• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

vad är psykiska symtom vad är fysiska symtom

Startat av Anncamilla, 2010-02-08, 10:34

Föregående ämne - Nästa ämne

Anncamilla

det är ju jätte svårt att skilja på dessa saker...

har ni hjärtklappning?
svårt att somna?
oro?
vaknar mitt i natten?

vad är vad
Camilla
Fibromyalgi samt ME

Baggis

Ja, det är jättesvårt att skilja på dem. För egen del har jag gjort den erfarenheten att om jag grubblar/oroar mig/frågar mig än den ena än det andra av så många som möjligt/etc så är jag "psykiskt angripen" (också). De perioder där jag bara liksom accepterar de olika symptom jag upplever utan sådana grejer så får jag ett totalt sett bättre liv.

Negawatt

ME är ett haveri i kroppen, som när den väl har brutit ger både fysiologiska och psykologiska problem.  Patienter vittnar om att man insjuknar av både fysiska- och psykiska påfrestningar.  Vi har alltså olika inkörsportar till ME, bland allt annat.

Varför blir vi sjuka?

Vi blir sårbara när fysioligiska, psykologiska och sociala skydds- och stödmekanismer inte räcker för att handskas med de ökade påfrestningarna.  Det leder till olika sjukdomar beroende på vilken biologisk predispostion (vilken utrustning naturen gett oss), personlighets-struktur (den personlighet vi formas till gm samverkan av medfödd konstitution och de erfarenheter som format oss), psykosocialt sammanhang som vi befinner oss i osv.

Allt samverkar.  Förändringar innebär påfrestningar.  Ibland blir påfrestningarna för stora och kropp eller psyke har inte kraft att möta dem.  Vi blir sjuka.

Så fort sjukdom aktiveras i vår kropp förändras en person fysiologiskt, psykologiskt och socialt.  Har vi otur får vi ännu fler problem, som kan växa till en komplex situation.  ME är en komplex situation.

Helhetssyn innebär att se att när kroppen är i olag påverkar detta psyke och att när psyke lider av smärta kan kroppen komma i olag.  Vise versa alltså, eftersom vi är både och!

Vi är hela tiden både och, det är ett ständigt samspel mellan kropp och psyke. Därför hör vi med ME inte hemma någonstans inom sjukvården.  Där saknas helheten.  Har vi tur plockar en medkännande och bra läkare upp oss oberoende vilken specialitet läkaren har. Det mest sorglustiga med att ha ME, som klassas som neurologisk sjukdom är att vi definitivt inte plockas upp av neurologerna! 

Läs gärna:  Psykomatik, Kroppen och själens dialog av Marianne Lesner, psykomatik vill föra in ett beaktande av totaliteten SOMA (kropp) – PSYKE (själ) – MILJÖ.

Det är viktigt att använda fler perspektiv, vi är så mycket mer än vår fysiska kropp!


affa

Negawatt skrev en mening, som jag fäste särskild uppmärksamhet på:

"Det mest sorglustiga med att ha ME, som klassas som neurologisk sjukdom är att vi definitivt inte plockas upp av neurologerna!"

Min kommentar och reaktion till detta är att det är lika bra att neurologerna håller sig borta ifrån vår sjukdom- den forskningsinriktningen har ändå inte lösningen på den?

Själv hoppas jag på att infektionsforskningen skall gå till botten med sjukdomen och det tyder ju allt på vad gäller den internationella forskningen - det lutar åt detta i alla fall!

Jag håller med om att det är sorglustigt, att ingen vill ta hand om oss och då får man hoppas att "rätt" forskningsinriktning får tag i sjukdomen, annars hamnar vi i den "kroniska återvändsgränden", där läkemedelsindustrin med något piller tjänar pengar på oss precis som de gör på våra andra "kroniska sjukdomar"

affa

Kommentar fra WPI om det britiske Pace Trial stuidet

http://merutt.wordpress.com/2011/03/01/ ... l-stuidet/

Hentet fra XMRV Global Actions Facebookside:

"UK Pace Trials: When Misguided Doctors Can Do More Harm Than Good

Cognitive Behavioral Therapy, (CBT) and Exercise Therapy (ET) were developed as support therapies for those with primary depression who are otherwise in good health. It is well known that appropriately diagnosed M.E. and CFS patients suffer from physical infectious symptoms including sore throat, lymphadenopathy, low grade fever, night sweats and other flu like symptoms which would make it irrational to even suggest the use of CBT or ET as actual treatments. Just as doctors would never prescribe such treatments for strep throat or Hepatitis C it is irresponsible to suggest these methods would be effective for patients with ME and CFS. In addition, research physiologists have shown that patients suffer from relapses of their illness when forced to exercise against their will or when told to "push through" their illness. Since the WPI's discovery of the high correlation of a retroviral infection, with those who suffer from neuro-immune diseases, it is even more important that physicians do not harm their patients psychologically by suggesting they are responsible for, or can be talked out of, their illness.

WPI is a translational research institute dedicated to the discovery of the underlying causes of disease and effective treatment for patients with ME and CFS and other similar neuro-immune diseases."

Alltså! Det är huvudlöst att överhuvud taget behandla infektionssjukdomar med KBT och GET, när de får relapser av ansträngning. Tröttheten beror på infektionsbelastningen!!

Vi akut infektion bör man vila och vid kroniska infektioner är det LIKA VIKTIGT om man inte vill försämra patientens situation!!