• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Infektionstillstånd - kroniska sjukdomstillstånd

Startat av affa, 2011-02-14, 19:30

Föregående ämne - Nästa ämne

affa

Läkartidningen 2002 - Medicin och Samhälle.
En ny plats för de sinnessjuka
– patienterna på 1930-talets Beckomberga

Många olika diagnoser
Inom Beckomberga användes ett diagnossystem
enligt Tabell II.
Psykiatrin och neurologin var intimt
sammanknippade, även om psykiatrin
sedan i början av 1900-talet börjat betraktas
som egen medicinsk specialitet.
Den praktiska renodlingen dröjde dock,
och patienter med sjukdomar och skador
som resulterade i psykiatriska symtom
hamnade inom sinnessjukvården. Även
Svenska Läkaresällskapet hade en gemensam
sektion för psykiatri och neurologi.
De infektioner
som kunde leda till diagnosen »psychosis
ex infectione« var exempelvis sömnsjuka,
tbc, scarlatina, blodförgiftning,
encefalit och influensa. »Psychosis ex
autointoxicatione« kunde man få vid
graviditet, hjärtsjukdomar, nefroser,
mb, Basedows sjukdom, perniciös anemi
och liknande tillstånd.
Intressant historia i synen på kroniska sjukdomar av neurologiska och psykiatriska symtom, med iaktagelser av eventuell infektionsbakgrund.
http://ltarkiv.lakartidningen.se/2002/temp/pda24432.pdf