ME-kliniker

Sverige

  • Gottfriesmottagningen (Gottfries Clinic), Mölndal, Göteborg. Är nedlagd efter politikers beslut.
  • ME/CFS-mottagning på Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik, söder om Stockholm (länk). Stänger den 31 maj 2021.
  • Smärt- och rehab centrum, Universitetssjukhuset Linköping (länk).
  • Bragée Rehab ME/CFS Center i Stockholm (länk).
  • Red Clinic, Vällingby, Stockholm. Läkare Jonas Axelsson (länk). Privat klinik.