• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

ME/CFS, störningar i sköldkörtelns funktion

Startat av Anncamilla, 2010-02-22, 21:17

Föregående ämne - Nästa ämne

Anncamilla


Många med ME/CFS har även störningar i sköldkörtelns funktion, ofta utan att själva veta om det, eftersom "alla prover är normala". Det är särskilt vanligt att kvinnor med ME/CFS har underfunktion av sköldkörteln. T ex uppger den kanadensiske ME-specialisten dr Byron Hyde, att detta gäller ca 60 % av hans patienter
Camilla
Fibromyalgi samt ME

klara78

Jag har en sjukdom som heter Hashimotos Thyroidit, en autoimmun sjukdom som tillslut kommer att resultra i en underfunktion.
TSH och T4 är ännu så länge normala. Anti TPO är högt och TSH och T4 svängde som bara den när de upptäckte det för att sen nprmalisera sig...
Vad min läkare har sagt så är det bara att invänta en "riktig" underfunktion som är behandlingsbar.
This too shall pass.

Anncamilla

Citat från: klara78 skrivet 2010-02-23, 21:42
Jag har en sjukdom som heter Hashimotos Thyroidit, en autoimmun sjukdom som tillslut kommer att resultra i en underfunktion.
TSH och T4 är ännu så länge normala. Anti TPO är högt och TSH och T4 svängde som bara den när de upptäckte det för att sen nprmalisera sig...
Vad min läkare har sagt så är det bara att invänta en "riktig" underfunktion som är behandlingsbar.

vad är Hashimotos Thyroidit? Hur upptäcker mn det? Vad för symtom?
Camilla
Fibromyalgi samt ME

klara78

Citat från: Anncamilla skrivet 2010-02-23, 22:01
Citat från: klara78 skrivet 2010-02-23, 21:42
Jag har en sjukdom som heter Hashimotos Thyroidit, en autoimmun sjukdom som tillslut kommer att resultra i en underfunktion.
TSH och T4 är ännu så länge normala. Anti TPO är högt och TSH och T4 svängde som bara den när de upptäckte det för att sen nprmalisera sig...
Vad min läkare har sagt så är det bara att invänta en "riktig" underfunktion som är behandlingsbar.

vad är Hashimotos Thyroidit? Hur upptäcker mn det? Vad för symtom?
Min Hashimotos upptäckte de i samband med att de trodde att jag hade fått neuroborrelios.
Jag behandlades för borrelia men jag blev bara sämre och sämre, tröttare och tröttare.

Jag fick komma till infektionsakuten där de tog ett helt batteri med prover och ett ryggmärgsprov.
Inga andra prover visade något förutom just sköldkörtelproverna (tsh och T4) som pendlade upp och ner och tillslut hittade de det höga anti-TPO-värdet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hashimotos_sjukdom

http://www.1177.se/fraga_sjukvardsradgivningen/Article.aspx?a=17244&c=


Det är ju lite luddiga symptom på detta liksom mina andra sjukdomar men eftersom jag inte har en underfunktion ännu så bortser läkarna från denna sjukdom just nu.
This too shall pass.

affa

#4
Här talar Trevor Marshall i en intervju den 15 februari 2010 om underfunktion av sköldkörteln och en autoimmun inflammation som man kallar även Hashimotos.
Marshall menar att det ligger infektioner i botten av inflammation av sköldkörteln som leder till att sköldkörtelns hormonfunktion minskar och bryts sakta ned genom denna pågående kroniska inflammation.

Detta är en radiointervju i One Radio Network, där Trevor Marshall i början av del två tar upp just bakomliggande orsaker bakom Hashimotos sjukdom.

Intervjun är lång, men i början tar han upp ovanstående hälsoproblem och hur dessa ökar allt mera över tid i populationen och varför han anser att dessa ökar.
I del 2 under här tar dr. Marshall upp autoimmun sjukdom av sköldkörteln.

http://www.oneradionetwork.com/professor_trevor_g_marshall_-__personalized_medicine_to_a_whole_new_level/

Anncamilla

Citat från: klara78 skrivet 2010-02-24, 12:29
Citat från: Anncamilla skrivet 2010-02-23, 22:01
Citat från: klara78 skrivet 2010-02-23, 21:42
Jag har en sjukdom som heter Hashimotos Thyroidit, en autoimmun sjukdom som tillslut kommer att resultra i en underfunktion.
TSH och T4 är ännu så länge normala. Anti TPO är högt och TSH och T4 svängde som bara den när de upptäckte det för att sen nprmalisera sig...
Vad min läkare har sagt så är det bara att invänta en "riktig" underfunktion som är behandlingsbar.

vad är Hashimotos Thyroidit? Hur upptäcker mn det? Vad för symtom?
Min Hashimotos upptäckte de i samband med att de trodde att jag hade fått neuroborrelios.
Jag behandlades för borrelia men jag blev bara sämre och sämre, tröttare och tröttare.

