• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Fekal transplantation vid ME

Startat av Mayordomo, 2021-05-27, 07:11

Föregående ämne - Nästa ämne

Mayordomo

Några exempel på de som forskar på fekal transplant vid ME
Jag har försökt hitta de som nu studerar fekal transplantation vid ME. Vet inte om jag hittade alla. Tror det var några i Australien som samarbetade med "The Comeback Study".


Intestinal Microbiota and Chronic Fatigue Syndrome
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04158427
Principal Investigator:     Tapani Salonen, MD, PhD     Tampere University Hospital


The Comeback Study
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03691987
Principal Investigator:     Rasmus Goll, MD. PhD.     University Hospital of North Norway
Contact: Linn K Skjevling, MD
Contact: Peter H Johnsen, PhD
Overlege Rasmus Goll ved gastromedisin UNN Tromsø er prosjektleder i studien. Per Christian Valle er overlege ved gastromedisin i Harstad. Begge var veiledere for Peter Holger Johnsen i studien om irritabel tarm, og fortsetter som det i ME-studien. Med i gruppen er også seksjonsoverlege og stipendiat ved fysikalskmedisinsk UNN Harstad, Guri Heiberg, samt allmennlege Frank Hilpüsch.


I Förenade Konungadömet har de RESTORE-ME study på gång:
The Aim of the RESTORE-ME study is to undertake a clinical feasibility study of FMT in ME/CFS and determine if a full clinical trial is justified.
Professor Simon Carding, Group Leader, Quadram Institute, Norwich and Carding Lab. University of East Anglia. Norfolk and Norwich University Hospital.
https://quadram.ac.uk/simon-carding/
https://quadram.ac.uk/restore-me-trial-event/

A retrospective outcome study of 42 patients with Chronic Fatigue Syndrome, 30 of whom had Irritable Bowel Syndrome. Half were treated with oral approaches, and half were treated with Faecal Microbiome Transplantation.
Förenade Konungadömet 2019.
https://doi.org/10.1016/j.humic.2019.100061

Mer information:
https://me-pedia.org/wiki/Fecal_matter_transplant

Mayordomo

Studierna om fekal transplantation i Norge (Comeback study) och i Förenade Konungadömet (Restore-ME) är försendade enligt nedanstående länk. Restore-ME bedöms börja efter sommaren 2022.

https://www.investinme.org/ce-blog-2204-01.shtml