®) kan jag med mitt begränsade minne inte minnas någon som har rapporterat positiv effekt, utan bara negativa saker.

Lyrica har jag tittat lite på i FASS. Den verkar ha en lagom halveringstid för att fungera som sömnpreparat och den verkar ha någon sorts effekt på GABA (gamma-amino-smörsyra), vilket i och för sig är intressant eftersom klonazepam (Rivotril®, Iktorivil®), som används mycket utomlands för behandling av sömn hos ME-patienter, lär öka GABA vilket hämmar i princip alla signalsubstanser i hjärnan. När man tittar på biverkningslistan för Lyrica blir man betänksam. Hur skall man kunna hålla isär alla dessa biverkningar från sina ME-symtom? Biverkningsbilden får jag intrycket vara mycket lik ME.

Jag har sett på nätet i USA att patienter har använt GABA för behandling av sömnproblem. Den fråga jag ställer mig är om det inte vore bättre att använda GABA istället för Lyrica® (pregabalin), som är en GABA-analog. Jag misstänker att man slipper en massa biverkningar ifall man använder den kroppsegna substansen istället för "något som liknar". Problemet är väl att inga kliniska studier är gjorda på GABA, eftersom att det inte går att patentera kroppsenga och naturliga substanser. Synd, för här kanske folk och går och dras med biverkningar i onödan, medans det eventuellt skulle ha varit bättre att använda GABA istället för pregabalin. Fast å andra sidan lär inte GABA passera blod-hjärn-barriären något vidare.

GABA finns inte med i kanadadokumentet, men det gör däremot Valeriana, L-tryptofan, magensium + kalcium och melatonin. Det står även att SSRI (seroteninåterupptagshämmare) kan öka fragmenteringen av sömnen. Spikmatta, kan för en del ge en liten hjälp att somna in om man ligger på den under 20 minuter före insomnandet (ha på en äggklocka så du vaknar till och kan ta bort den ifall du somnar).

Antihistaminer (t.ex. prometazin, Lergigan®, alimemazin, Theralen®) och histaminantagonister (hydroxizin, Atarax®) är i princip perfekta för att behandla sömnproblem med,  eftersom de inte ger några problem med tillvänjning, men tyvärr så rapporterar majoriteten av de ME-drabbade att de får förvärring av sina ME-symtom dagen efter. Men eftersom det är mycket värt att kunna använda ett preparat, där inte tillvänjning blir ett problem vid de kroniska sömnstörningarna som ME kan ge, så tycker jag att det alltid är värt att prova dessa preparat. Samma sak när det gäller det tricykliska antidepresssiva preparatet amitriptylin (Tryptisol®). Sannoliken att det fungerar (tolereras) kanske inte är den högsta, men ifall det fungerar är det mycket värt.

Propavan® (propiomazin) tolererar bara en minioritet av ME-drabbade. Preparatet bör varvas med något annat preparat eftersom det finns rapporter om att man blir tillväjnd på preparatet (ökad dos krävs för bibehållen effekt).

FASS om klonazepam, Iktorivil®.
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19741101000053&DocTypeID=3&UserTypeID=0&clickable=1
CitatKlonazepam, är ett bensodiazepinderivat. Klonazepam förstärker den normala transmissionen av signalsubstansen GABA i CNS via specifika bensodiazepinreceptorer. GABA hämmar transmissionen av flera viktiga signalsubstanser, såsom noradrenalin, serotonin, dopamin och acetylkolin.

FASS om pregabalin, Lyrica®
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040607000724&DocTypeID=3&UserTypeID=0&clickable=1
CitatFarmakodynamik
Den aktiva substansen pregabalin är en gamma-aminosmörsyra-analog ((S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra).
Verkningsmekanism
Pregabalin binder till en auxiliär subenhet (α2-δ-protein) av spänningskänsliga kalciumkanaler i det centrala nervsystemet vilket kraftigt undantränger [3H]-gabapentin.

Mayordomo

#1
I min mentala dimma är det lite svårt att hänga med vad som skrivits. Har jag uppfattat det rätt att ingen ME-patient rapporterar att Cymbalta eller Lyrica fungerar som konstant medicinering (varje dag under flera år) för sömn utan att dosen behöver ökas på grund av tillvänjning?

Egentligen borde man säga Yentreve eller duloxetin, istället för Cymbalta eftersom att Yentreve finns i liten dos 20 mg av duloxetin. Det bästa är ju att använda sig av den verksamma substansen så man inte behöver komma ihåg alla olika varumärken. Det kanske är lagom att bara ta 1/4 kapsel av Yentreve två gånger per dag, men jag tror inte det fungerar för sömn, utan eventuellt för depression, ångest och värk.

