Nyhetstips fredag den 30 mars 2007

Konventionen om funktionshindrades rättigheter

 

Bryssel 2007-03-10: EU signerar att de accepterar FN-konventionen om de funktionshindrades rättigheter.

Den 25e artikeln ger funktionshindrade rätt till vård av högsta standard.

I Sverige får ej ännu ME personer vård. Landstingen har inte någon specialistklinik för dessa patienter trots de har ett stort behov av detta. Sveriges enda klinik inom landstingets regi i Stockholm lades ned 2001.

ME är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar 0,4% av befolkningen. Få av dessa förstår vad de drabbas av. Många hinner bli sämre innan de får en diagnos. Eftersom man inte ännu hittat ett botemedel, är en tidig diagnos det viktigaste vapnet man har emot att förebygga försämring av tillståndet med livslång invaliditet som följd.

ME patienterna är hänvisade till primärvården, men primärvårdsläkarna har inte någon utbildning kring ME. De kan ej ställa diagnos, än mindre hjälpa dessa patienter.

Article 25 - Health

States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, States Parties shall:

a.      Provide persons with disabilities with the same range, quality and standard of free or affordable health care and programmes as provided to other persons, including in the area of sexual and reproductive health and population-based public health programmes;

b.      Provide those health services needed by persons with disabilities specifically because of their disabilities, including early identification and intervention as appropriate, and services designed to minimize and prevent further disabilities, including among children and older persons;

c.      Provide these health services as close as possible to people’s own communities, including in rural areas;

d.      Require health professionals to provide care of the same quality to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent by, inter alia, raising awareness of the human rights, dignity, autonomy and needs of persons with disabilities through training and the promulgation of ethical standards for public and private health care;

e.      Prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health insurance, and life insurance where such insurance is permitted by national law, which shall be provided in a fair and reasonable manner;

f.       Prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the basis of disability.

 

Länkar till mer information

Konventionen om de funktionshindrades rättigheter: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

FNs huvudsida om konventionen: http://www.un.org/disabilities/convention/index.shtml

EU signerade konventionen i  Bryssel 2007-03-10 : http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=222

 

Mer information om ME

Publicerat av: http://me-cfs.se/index.htm