Diskussion om evidensbaserad vård

Inom evidensbaserad medicin väger randomiserade placebokontrollerade kliniska studier tungt för att avgöra vilken grad av evidens en studie har. Nedan diskuteras några aspekter kring detta — Vad gäller om en studie saknar objektiva markörer eller om en studie saknar placebo? Eller om en studie är på en större grupp av patienter? Låt oss diskutera en studie som endast kan påvisa subjektiva förbättringar, men saknar mätningar som visar på objektiva förbättringar. Ta som exempel en studie på behandling av agorafobi (torgskräck) med kognitiv beteendeterapi (KBT). Antag att frågeformulärer till patienten (alltså subjektiva mätningar) visar att patienterna upplever att de blivit bättre, … Fortsätt läsa Diskussion om evidensbaserad vård