• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Cytomegalo och EBV virus kan reaktiveras

Startat av affa, 2010-07-17, 18:28

Föregående ämne - Nästa ämne

affa

Dagens Medicin 2010-07-16 Länkar om infektioner:
Referensgruppen för Antiviral Terapi RAV Hemsida
Behandlingsrekommendation Cytomegalovirus 2010-03-26.

"Behandlingsrekommendation cytomegalvirusinfektioner
Flertalet människor smittas med cytomegalvirus (CMV) under uppväxtåren. I länder och miljöer med hög hygien är primärinfektion vanligt även hos vuxna. De flesta infektioner är subkliniska eller ger upphov till okarakteristisk febersjukdom. Virus etablerar livslång latens efter primärinfektionen."
http://www.smittskyddsinstitutet.se/rav/rekommendationer/cytomegalovirus-cmv/behandlingsrekommendation/

"RAV (Referensgruppen för AntiViral terapi) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet. RAV bildades i september 1997."

"RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar."
MIN KOMMENTAR:
"Varför vill man inte respektera eventuell reaktivering hos sjuka med svåra symtom??
Ovanstående RAV-grupp är ju inne på just REAKTIVERING AV LIVSLÅNG LATENS EFTER PRIMÄRINFEKTION." - TROTS ATT ANTIKROPPAS HITTAS I KOMBINATION MED SVÅRA LÅNGVARIGA INFEKTIOSSYMTOM?"