Nyhetstips lördag den 24 mars 2007

I Norge börjar politikerna ta ME på allvar

 

I Norge verkar det som ett genombrått har kommit vad gäller förståelsen för att ME patienter är en bortglömd grupp.

Norges hälsominister Sylvia Brustad anser att ME har givits för lite uppmärksamhet och att deras regering skall ändra det. Vid läggande av budget skall detta följas upp.

Ett nationellt kompetensnätverk skall skapas. Kunskapen om sjukdomen skall ökas både bland patienters och personal inom vården. Patienters erfarenheter skall tas på allvar.

 

Länkar till mer information

Break through in Norway: http://www.investinme.org/InfoCentre%20Norway-2007-001.htm

Press Release from Norway's Ministry of Health and Care Services: http://www.investinme.org/InfoCentre%20Norway-2007-001-p04.htm

Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansenettverk for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom foreslås: http://www.shdir.no/fagnytt/nasjonalt_kompetansenettverk_for_pasienter_med_kronisk_utmattelsessyndrom_foresl_s_70629

http://www.me-forening.no/

Utskrift fra Stortinget 29. mars 2007: http://www.me-forening.no/filer/Brustad_ME_pa_alvor.pdf

Stortinget möte 29 mars 2007, mötesanteckningar, se "sak nr 14": http://www.stortinget.no/stid/2006/midl/s070329.htm

 

Mer information om ME

Publicerat av: http://me-cfs.se/index.htm