• Hillary Johnson. Osler's Web: Inside the labyrinth of the chronic fatigue syndrome epidemic. 2006 (andra upplagan). ISBN-10 0-595-34874-2, ISBN-13 978-0-595-34874-9. Journalist som under nio år utrett varför det medicinska forskningsetablissemanget ej lyckats med att ta kroniskt trötthetssyndrom på allvar. Boken tar fram fakta om vad som hänt under åren 1984 till 1994.
  • Jørgen Jelstad. De bortgjemte, og hvordan ME ble vår tids mest omstridte sykdom. 2011. ISBN 8202348633. (författarens hemsida)

Ej ME specifikt

  • Jan Lidbeck. Shamanens sång - om en oundviklig människa. 2011. ISBN 9163386747 (författarens hemsida)
    - I detta samhällsmedicinska drama vill jag bjuda in läsaren till fördolda verkligheter, tysta krig med konflikter mellan läkare, patienter och läkare, sjukskrivna och Försäkringskassan och mellan läkaretiken och statsmaktens "spel om de sjukskrivna".
  • Karl-Erik Tallmo. När livet tog en annan väg - En sjukdomshistoria - Om amalgan, fibromyalgi och koncensus inom forskningen. 2004. ISBN: 91-974584-0-6. (bokens hemsida)
  • Susanne Merz. Från inbillningssjuk till dödssjuk - Om sjukvårdens haveri. 2014. ISBN 978-91-974584-4-3. (länk)