Avhumanisering – del av det mänskliga psyket

Mats Reimer har ett nedsättande tonläge när han skriver om Myalgisk Encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom, CFS) på sin blogg i Dagens Medicin. Hur kommer det sig kan man fråga sig. Förklaringen kan vara hur den mänskliga hjärnan fungerar. Låt oss se vad vetenskapen säger.

Många människor har lättare att känna medkänsla för djur eller bilar, än för hemlösa eller drogmissbrukare. Susan Fiske och Lasana Harris från USA forskar inom social neurovetenskap. De har gjort studier med magnetisk resonanstomografi (MRI, magnetic resonance imaging) som visar att hjärnans nätverk för social kognition (tankar, känslor och empati) inte aktiveras när de tittar på bilder av personer långt ned på den sociala stegen, såsom drogmissbrukare, hemlösa, invandrare och fattiga. Resultatet blir att man ”avhumaniserar” sina offer. Forskarna säger att det är speciellt slående att människor lätt kan tillskriva social kognition (tankar om ett internt liv såsom känslor) för djur och bilar, men undviker ögonkontakt med hemlösa.

Aktivering av hjärnans neurala nätverk för social kognition kan fallera hos människor, och det kan vara förklaringen till hur genocid och tortyr kan uppkomma. Hitler klassifikation av Judarna som skadedjur, kan ha bidragit till att människor helt enkelt slutade se dem som människor, och personer såsom t.ex. Josef Mengele hade fritt fram att verka.

Det finns alltså vetenskapliga förklaringar till varför vanliga människor, kan agera nedlåtande och kränkande emot människor långt ned på den sociala skalan. Deras neurala nätverk för social interaktion är urkopplat och de ser inte längre sina offer som människor. Ifall det finns någon behandling för detta har jag inte ännu tagit reda på. Jag antar att det bör gå att behandla med kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra psykiatriska metoder, men det är troligtvis svårt att få individerna till behandling, emedan de oftast inte har tillräcklig självinsikt om sin egen patologi.

Referenser

  1. Many people find it easier to empathise with animals and cars than homeless people and drug addicts, psychologists claim. Daily Mail. 15th December 2011
  2. Brain’s Failure to Appreciate Others May Permit Human Atrocities. ScienceDaily (Dec. 14, 2011)
  3. Dehumanized Perception – A Psychological Means to Facilitate Atrocities, Torture, and Genocide? Lasana T. Harris, Susan T. Fiske. Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology.
  4. Dehumanizing the Lowest of theLow – Neuroimaging Responses to Extreme Out-Groups. Lasana T. Harris and Susan T. Fiske. 2006. (PDF)