Innehåll:

Referenser

Forskning

Video

Litteratur

Historiska dokument

ME epidemier

Referenser

Informationsmaterial

Böcker

  • Chronic Fatigue Syndrome - A Biological Approach, Patrick Englebienne et al, 2002, CRC Press (http://www.crcpress.com) , ISBN 0-8493-1046-6.
  • Enteroviral and toxin mediated myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and other organ pathologies, John Richardson, 2001, Haworth Medical Press, ISBN 0-7890-1127.
  • Chronic Fatigue Syndrome, Genes, and Infection, The Eta-1/Op paradigm, Roberto Patarca Montero, Haworth Press 2003.
  • The clinical and scientific basis of myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome, Byron Hyde, 1992, The Nightinggale Research Foundation, ISBN 0-9695662-0-4: http://www.nightingale.ca
  • Fennell Four Phase Treatment (FFPT): Managing Chronic Illness Using the Four-Phase Treatment Approach: A Mental Health Professional's Guide to Helping Chronically Ill People, Patricia A. Fennell, 2003, ISBN: 978-0-471-46277-4, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471462772.html
  • Reviving the Broken Marionette - Treatments for CFS/ME and Fibromyalgia - Features over 250 medications. Maija Haavisto 2008. ISBN: 978-1-4092-0335-3. (bokens hemsida) (bok) (e-bok)
  • Emily Rose Collingridge. Severe ME/CFS: A Guide to Living. (bokens hemsida)
  • Greg Crowhurst. Care for Someone with Severe ME. (bokens hemsida)

DVD skivor

Forskning

John Gow och Abhijit Chaudhuri

John Gow och Abhijit Chaudhuri i England har sökt patent på en behandlingsmetod för ME den 2006-08-10. Materials and Methods for Diagnosis and Treatment of Chronic Fatigue Syndrome, Publication number: WO2006082390: European Patent Office

Jonathan Kerr

Dr. Jonathan Kerr i England har hittat 16 avvikelser hos halter av mRNA (messenger RNA) hos ME patienter. Dessa avvikelser relaterar till immuno, neurologiska, mitokondrie, apotosis och peroxisome. Dr. Kerr är väldigt optimistisk och hoppas kunna ta fram ett diagnostiskt test. Han tror även det finns möjlighet att hitta ett sätt att bota/lindra ME patienter. Hans första försök på läkemedel är Interferon-beta.

http://www.investinme.org/ResearchCurrentProjects.htm

http://jcp.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/58/8/826

Video

ME konferens i London 2006 - DVDs tillgängliga

Det var en ME konferens i London i maj 2006 som nu finns dokumenterat på DVD. Det är tre DVD skivor av föredragen samt en DVD med transparanger och annat. Jag har sett på detta material och det är verkligen toppen. Jag rekommenderar det starkt. Försök att ta detta fina tillfälle att få en uppdaterad och modern bild av vad ME handlar om. Materialet kan beställas via: http://www.investinme.org/IIME%20Campaigning-MEConference%20Review.htm

Föredrag av Dr. Cheney om diastolisk dysfunktion hos ME patienter

Det finns ett tre timmar långt föredrag av Dr. Cheney i USA som har en teori om att ME patienter påverkas av diastolisk dysfunktion hos hjärtat. Se följande hemsida: http://www.cfids-cab.org/MESA/Lerner.html Där finns bakgrund och länk till videon som kan spelas upp via bredband. Videon nås även direkt via: http://www.cfids-cab.org/MESA/CFS_Dist.htm

Han säger något i början av föredraget att ME patienter är en av de mest funtionsnedsatta patienterna. Bland annat värre än cancer och HIV. Under första timmen berättar han även lite om hur sjukdomen ME yttrar sig. Det är ett bra komplement till de men livlösa beskrivningarna i textform i bland annat kriteriebeskrivningarna.

Litteratur

Bok: Pedriatric Chronic Fatigue Syndrome

Pedriatric Chronic Fatigue Syndrome, Kenny De Meirleir et al, 2006/2007, The Haworth Press (www.haworthpress.com).

