• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Diverse om hälsa, sjukvård och vetenskap

Startat av Mayordomo, 2015-12-28, 04:29

Föregående ämne - Nästa ämne

Mayordomo

Bertil Rolf skriver om beprövad erfarenhet på Läkartidningen debatt:
»Beprövad erfarenhet« ska tolkas som validerad praxis

Mina tankar kring detta är:

Det finns en viss risk att man med begreppet "beprövad" eller "praxis" i lagen permanentar användandet av traditionella metoder som inte ger den effekt som man tror.  Praxis som inte hållit måttet är t.ex. att man gett personer med högt blodtryck rådet att inte äta salt och att paracetamol rekommenderats för att sänka feber. Vid närmare studier har det visat sig att salt inte påverkar blodtrycket i den grad man trott samt att febernedsättande inte har de positiva fördelar man trott. Otaligt många personer med högt blodtryck har lidigt av att äta i det närmaste oätligt osaltat bröd. Oräkneliga är likaså de som fått panik då de fått feber och märker att de inte har paracetamol hemma.

Ju mer utbredd en metod är och desto längre tid den använts, desto högre borde kravet på evidens vara. Det är inte bra ifall rutinmässig vård för stora grupper av patienter under stora tidsrymder inte har den effekt man tror och eftersträvar. Det kostar pengar, man fokuserar på fel saker, slösar på energi, skapar onödig oro och patienten kan få biverkningar, inklusive permanenta skador. Därför borde lagstiftaren ha högre krav på evidensgraden på "traditionella" behandlingar, och kravet bör ökas ju längre tid behandlingen har använts. Det vore ju förfärligt ifall man rutinmässigt använder en behandling under stor skala under femtio år, utan att det finns en placebokontrollerad randomiserad studie som utvärderar effekten av behandlingen avseende risker och vinster.

Men det är svårt att i lagtexten formulera något som reglerar detta. Den luddiga formuleringen i lagtexten "Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet", kan tänkas vara luddig för att lagstiftaren inte har möjlighet att i lagen på ett rättvist sätt i detalj reglera något så mångfacetterat och komplicerat. Möjligtvis skulle lagstiftaren kunna lägga in en passus i lagtexten med något liknande:  "Ju mer spridd en behandling är och ju längre tid den har använts, desto högre är kravet på att effekten av behandlingen vad gäller effekt och risker är vetenskapligt studerad, och graden av evidens skärps."