• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Forskning om varför man blir sämre efter fysisk ansträngning

Startat av Max32, 2009-10-16, 17:20

Föregående ämne - Nästa ämne

Max32

Finns det någon studie om varför många ME-patienter blir sämre efter fysisk ansträngning och vad detta beror på ?

Att man blir sämre vet man ju, men vad beror det på är det samma orsak hos alla eller kan det bero på flera olika orskaer hos olika ME-patienter ?

Mayordomo

Kanske någon/några av nedanstående artiklar kan ge en ledtråd, men det finns mer att forska kring för att förstå orsak och samband.

Syresättning

Neary J. Patrick, et al.. Prefrontal cortex oxygenation during incremental exercise in chronic fatigue syndrome. Clinical Physiology and Functional Imaging, July 29, 2008.
Abstract http://www3.interscience.wiley.com/journal/121358177/abstract
Fulltext http://www.co-cure.org/Neary.pdf

VanNess, et al.. Using Serial Cardiopulmonary Exercise Tests to Support a Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome. Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 38(5) Supplement, May 2006 p S85.

Upprepat motionstest visar att ME är en somatisk sjukdom
http://me-cfs.se/dok/071201-nyheter.htm#_Toc199733438

Mitokondrisk funktion

Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction. Sarah Myhill et al. Int J Clin Exp Med (2009) 2, 1-16. http://www.ijcem.com/files/IJCEM812001.pdf

Genuttryck

Light AR, White AT, Hughen RW, Light KC. Moderate Exercise Increases Expression for Sensory, Adrenergic, and Immune Genes in Chronic Fatigue Syndrome Patients But Not in Normal Subjects. J Pain. 2009 Jul 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647494

Oxidativ stess

Kennedy G, et al.. Oxidative stress levels are raised in chronic fatigue syndrome and are associated with clinical symptoms. Free Radic Biol Med. 2005 Sep 1;39(5):584-9.

Vecchiet J, et al.. Relationship between musculoskeletal symptoms and blood markers of oxidative stress in patients with chronic fatigue syndrome. Neurosci Lett. 2003 Jan 2;335(3):151-4.

Spence VA, et al.. Low-grade inflammation and arterial wave reflection in patients with chronic fatigue syndrome. Clin Sci (Lond). 2008 Apr;114(8):561-6.

Richards RS, et al.. Erythrocyte oxidative damage in chronic fatigue syndrome. Arch Med Res. 2007 Jan;38(1):94-8. Epub 2006 Nov 3.

Maes M, et al.. Chronic fatigue syndrome is accompanied by an IgM-related immune response directed against neopitopes formed by oxidative or nitrosative damage to lipids and proteins. Neuro Endocrinol Lett. 2006 Oct;27(5):615-21.

Jammes Y, et al.. Chronic fatigue syndrome: assessment of increased oxidative stress and altered muscle excitability in response to incremental exercise. J Intern Med. 2005 Mar;257(3):299-310.


Mayordomo

Det finns lite material kring postansträngningsmalaise på nedanstående webbplats.

Symptoms
National ME/FM Action Network, Canada
http://www.mefmaction.net/Patients/Articles/Symptoms/tabid/129/Default.aspx
CitatPost-Exertional Malaise and/or Fatigue

Post-Exertional Malaise  
Marjorie van de Sande
http://www.mefmaction.net/Patients/Articles/Symptoms/PostExertionalMalaise/tabid/238/Default.aspx

Cracking the Foundation:  The Pacific Lab & Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS
Cort Johnson,  Phoenix Rising  04/2009
http://www.mefmaction.net/Patients/Articles/Symptoms/Exercise/tabid/925/Default.aspx

Mayordomo

Michael Maes i Belgien och Frank Twisk i Holland har skrivit en artikel där de gjort en genomgång av kunskapsläget kring kognitiv beteendeterapi och gradvis träning vid ME och de kom fram till att dessa behandlingar var ineffektiva, icke-evidensbaserade och potentiellt farliga.

PRESS RELEASE
EXERCISE THERAPY/PSYCHOTHERAPY NOT ONLY INEFFECTIVE,
BUT ALSO POTENTIALLY HARMFUL FOR MANY PATIENTS WITH ME/CFS.

http://bit.ly/4uWdqB

Frank N.M. Twisk, Michael Maes
A review on cognitive behavorial therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET) in myalgic encephalomyelitis (ME) / chronic fatigue syndrome (CFS): CBT/GET is not only ineffective and not evidence-based, but also potentially harmful for many patients with ME/CFS
Neuroendocrinology Letters Volume 30 No. 3 2009

Helversion: http://www.ediver.be/ediver/latest%20news/Review%20CBT%20and%20GET%20in%20ME-CFS%20(Twisk-Maes,%202009)%20Full-text.pdf

Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855350

Michael Maes sajt
http://www.michaelmaes.com/

Mayordomo

I Belgien finns ME/CFS center som fortsätter med kognitiv beteende terapi och gradvis ökad träning trots att deras regering konstaterat att dessa behadnlingar inte har effekt. Fallstudier av patienter har påvisat inflammatorisk -, oxidativ - och nitrös (peroxynitrit) stress. Man har påvisat intracellulär inflammation, ökad förflyttning av gramnegativa enterobakterier (läckande tarm), autoimmuna reaktioner och skador av oxidativ - och nitrös stress.

Chronic Fatigue Syndrome: la bête noire of the Belgian Health Care System.
Maes M, Twisk FN.
Neuro Endocrinol Lett. 2009 Aug 26;30(3):300-311.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855351

Mayordomo

Postexertional Malaise in Women with Chronic Fatigue Syndrome
Vanness JM, Stevens SR, Bateman L, Stiles TL, Snell CR.
Pacific Fatigue Laboratory, University of the Pacific , Stockton, California.
J Womens Health (Larchmt). 2010 Jan 24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20095909
CitatThis study included 25 female CFS patients and 23 age-matched sedentary controls. All participants underwent a maximal cardiopulmonary exercise test.
...
Written questionnaires revealed that within 24 hours of the test, 85% of controls indicated full recovery, in contrast to 0 CFS patients. The remaining 15% of controls recovered within 48 hours of the test. In contrast, only 1 CFS patient recovered within 48 hours.

matt-i-märg

Inspelade föreläsningar från Exercise and ME/CFS kvällen i Bristol, 5 februari 2014
http://voicesfromtheshadowsfilm.co.uk/exercise-mecfs-event/

Lite bakgrundsfakta om föredragshållarna (Scrolla ner till About the Speakers)
http://voicesfromtheshadowsfilm.co.uk/2013/bristol-event-feb-5th/
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya

Mayordomo

En studie som konfirmerar att personer med ME har en syreupptagningsförmåga som minskar vid ett upprepat motionstest med syreupptagningsmätning (cardiopulmonary exercise test, CPET). Denna studie är gjord av ett annat forskarlag än tidigare studier som gjorts av Christopher Snell, Staci Stevens, Mark Van Ness med flera.

Inability of myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome patients to reproduce VO2peak indicates functional impairment

Betsy A Keller, John Luke Pryor and Ludovic Giloteaux.
Journal of Translational Medicine 2014.
http://www.translational-medicine.com/content/12/1/104/abstract