Bok: Chronic Fatigue Syndrome - A Biological Approach

Chronic Fatigue Syndrome - A Biological Approach, Patrick Englebienne et al, 2002, CRC Press (www.crcpress.com). ISBN 0-8493-1046-6

Bok: Enteroviral and toxin mediated myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and other organ pathologies

Enteroviral and toxin mediated myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and other organ pathologies, John Richardson, 2001, Haworth Medical Press, ISBN 0-7890-1127.

Bok: Chronic Fatigue Syndrome, Genes, and Infection, The Eta-1/Op paradigm

Chronic Fatigue Syndrome, Genes, and Infection, The Eta-1/Op paradigm, Roberto Patarca Montero, Haworth Press 2003.

Bok: The clinical and scientific basis of myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome

The clinical and scientific basis of myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome, Byron Hyde, 1992, The Nightinggale Research Foundation, ISBN 0-9695662-0-4 (http://www.nightingale.ca).

Bok: Fennell Four Phase Treatment (FFPT)

Patricia Fenell har gjort en modell för hur man tar hand om personer med kroniska sjukdomar i vården. Modellen heter Fennell Four Phase Treatment (FFPT).

Managing Chronic Illness Using the Four-Phase Treatment Approach: A Mental Health Professional's Guide to Helping Chronically Ill People, Patricia A. Fennell, 2003, ISBN: 978-0-471-46277-4, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471462772.html

Historiska dokument

A Melvin Ramsay

Icelandic disease (benign myalgic encephalomyelitis or Royal Free disease)
Ramsay AM, Dowsett EG, Dadswell JV, Lyle WH, Parish JG
Br Med J. 1977 May 21;1(6072):1350
fulltext PDF

Clinical and biochemical findings in ten patients with benign myalgic encephalomyelitis
Ramsay AM, Rundle A.
Postgrad Med J. 1979 Dec;55(654):856-7

Myalgic encephalomyelitis: a baffling syndrome
Ramsay M.
Nurs Mirror. 1981 Oct 7;153(15):40-1

Myalgic Encephalomyelitis: A Baffling Syndrome With a Tragic Aftermath
Melvin Ramsay M.D., Hon Consultant Physician, Infectious Diseases Dept., Royal Free Hospital, (Pub. 1986)

Postviral Fatigue Sydrome - The saga of Royal Free disease
A. Melvin Ramsay
1986? Gower Medical Publishing, London for the Myalgic Encephalomyelitis Association

Myalgic Encephalomyelitis and Postviral Fatigue States: The Sage of Royal Free disease
A. Melvin Ramsay
2nd edition, Gower Medical Publishing, London 1988. Säjes av ME Association

Myalgic encephalomyelitis or What?
AM Ramsay
Lancet 1988:100

Myalgic encephalomyelitis--a persistent enteroviral infection?
Dowsett EG, Ramsay AM, McCartney RA, Bell EJ
Postgrad Med J. 1990 Jul;66(777):526-30
sammanfattning

Ernest Donald Acheson

The Clinical Syndrome Variously Called Benign Myalgic Encephalomyelitis, Iceland Disease and Epidemic Neuromyasthenia. Acheson ED. American Journal of Medicine 1959; 26: 569–95. Acheson

ME epidemier

Det finns cirka 60 stycken dokumenterade epidemier med ME. Några exempel är:

Några ME-epidemier
Plats År Antal rappor­terade eller stud­erade fall Typ av utbrott
Los Angeles 1934 198 Sjukhus­personal, samhälle
Island 1948-49 1090 Samhälle
Adelaide - Australien 1949-51 800 Samhälle
Danmark 1952 10 Samhälle
Tallahassee - Florida - USA 1954 450 Samhälle
Seward - Alaska - USA 1954 175 Samhälle
Berlin - Tyskland 1955 7 Barack­boendes
Royal Free Hospital - London 1955 300 Sjukhus­personal, samhälle
Durban - Sydafrika 1955 140 Sjukhus­personal, samhälle
Punta Gorda - Florida - USA 1956 124 Samhälle
Aten - Grekland 1958 27 Sjuk­hus­personal
Incline Village - Lake Tahoe Nevada - USA 1984   Sam­hälls­epidemi som startade i ett tjej­basket­lag
Montreal - Quebec-Ontario - Kanada 1984 500 Samhälle