• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Mätning av antalet NK-celler

Startat av Ella, 2008-12-28, 17:32

Föregående ämne - Nästa ämne

Ella

Jag läste sammandraget av dr Daniel Petersons föreläsning hos RME i Göteborg i november. Han anser att alla ME/CFS-sjuka bör testas med avseende på antalet NK-celler (=Natural Killerceller, en sorts vita blodkroppar). En normal nivå hos en frisk person är 90% medan ME/CFS-patienter ligger på 2-3%. En väsentlig skillnad alltså.

Hur många av er har tagit ett sådant prov? Är det ett tillräckligt kriterium för att säkerställa diagnosen ME/CFS?

Mayordomo

#1
Jag tror själv att det är en grupp av ME patienter som har sämre funktion hos NK-celler och mindre antal, men att det inte är alla.

Nancy Klimas har medverkat i en del studier av NK Celler. Lorenzo Lorusso från Italien har medverkat till en översiktsartikel om immunsystem hos CFS, där det kanske står något kort om NK-celler.

Chronic fatigue syndrome is associated with diminished intracellular perforin.
Maher KJ et al. 2005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16297163

Impaired natural immunity, cognitive dysfunction, and physical symptoms in patients with chronic fatigue syndrome: preliminary evidence for a subgroup?
Sielgel SD et al. 2006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16731230

Nancy G. Klimas, and Anne O'Brien Koneru. Chronic Fatigue Syndrome: Inflammation, Immune Function, and Neuroendocrine Interactions. Current Rheumatology Reports 2007, 9:482-487

Immunological aspects of chronic fatigue syndrome.
Lorenzo Lorusso et al. 2008
http://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0809d&L=co-cure&T=0&F=&S=&P=63
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15689972


CD57 har jag för mig RED laboratories i Belgien utför. Jag vet inte ifall det görs i Sverige någonstans.

silversessan


CitatImpaired natural immunity, cognitive dysfunction, and physical symptoms in patients with chronic fatigue syndrome: preliminary evidence for a subgroup?
Sielgel SD et al. 2006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16731230

Nancy G. Klimas, and Anne O'Brien Koneru. Chronic Fatigue Syndrome: Inflammation, Immune Function, and Neuroendocrine Interactions. Current Rheumatology Reports 2007, 9:482-487

Är inte NK-cellerna bara en av funktionerna hos det medfödda naturliga immunförsvaret och därmed själva orsaken till att man hittar infektioner eftersom NK-cellernas funktion just är att "äta upp" vissa patogener...Dvs det är inte bra det omvända som gäller att infektionen orsakar NK-cellbrist utan när dessa är i brist får ju kroppen en infektion den inte kan bekämpa...

Mayordomo

#3
En beskrivning av NK-celler, som dock kan innehålla fel.

Naturliga mördarceller (Natural Killer NK) kan känna igen celler som saknar MHC-1 på sin yta. MHC-1 är ett protein som presenterar små proteinfragment på cellens yta i en klyfta i MHC-1. Detta är för att lymfocyter skall kunna hitta patogener även inuti celler.

Vissa virus och vissa cancerformer kan göra att MHC-1 ej kommer upp till cellytan. Dessa celler kan NK-cellerna identifiera och kommendera cellerna att begå programmerat självmord (apotos). NK cellen äter inte upp cellen eller virusfragmenten. NK cellen dör ej själv av att begära andra celler att göra apoptos. Detta sätt för NK-celler att fungera kallas naturligt mördande. Inga antikroppar är involverade i denna funktion.

Utan NK-celler, skulle virus kunna undgå uptäckt genom att se till att MHC-1 inte kommer upp till cellytan med virusfragment om antikroppar kan reagera på och sätta igång det adaptiva immunförsvaret.

NK celler kan aktiveras på sätt också. Genom cytokiner och antikroppar.

Sämre funktion hos NK celler gör att virusinfekterade celler blir svårare att ta död på, men det finns fler celler som kan ta död på virus genom antikroppsberoende cellulärt dödande: NK-celler, makrofager, monocyter, neutrofiler och esinofiler. Men NK-celler är de enda som utför naturligt mördande.

HotRag

Carina: Spirulina är ju alger, och alger, läste jag, var kanske inte så bra att inta under långa perioder om man har infektion som t.ex. borrelia.
Gäller det inte Spirulina?

Förr har jag inte hört annat än att alger (t.ex. Alg-Börjes ASCO [den gamla sorten, innan de blandade i Spirulina]) stärker immunförsvaret.

affa

Prov kan tas på NK-cellaktivitet

Utredning av immundefekter är anledningen att man kan få beställa detta prov.
Säkert kan vissa specialister på immunologi och Gottfriesmottagningen, hjälpa till att få NK-cell aktiviteten undersökt.
Daniel Petersson menade att vi ME-drabbade hade en signifikant skillad i antalet NK-celler i förhållande till icke drabbade, även om den individuella skillnaden är väldigt stor.

Länken nedan innehåller detaljer om NK-cellprovet!
http://www.transfusionsmedicin.se/sv/SU/4/Laboratoriemedicincom/Laboratoriemedicins-verksamheter/Klinisk-Immunologi-och-Transfusionsmedicin/Analyser/Klinisk-Immunologi/Funktionella-celltester/NK-cellsaktivitet-FANKIA/