Mayordomo

#2
Det finns även ett tetracykliskt preparat som heter mianserin (Tolvon®) som kan fungera för sömn. Det tas i en liten dos 10-20 mg. Man får börja försiktigt i steg om 2,5 mg per vecka eller mindre och/eller med längre intervall. Man kan ta något olika doser varannan dag under tiden man ökar dosen. Halveringstiden är tillräckligt lång för det (30 h). Man kan t.ex. ta ½ respektive 3/4 tablett varannan dag och då ha en genomsnittlig dygsdos på 0,625 mg. Med andra ord kan man gå i steg om 1,25 mg med denna teknik.

Det finns rapporter om att preparatet bara fungerar cirka i 2 månader för sömn och att effekten sedan börjar bli för svag, men också rapporter om att det fungerat vid långtidsbehandling.

I Kanadadokumentet finns ett tetracykliskt preparat upp för sömnbehandling Trazodone, men det finns inte tillgängligt i Sverige. Troligtvis kan man se mianserin som en ersättare till trazodone, men jag är inte säker ifall det finns skillnader på effekter av preparaten. De är i alla fall båda tetracykliska.

FASS, mianserin
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19940128000125&DocTypeID=3&UserTypeID=0

Kanadadokumentet
Pharmaceuticals for Sleep Disturbance, sidan 62 i PDF-filen
http://www.mefmaction.net/documents/journal.pdf

Cactus

CitatDet finns patienter som provat preparat som antingen går på bara noradrenalin (reboxetin, Edronax®), och preparat som går på både serotonin och noradrenalin, men erfarenheten pekar på att läkemedlen som är ute efter att öka noradrenalin inte ger effekt på depression, men däremot snarare orsakar ångest eller de vanliga intoleransproblemen - försämring av ME-symptomen (mer värk, mindre aktiveringsförmåga, malaise, sjukdomskänsla) av många läkemedel.

Cymbalta är väl ett preparat som går på både serotonin och noradrenalin?
Ville bara kolla, för det skulle ju förklara min starka reaktion med bl a ångest efter en kapsel på 30 mg.
Har jag fattat det rätt?
Att få en diagnos är värdefullt!
Fick min 23 november 2009.
Att ha en läkare som tar diagnosen på allvar är också värdefullt!
Hur hittar man en sån..?

Mayordomo

Det kan i och för sig bli ångestreaktion av SSRI-preparat - de som bara går på serotoninet - så kallade serotoninåterupptagshämmare. Det är en vanlig insättningsreaktion, speciellt om insättningen är abrupt.

affa

Hoppas att denna tråd om sömnproblem passar!

Med tanke på att vi med ME, har en ytlig och dålig sömn och vi blir trötta på dagen, samt har svårt att somna på kvällen- sömnen är störd i alla fallpå individuellt olika sätt!

Här kommer en intervju hur Amy Proal före detta sjuk i ME och som talar med Patrik Temponi på One Radio Network om just vad som kan vara bakomliggande orsaker till svåra sömnstörningar.

I korthet så menar hon på att hormonstörningar i det endokrina systemet ligger bakom att de signalsubstanser som fordras för en harmonisk sömn är rubbade.
Rubbningen i sin tur beror på infektioner som stör och förstör det endokrina systemet och som i sin tur påverkar nervsystemet och slutligen sömnen.

När infektionerna dödas så försvinner också toxinerna så att kroppens system åter fungerar optimalt, immunsystem, hormonsystem och nervsystem, vilket då även kan återställa sömnen igen.
Lyssna på one Radio Networks intervju här med Amy Proal:
http://www.live365.com/cgi-bin/mini.cgi?station_name=oneradionetwork&site=pro&tm=484

LO

Angående GABA, har testa det i ganska höga doser. Beställt utomlands. Hade stora förväntningar men tyvärr har iaf jag inte upplevt någon större förändring när det gäller sömnen. Det enda jag märkt av är att (i högre doser av) GABA interagerar med diverse bensodiazepiner och dess "derivat" såsom vissa sömntabletter ex. imovane, stilnoct osv. Förstärkt effekt av dessa men tyvärr inte på något behagligt avslappnade sätt. Men detta gäller ju för mig och det behöver naturligtvis inte vara så för andra som vill testa. Någon med erfarenhet?