Diskussion om evidensbaserad vård

Inom evidensbaserad medicin väger randomiserade placebokontrollerade kliniska studier tungt för att avgöra vilken grad av evidens en studie har. Nedan diskuteras några aspekter kring detta — Vad gäller om en studie saknar objektiva markörer eller om en studie saknar placebo? Eller om en studie är på en större grupp av patienter? Låt oss diskutera en… Fortsätt läsa Diskussion om evidensbaserad vård