Jag fick komma till infektionsakuten där de tog ett helt batteri med prover och ett ryggmärgsprov.
Inga andra prover visade något förutom just sköldkörtelproverna (tsh och T4) som pendlade upp och ner och tillslut hittade de det höga anti-TPO-värdet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hashimotos_sjukdom

http://www.1177.se/fraga_sjukvardsradgivningen/Article.aspx?a=17244&c=


Det är ju lite luddiga symptom på detta liksom mina andra sjukdomar men eftersom jag inte har en underfunktion ännu så bortser läkarna från denna sjukdom just nu.

Okey det var så det var för mig när jag sökte på vårdcentralen till en början med, ena gången var proverna normala, andra inte, nästa normala och nästa inte!!
Tillslut bad jag om att bli remiterad till medicinmottagningen på östra sjukhuset och där satte man in levaxin?
vad är Anti TPO är ?
Camilla
Fibromyalgi samt ME

klara78

Anti-TPO är autoantikroppar mot tyreoideaperoxidas.

Hittade denna sida från Karolinska:

http://www.ki.se/labmed/klinkem/13h.htm
This too shall pass.

Anncamilla

Citat från: klara78 skrivet 2010-02-25, 07:36
Anti-TPO är autoantikroppar mot tyreoideaperoxidas.

Hittade denna sida från Karolinska:

http://www.ki.se/labmed/klinkem/13h.htm

hmm komplicerat
Camilla
Fibromyalgi samt ME

matt-i-märg

ALLMÄNT om utredning...

TSH-prov (thyroid stimulating hormone) används ofta som enda analysmetod vid misstanke om sköldkörtel(hormon)rubbning, något som bl a Sköldkörtelföreningen ställer sig kritisk till. En av anledningarna är att när läkare tar blodprov på en patient som klagar över hypotyreos-symtom känner denna högst troligt inte till det normala värdet för den personen. För att veta det krävs att man tagit ett TSH-prov på samma individ medan den var frisk, menar man.

Vidare påtalas:

"Om referensvärdena för TSH anses vara 0.64 - 4.7 mIU/L (ref 1.) och man normalt sett har ett TSH på 0,64 inom referensintervallen, så kan TSH öka med 634% och man anses ändå inte lida av brist på sköldkörtelhormon om TSH används som guldstandard vid diagnos. Däremot om man har det normala värdet 4.7 och ens TSH stiger med 634%, så får man ett TSH på närmare 35 och sannolikt en hypotyreosdiagnos.

Det finns studier som visar att TSH-värdet inte kan relateras till personers symptom (ref. 2,3,4,5) Om en person har t.ex TSH 15.0 och en annan har 20.0 behöver det alltså inte betyda att personen med TSH 20.0 har värre symptom och större brist på sköldkörtelhormon.

Personer med TSH inom referensintervall kan ha många och långvariga hypotyreossymptom vid inflammation av sköldkörteln som visar sig genom finnålspunktion (ref.2) eller en atrofisk (=ihopkrymt) sköldkörtel som visar sig på ultraljud efter åratal av symptom. Dessa personer kan alltså ha samma TSH-värden som fullt friska personer fast de är långt ifrån friska (ref 2,3,4,5)"
http://www.skoldkortelforeningen.se/forskning/analyser/om-tsh

Hur ska man då gå tillväga (som patient) om TSH-värdet anses utesluta behandling eller om läkaren nekar till kompletterande undersökning? Konkreta råd för det ges också i Sköldkörtelföreningens text (ovan länk).

Fina Bo Wikland (läk, nu bortgången) och Per-Ove Sandberg (läk/cytolog, praktiserande) skriver i Läkartidningen (2007) följande:

"När vi utreder patienter med misstänkt sköldkörtelstörning ingår, utöver sedvanliga blodanalyser, kompletterande undersökning med finnålscytologi (FNAC) och eventuellt även ultraljudsundersökning av sköldkörteln.

Syftet med FNAC är att morfologiskt dokumentera autoimmunt angrepp med invasion av lymfocyter i sköldkörteln.

Vi har tidigare redovisat våra erfarenheter [1] av värdet av FNAC av sköldkörteln vid KT. Av våra patienter med KT uppvisade inte mindre än 40 procent otvetydiga förändringar som vid autoimmun tyreoidit. Av dessa patienter påvisades hos mindre än hälften signifikant avvikelse av TSH, det vedertagna förstahandsprovet och kriteriet för diagnostik av sköldkörtelsjukdom."
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=7346
 

I Läkartidningen (2006) skriver Jan Calissendorf (läk/endokrinolog) och Lambert Skoog (prof, pato-/cytologi) följande:

"Har patienten kliniska symtom på hypotyreos och TPO ak och/eller cytologiska fynd av epitelförändringar och klar stegring av antalet lymfocyter ska behandling övervägas. Provbehandling under 3–6 månader kan prövas vid tveksamhet. Denna bör utvärderas och klinisk förbättring ska ha skett för att tyroxinsubstitution ska fortsätta."
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=4178

Citatet ovan uttrycker en ståndpunkt som tycks närliggande Sköldkörtelföreningens synsätt och erfarenhet samt Wiklands och Sandbergs fynd och kliniska erfarenhet av patienter.
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya