• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Gottfries och nytta med diagnos

Startat av Wasabi, 2012-09-18, 10:11

Föregående ämne - Nästa ämne

Wasabi

Jag har typiska CFS symptom sedan många år tillbaka. Jag har idag ingen sådan diagnos och har i viss mån tröttnat på att söka läkare.
Jag funderar dock lite på att söka till [size=inherit]Gottfries.
Har jag någon nytta av att få en diagnos? Kan de göra något för mig? Vad är ere erfarengeter av Gottfries?

[/size]

Mayordomo

För din egen hälsas skull kanske det inte är jätteviktigt att få bekräftat att du har ME. Dock kan det vara av värde att känna till att du har ME så kan ta reda på hur tillståndet hanteras bäst.

Det viktigaste är nog att utreda ifall du har någon sjukdom som är behandlingsbar. Det vore ju inte bra att gå runt hela livet med en sjukdom som hade gått att behandla. En massa sjukdomar kan ge symtom som liknar vid ME och dessa är viktiga att utesluta. Bland annat kan infektioner såsom t.ex. Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma och Borrelia ge liknande symtom.

Diagnoser att utesluta
http://info.me-cfs.se/sjukdomen/differentialdiagnoser.html

För att bättre få en uppfattning om du verkar ha symtom som passar in i ME-symtomkomplexet kan du markera vilka symtom du har i Kanadakriterierna.

Kanadakriterierna:
http://me-foreningen.se/sjukdomen-kanada.htm
http://info.me-cfs.se/Filer/Kanada_kriterier.pdf

Wasabi

Tack för dina synpunkter och länkar.
När man väl fått diagnosen, finns det något som läkarna kan göra?

Mayordomo

Det finns flera behandlingar som kan göra att ME-patienter känner sig bättre. Derek Enlander använder t.ex. hepapressin, Ampligen (subtansnamn rintatolimod), gcmaf och EECP. Kutapressin är peptider (korta proteinkedjor) från ko-lever. Ett ekvivalent preparat heter hepapressin och är då från gris lever. Ampligen fungerar inte på alla ME-patienter, men den del känner sig mycket bättre av det.

Martin Lerner har visat att personer med ME med specifika infektioner av herpesvirustyper (cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, HHV-6) fått objektiva förbättringar hos hjärtfunktion av antivirala behandlingar.

I Norge har två läkare visat att 66% av de med ME kan bli bättre av rituximbab.

Alltså, läkarna kan göra en hel del, men tyvärr så erbjuder ingen läkare i Sverige någon av alla dessa möjligheter.


Derek Enlander
http://www.enlander.com/

Martin Lerner
http://www.treatmentcenterforcfs.com/cfs_publications/index.html

Rituximab
http://me-foreningen.se/dok/120507-rituximab-botemedel-pa-vag.htm

Se rubriken Behandling
http://me-foreningen.se/sjukdomen.htm

Handledning för vård av ME-patienter (utkast, något gammal):
http://info.me-cfs.se/Filer/Handledning.pdf