• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Behandling med centralstimulerande!

Startat av Anncamilla, 2014-03-17, 14:22

Föregående ämne - Nästa ämne

Anncamilla

Hej!
Jag undrar om någon här har hört talas om att man ger/gett centralstimulerande mot Me? Jag blev jätte paff bär jag läste detta härom dagen

"Metylfenidat ('metylfenidathydroklorid') är ett centralstimulerande medel. Metylfenidat används för att behandla personer med (ADHD/ADD). Läkemedlet används även för att behandla människor med kraftiga hjärnskador, svår Aspergers syndrom, narkolepsi, vid ME/CFS samt vid kraftig depression som visat sig resistent mot antidepressiva läkemedel. I studier har man även kunnat visa att metylfenidat har kunnat användas för att patienter snabbare skall vakna efter Generell anestesi"

Från den här länken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metylfenidat
Camilla
Fibromyalgi samt ME

Mayordomo

Det finns en studie på 60 personer med CFS enligt Fukudakriterierna och med koncentrationssvårigheter. Patienterna fick förbättrad funktion. Jag tror effekten ofta avtar med tiden av läkemedlet.


Does methylphenidate reduce the symptoms of chronic fatigue syndrome?
Blockmans D, 2006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1644342

matt-i-märg

Lisdexamfetamin (ett nyare preparat) och CFS (liten studie).

Use of lisdexamfetamine dimesylate in treatment of executive functioning deficits and chronic fatigue syndrome: a double blind, placebo-controlled study.
Young JL., 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=chronic%20fatigue%20ldx#

Samma preparat har provats på MS-patienter i nedan studie (fas II).

Lisdexamfetamine dimesylate improves processing speed and memory in cognitively impaired MS patients: a phase II study.
Morrow SA1, Smerbeck A, Patrick K, Cookfair D, Weinstock-Guttman B, Benedict RH., 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23001556
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya

matt-i-märg

"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya

matt-i-märg

Centralstimulantia finns också uppräknad i läkarhandledningen ME/CFS - A Primer for Clinical Practitioners, som den internationella läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME har arbetat fram.
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya

Mayordomo

#5
Fixar lite länkar nedan till metylfenidat i ME-guider:

I guiden för internationella ME kriterierna, sid 24 (sid 18 enligt papperets numrering), anges methylphenidate som läkemedel vid kognitiva svårigheter och trötthet:
http://info.me-cfs.se/Filer/ICC-2011-primer.pdf
CitatCNS stimulants for fatigue • Methylphenidate (for concentration) • Modafanil
• Armodafinil • Moclobemide. Most drugs have short-term effects and may not improve endurance.

I guiden för Kanadakritierierna står methylphenidate upptaget som läkemdel emot kognitiva svårigheter och trötthet på sidan 13:
http://me-foreningen.se/filer/Overview-Canada-2003.pdf

I IACFS/ME guide som baserar sig på Kanadakriterierna står Methylphenidate upptaget som läkemedel emot kognitiva svårigheter och trötthet på sidorna 22 och 23 (pappersnumreringen):
http://www.iacfsme.org/Home/Primer/tabid/509/Default.aspx

Robin85

Då jag bara är en enda person och inte en testgrupp och dessutom inte fått diagnosen på pappret (Då Danderyd-mottagningen neka remissen från min läkare som är specialist i psykiatri 3 ggr eftersom jag äter Concerta mot koncentrationssvårigheter) så ska jag fatta mig någorlunda kort, men känner ändå att jag har något att tillföra här.

Innan jag fick Concerta:
Jag somnade dagligen i min stol, en människa kunde stå och prata med mig och allt jag kunde ta in var att munnen rörde på sig, jag kunde inte se ett steg längre än vart foten skulle hamna i nästa steg för att vara metaforisk och jag har idag knappt något minne kvar alls av den 2-års perioden.

När jag fick Concerta:
Direkt från dag ett kände jag att jag hängde med igen, jag kunde få till smarta/snabba skämt i grupp och kände mig mer bekväm i det sociala, snubblade inte lika ofta på ord, somnade inte längre i stolen och hade helt plötsligt något att tillföra i gruppen igen. IT-ingenjören, som jag tidigare var, var tillbaka. Säger inte det här för att på något sätt försöka höja mig själv till skyarna, utan endast för att understryka vilken stor effekt Concerta hade i mitt fall. Jag gick ifrån "sovandes i stolen" till "spetskompetens i gruppen". Det som däremot inte förändrades var utmattningen vid fysisk ansträngning, de upprepande infektionerna eller övriga symtom, så som känslighet mot kyla/värme, svindel, smärta i muskler/leder, svettningar etc. Vissa blev rentav värre, speciellt till en början, kunde t.ex. nästan svimma bara av att bli arg sittandes på tåget, svettningarna blev värre och därav saltbrist och lättare för kramp/stickningar och även torrare mun/hals vilket som medförde att jag lättare fick öli-infektioner.

Nu, 4 år senare:
Jag "fungerar" fortfarande, däremot så har jag gått ifrån 36 mg/dag till 90 mg/dag och jag har mindre effekt av Concerta idag än va jag hade ifrån början och märker väl att den kognitiva förmågan har försämras även fast jag tar en högre dos än initialt och biverkningarna följer upptrappningen. I mitt fall skulle jag säga att det varit ett sätt att skjuta upp problemet och hoppats på att det skulle hända något undertiden som skulle lösa problemet och inte bara behandla symtomen. Man kan inte höja för alltid och det kommer att komma en gräns där kroppen tar mer skada än nytta... Jag hoppas att detta inlägg i alla fall kan hjälpa någon därute genom att ge en bild av hur det kan vara, även om det bara är en bild av hur det har varit för mig. Värt att tillägga är att jag själv varit väldigt känslig för SSRI (Zoloft, Seroxat) och även SNRI (Venlafaxin) och fått Serotonergt syndrom även vid de lägsta av doser (Bipolär 3). Jag var rädd att ett centralstimula skulle vara många gånger värre, säger inte att det är så för alla, men i mitt fall fick jag förvånansvärt lite av just den typen av biverkningar.