Handledningar för läkare, sköterskor och hemvårdare för diagnos, behandling, vård och omsorg av patienter med myalgisk encefalomyelit (ME).

Internationella koncensuskriterierna för myalgisk encefalomyelit

Myalgic Encephalomyelitis: International Consensus Criteria. Bruce M Carruthers mfl. J Intern Med. 2011 Jul 20.

Kriterierna på utskriftsvänligt format
Hela artikeln
Introduktion för läkare

Omhändertagande av patienter med svår ME

Montoya JG, Dowell TG, Mooney AE, Dimmock ME, Chu L. “Caring for the Patient with Severe or Very Severe Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome”. Healthcare. 2021; 9(10):1331. https://doi.org/10.3390/healthcare9101331

Kanadas koncensusdokument

En handledning för diagnos och behandling av ME patienter, som är gjord av en internationell specialistgrupp på 11 läkare.

Diagnoskriterier på svenska

Kanadas diagnoskriterier för myalgisk encefalomyelit (ME)

Översikt

An Overview of the Canadian Consensus Document

Version på franska
Version på spanska
Version på tyska

Hela dokumentet

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols, Carruthers et al, ISBN 0-7890-2207-9, 2003. Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Volume 11, Number 1, 2003.
Kanadas Koncensusdokument

Introduktion för läkare av IACFS/ME

(Baseras på Kanadakriterierna)

Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (ME/CFS): A Primer for Clinical Practitioners. 2012 International Association for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (IACFS/ME). Fred Friedberg mfl.

Handledning: barn och ungdomar med ME

Peter C Rowe, mfl. “Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer”. Frontiers in Pediatrics 2017-06-19. (länk)

Pediatrisk ME handledning

A Pediatric Case Definition for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome, Leonard A. Jason et al., http://www.cfids-cab.org/MESA/Jason-1a.pdf

Dokumentet är publicerat i både "Journal of Chronic Fatigue Syndrome" (The Haworth Medical Press, an imprint of The Haworth Press, Inc.) Vol. 13, No. 2/3, 2006, pp. 1-44" och: "Pediatric Chronic Fatigue Syndrome" (ed: Kenny L. De Meirleir, Neil R. McGregor, and Elke L. S. Van Hoof)

Immunstörningar kan förklara kroniskt trötthetssyndrom

Carl-Gerhard Gottfries, Michael Matousek, Olof Zachrisson. Immunstörningar kan förklara kroniskt trötthetssyndrom. Läkartidningen 2009.
Länk här
PDF version här

Susanne Merz - Handledning på svenska om ME

Behandling vid Chronic Fatigue Syndrome, Susanne Merz, 2008, länk här

Sidsel Kreyberg - Oslo

Svenska

 • 12 grundregler vid ME (svenska), Sidsel Kreyberg 2005: grundregler-kreyberg.pdf
 • Kreyberg S. Hanteringen av »Chronic fatigue syndrome» reflekterar läkarens »illness beliefs». Läkartidningen 1999;96:5342 (1999 nr 48 sid 5342). Hittas via läkartidningens arkiv: länk

Norska

Engelska

För anestesi och operation

Information angående anestesi- och operation. Observera att det även gäller tandläkare.

 • Prohealth: Anesthesia Recommendations for Chronic Fatigue Syndrome & Myalgic Encephalomyelitis
  ProHealth | arkiverad
 • Dr. Charles Lapp. 2010-01-15. Recommendations for CFS or FM patient facing surgery? ProHealth libid=15094 | arkiverad
 • Dr. Charles W. Lapp, MD, 2008-01-08 Recommendations for Persons with Chronic Fatigue Syndrome (or Fibromyalgia) Who Are Anticipating Surgery  ProHealth libid=13409 | arkiverad
 • Surgery, Anesthesia and CFS/FM/MCS. compiled by Melissa Kaplan
  länk | arkiverad

 • Elisabeth A. Crean. 2000. CFIDS and Anesthesia: What are the risks?  arkiverad
 • Anesthesia & Procedure Preparation Information for people with CFS, M.E., FMS, OI cfsnova.com | arkiverad
 • INFORMATION FOR PATIENTS AND HOSPITAL STAFF REGARDING TREATMENT OF PATIENTS WITH M.E. thegracecharityforme.org PDF | arkiverad
 • Kenny De Meirleir avråder från NO (kvävoxid) vid anestesi och rekommenderar glutation intravenöst ett par gånger under veckan innan anestesi/operation.

Hur acetylkolin påverkar ME patienter:

 • Prolonged acetylcholine-induced vasodilatation in the peripheral microcirculation of patients with chronic fatigue syndrome, Faisel Khan et al., Clin Physiol Funct Imaging (2003) 23, (PMID: 12950326) länk
 • Acetylcholine mediated vasodilatation in the microcirculation of patients with chronic fatigue syndrome, V.A. Spence et al., Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 70 (2004), (PMID: 15041034), länk

Södra Australiens handledning för allmänpraktiserande läkare

ME/CFS Guidelines - Myalgic Encephalopathy (ME)/Chronic Fatigue Syndrome (CFS) - Management Guidelines for General Practitioners, ISBN 0 7308 9334 0, år 2004.länk

En version på tyska: länk

« The purple booklet »

“The purple booklet” är en klinisk handledning med bland annat patoetiologi, diagnostik och handhavande/behandling; gjord av läkarna Charles Shephard och Abhijit Chaudhuri i “the ME Association” i förenade kungadömet. Den uppdateras ofta (typ varje år). ME/CFS/PVFS — An exploration of the Key Clinical Issues”

Hantera mental trötthet

Informationsmaterial av Göteborgs Universitet hur man hanterar mental trötthet

Mer information om mental trötthet på Göteborgs Universitets sajt

Vårdguide för vård av ME-patienter

En skiss på vårdguide av patient Kasper Ezelius.

Handledning för vård av ME-patienter: här

Hur olika kliniker bör hantera ME: här