Jag har drabbats av Myalgisk Encefalomyelit (ME) och trots att jag var så sjuk att jag inte kunde arbeta och att jag varit envis och försöka få läkare att utreda vad jag har, bland annat med ME som alternativ, har sjukvården inte lyckats diagnostisera mig. Jag lyckades diagnostisera mig själv efter att av en tillfällighet, via en familjeläkarbok, hittat en hemsida med modern information om ME. Detta efter fem års sjukdom och med försämringar. En del av försämringarna, som tyvärr är permanenta, hade kunnat undvikas ifall jag eller läkaren hade vetat om att jag har ME.

Det var som ett bryskt uppvaknande att inse att vården inte alls har modern och uppdaterad kunskap om sjukdomar som står i vanliga familjeläkarböcker. Det är ett samhällsproblem att vården kan välja bort sjukdomar. Det är viktigt att alla patienter är medvetna om att alla sjukdomar ej beaktas vid diagnos.

Man förutsätter att sjukvården har kunskap om alla sjukdomar som finns och att de beaktar alla alternativ då de ställer diagnos.

Detta borde stå på entrén till alla vårdcentraler och sjukhus:

Observera!

Här diagnostiseras eller behandlas ej sjukdomen myalgisk encefalomyelit!

Inget ansvar tas för dessa patienter!

Dessa sidor om ME har jag gjort för att andra skall ha tillgång till en information som jag själv skulle ha varit hjälpt av. Inget ansvar tas för eventuella felaktigheter eller missledande information. Behandling bör utformas i samråd med läkare och inte utifrån information på denna sida.

 

Flyger glidskärm Ailes de K Flyair 1000 i Chamonix

Flyger glidskärm Advance Sigma 1 i Chamrousse vid Grenoble