• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Utveckling av diagnostiska markörer

Startat av mala, 2010-10-07, 15:24

Föregående ämne - Nästa ämne

mala

WPI vilar inte på hanen. Kolla in post 403 på PR-forumet i denna länk: http://www.forums.aboutmecfs.org/printthread.php?t=5270&pp=10&page=41

Nu kan man via sin cytokinprofil se om man kommer ifråga för en diagnos. Genialt. Stora skillnader finns mellan normalgruppen och CFS-testpersonerna.

Mayordomo

#1
Här finns några forskningsartiklar om biomarkörer och annat kring ME. Jag sökte på http://Pubmed.gov med sökorden "Klimas" och "Chronic Fatigue Syndrome". Tydligen är CD26 något som bryter ned bland annat NPY (neuropeptid Y). Neuropeptid Y har funnits vara ökad vid ME. För höga halter av neuropeptid Y gör att kroppen inte klarar av att återställa normala stressnivåer efter att ha varit uppstressad, uppfattade jag att Klimas sade, men vid sökning på internet verkar det vara tvärtom (?). Klimas har i sin forskning (referens IiME konferens 2010) studerat vad som kommer först (ägget och hönan problemet) av olika biomedicinska avvikelser då ME-drabbade motionerar. Det visade sig att det var delar av immunsystemet som började med att producera oönskade saker. Detta kan hjälpa till i förståelsen hur de olika signalvägarna fungerar och vad som är det som är den primära defekten som gör att man blir dålig av motion. De skulle utföra studier där de tappar patienterna på blod var annan minut (eller tätare?) då de sätter igång att motionera för att i detalj kunna se dynamiken hos de olika avvikelserna. Mycket intressant.

IL-6 har funnits vara förhöjd. IL-6 är en viktig cytokin för proinflammatoriskt svar. 

Med reservation för felaktigheter i mina beskrivningar.

A formal analysis of cytokine networks in chronic fatigue syndrome
Broderick G, Fuite J, Kreitz A, Vernon SD, Klimas N, Fletcher MA.
2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447453

Biomarkers in chronic fatigue syndrome: evaluation of natural killer cell function and dipeptidyl peptidase IV/CD26.
Fletcher MA, Zeng XR, Maher K, Levis S, Hurwitz B, Antoni M, Broderick G, Klimas NG.
2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20520837

Chronic fatigue syndrome: illness severity, sedentary lifestyle, blood volume and evidence of diminished cardiac function.
Hurwitz BE, Coryell VT, Parker M, Martin P, Laperriere A, Klimas NG, Sfakianakis GN, Bilsker MS.
2009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714

matt-i-märg

Longitudinal investigation of natural killer cells and cytokines in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis
Ekua W Brenu et al.
J Transl Med. 2012; 10: 88.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3464733/

Citat från sammanfattningen
This study investigates Natural Killer (NK) cell cytotoxic activity, NK cell subsets (CD56bright CD16- and CD56dimCD16+) and cytokines, over the course of a 12 month period in patients with CFS/ME.

NK cytotoxic activity was significantly decreased in the CFS/ME patients at T1, T2 and T3 compared to the non-fatigued group. (...)

Diskussionsdel
The purpose of this investigation was to identify immune markers that can be possibly used as biomarkers for CFS/ME in a longitudinal manner.

Sammanfattning
NK cytotoxic activity may be a suitable biomarker for diagnosing CFS/ME as it was consistently decreased during the course of the 12 months study.

För rekrytering användes CDC kriterierna från 1994.
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya