Nyhetstips måndag den 4 december 2006

CDC höll informationskampanj om myalgisk encefalomyelit (ME) under hösten 2006

 

The Centers for Disease Control and Prevention i USA har under november 2006 startat en kampanj på 4,5 miljoner USD (amerikanska dollar) för att utbilda läkare och allmänhet om myalgisk encefalomyelit (ME). Experter uppskattar att cirka 1 miljoner amerikaner har ME, men att cirka 80% är inte diagnostiserade.

Myalgisk encefalomyelit (ME) är en sjukdom som ej syns. Människor som har det ser friska och pigga ut. Man skönjer sällan något i ansiktet på personerna att de faktiskt lider av en starkt funktionsnedsättande sjukdom. Ett av symtomen hos ME drabbade, är att de blir dåliga i flera dagar efter mental och fysisk ansträngning. Hur mycket aktivitet de klarar av beror på hur svårt drabbade de är. En del klarar fortfarande att jobba, medans andra är totalt sängbundna och ej ens klarar av att tala.

Trots sjukdomen är på WHOs lista över sjukdomar (WHO ICD-10 koden är G93.3) är den relativt okänd bland svenska läkare.

Myalgisk encefalomyelit benämns även kroniskt trötthetssyndrom, men den termen upplevs som kränkande av de drabbade då det ger intryck av att man är "lite trött och hängig", vilket många upplever sig själva att vara. Sedan finns problemet med att kroniskt trötthetssyndrom är förvillande likt termen kronisk trötthet som är ett symtom och inte en specifik sjukdom.

I USA används ofta termerna chronic fatigue syndrome (CFS) och chronic fatigue and immune dysfunction syndrome (CFIDS), men grupper har där nu beslutat sig att gå över till ME, fast att ME då står för myalgisk encefalopati. CFS kommer emellertid sannolikt att leva vidare som forskningsterm under en tid framöver.

 

Länkar till mer information

Det finns ett par inslag om myalgisk encefalomyelit (ME)/Chronic fatigue syndrome (CFS), från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA ( http://www.cdc.gov/cfs/PSAs.htm ).
Det ena är en 30 sekunders blänkare om ME/CFS http://www.cdc.gov/cfs/PSAMissingMyLife.htm
Det andra är ett tal på 2 min 46 sek av Julie Gerbering som är "director of CDC" http://www.cdc.gov/cfs/PSAGerberding.htm

CDC's hemsida finns hjälp för läkare för att diagnostisera och vårda ME drabbade: http://www.cdc.gov/cfs/toolkit.htm

Här finns CDC konferensen från 2006-11-03 nedskriven: http://www.cdc.gov/od/oc/media/transcripts/t061103.htm?id=364

Media rapportering om CDC:s kampanj: http://www.cfids.org/sparkcfs/media-coverage.asp

Centers for Disease Control (CDC) i USA går nu utmed en informationskampanj om ME. NBC News har ett TV-reportate: http://www.msnbc.msn.com/id/15535705/

"CDC and Press Validate CFS": http://www.cfids.org/cfidslink/2006/press-coverage.asp

"Spark! The campaign to ignite CFS awareness": http://www.cfids.org/sparkcfs/press-conference.asp

News 10NBC i USA har gjort ett TV-inslag på 6 minuter om ME. Chronic Fatigue Syndrome - Recognition and support for those with Chronic Fatigue Syndrome:
http://www.10nbc.com/index.asp?template=item&story_id=20711

 

Mer information om ME

Publicerat av: http://me-cfs.se/index.htm