• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

"Psykofarmaka"

Startat av silversessan, 2008-12-10, 21:45

Föregående ämne - Nästa ämne

silversessan

En väldigt intressant länk...

http://jannel.se/suicidpsykofarmaka.pdf

"De tjänstemän på Socialstyrelsen som aktivt motverkar att uppgifter om de
psykiatriska preparatens destruktiva effekter kommer fram, och som utformat ett
”utredningsmaterial” som bara bygger på formfrågor – där det faktiska vårdinnehållet
inte ifrågasätts – måste ges andra arbetsuppgifter, där de inte åstadkommer skada.
Uppgiften att utforma ett nytt utredningsmaterial måste ges till dem som kan ta till
sig uppenbara fakta: Nästan alla som begick självmord, och som anmäldes enligt Lex
Maria, hade fått mängder av psykiatriska preparat som i högre eller lägre grad
bidragit till deras död.
Det nuvarande rapportsystemet för biverkningar måste reformeras från grunden. Det
måste för sjukvårdspersonal bli obligatoriskt att direkt rapportera alla misstänkta
allvarliga biverkningar till biverkningsregistret. Det reformerade systemet får inte ge
utrymme för den nu gällande psykiatriska mörkläggningsideologin, där tydliga
skadeverkningar av psykiatriska preparat behandlas som ”symtom”, som kräver fler
piller. I stället måste alla dessa effekter rapporteras som skadeverkningar."