Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Detta är en kommentar till en artikel av Mats Reimer (barnläkare i Göteborg) som skrivit artikeln «Pseudodiagnoser – och äkta lidande» i Läkartidningen 2018-08-30 inom ämnet Kultur (länk), där han kommenterar dokumentärserien «Mystiska sjukdomar» («Afflicted») på Netflix. Mats Reimer har under lång tid opinionsbildat emot vad han anser vara pseudodiagnoser, medicinskt oförklarade symtom, etc. Jag upplever att Mats skrivelser ofta har en avsaknad av äkta empati, och istället har en raljerande ton om något så allvarligt som människors svåra lidande. Jag väljer ordet opinionsbildare om Mats, för jag ser en skillnad på att sprida kunskap och att demagogiskt försöka hävda … Fortsätt läsa Re: Pseudodiagnoser – och äkta lidande