• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Rättigheter inom vården, t.ex. vård utomlands

Startat av Mayordomo, 2009-07-11, 22:49

Föregående ämne - Nästa ämne

Mayordomo

RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER INOM EU/EES - Svensk fallstudie
UMEÅ UNIVERSITET, Juridiska institutionen
Lina Stode, Examensarbete, HT 08
http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf